Ervaringen van ondernemers

Vasthouden aan principes en aandacht voor nieuwe ontwikkelingen

Claassen,Moolenbeek&Partners, opgericht in 1983, is sinds 2002 als intermediair aangesloten bij Bedrijventekoop.nl. Het bureau biedt bedrijfskundig en bancair advies voor het midden- en kleinbedrijf. De bijna 100 partners werken vanuit 35 kantoren, verspreid over geheel Nederland.

Jules van Berlo is lid van het managementteam en met name gespecialiseerd in waardering, bedrijfsovername en ondernemingsplanning. Jules: “Wij richten ons voornamelijk op het adviseren van het midden- en kleinbedrijf. Het bureau werd ruim 30 jaar geleden opgericht om de afstand tussen de ondernemer en de bank te overbruggen. Ook 30 jaar geleden was die afstand al groot. We hebben ingespeeld op de behoefte van ondernemers destijds: deskundig advies rond financiering en ondernemingsplanning. In het verlengde daarvan zijn we ons op enig moment ook meer gaan richten op advies rond bedrijfsoverdracht. Onze kracht zit met name in het structureren en regisseren van een proces, daar hebben we onze eigen methoden voor ontwikkeld.”

Een gevestigde naam

Het bureau bestaat al ruim 30 jaar en is daarmee een gevestigde naam binnen de bedrijfsovernamemarkt. Jules: "In ruim 30 jaar is er veel veranderd, al houden wij ons nog steeds vast aan principes van toen. Wij hechtten toen al veel waarde aan het goed regisseren van een overnameproces, en dat doen we nu nog steeds. Daarbij is het van cruciaal belang dat er rekening wordt gehouden met alle emoties en ratio, bij koper, verkoper, maar ook bij derden, bijv. financiers. De financiële markt is in hoog tempo veranderd, dat heeft gevolgen voor waarde én prijs van de transactie. Wijzelf zijn klein begonnen, vanuit één kantoor in Eindhoven, maar inmiddels zijn we landelijk verspreid. Onze kantoren zijn bewust lokaal verspreid, omdat we persoonlijk, snel en direct willen schakelen met de ondernemers die we adviseren. We staan letterlijk dichtbij de markt."

Claassen,Moolenbeek&Partners maakt gebruik van het intermediairsplatform van Bedrijventekoop.nl. Jules: "Bedrijventekoop.nl is één van de online platformen waar wij actief gebruik van maken. We willen onze cases zo breed mogelijk onder de aandacht brengen. Dat doen we via ons eigen netwerk én via internet, dus ook op Bedrijventekoop.nl. Dat blijven we ook doen, want we weten dat het ook concreet iets oplevert."

Waardering van start-ups

Een specialisatie binnen Claassen,Moolenbeek&Partners is de waardering van start-ups. Een ontwikkeling waar Jules van Berlo, 'Geregistreerd Businessevaluator', zich actief mee bezighoudt. Jules: "De waardering van start-ups is een lastig proces, waar behoefte aan is. Deze ondernemers weten vaak niet goed wat ze in handen hebben. Ze hebben een toekomstvisie maar kunnen deze niet concreet onderbouwen. Dat is vaak wel van doorslaggevend belang om de volgende gewenste kapitaalronde te verkrijgen. Voor deze ondernemers is het ten eerste van belang om zo snel mogelijk concreet te maken wat ze echt in handen hebben en om vervolgens zelf de regisseur te blijven. Ook voor de start-up ondernemer geldt: laat je goed adviseren. Een goede adviseur verdient altijd zijn tarief terug."