Menu

Bedrijf verkopen: vind hier alle benodigde informatie

Je bedrijf verkopen is een van de belangrijkste gebeurtenissen in je leven. Maar waar begin je en wat komt er allemaal bij kijken? Ga je zelf aan de slag en bespaar je hiermee kosten of schakel je specialistische hulp in die het hele proces voor je uit handen neemt? Hieronder vind je alle belangrijke informatie die benodigd is bij het verkopen van je bedrijf.

Zelf je bedrijf verkopen

Er is veel dat je zelf kunt ondernemen bij de verkoop van je bedrijf (eventueel met behulp van je accountant). Je kunt bijvoorbeeld zelf op zoek gaan naar potentiële kandidaten. Dit scheelt in kosten en het zorgt ervoor dat je zelf de touwtjes in handen houdt. Jij als ondernemer kent je bedrijf en kunt zelf het beste bepalen welke koper geschikt zou kunnen zijn en welke niet.

Verkoop hier zelf je bedrijf via ons
Bedrijf verkopen

Een bedrijfsovernameadviseur inschakelen

Je kunt er ook voor kiezen om het volledige overnameproces uit handen te geven. Een overnameadviseur kan begeleiding bieden van A tot Z. Ook wanneer je zelf aan de slag bent gegaan met de verkoop is het op enig moment in het proces raadzaam om een bedrijfsovernamespecialist in te schakelen. Welk moment dat is bepaal je zelf. Een overnameadviseur kan bijvoorbeeld een waardebepaling uitvoeren of je bijstaan bij de onderhandelingen met potentiële kopers.

Vind hier een geschikte adviseur
Bedrijfsovernameadviseur Bedrijventekoop.nl

 

 

Naar wat voor koper ben je op zoek?

Er zijn verschillende typen kopers te onderscheiden. Deze typen zijn te verdelen in interne partijen en externe partijen. Onder interne partijen vallen kopers die uit het eigen netwerk komen zoals:

 • Familieopvolging: het bedrijf wordt overgedragen binnen de eigen familie. 
 • Management Buy-out (MBO): bij een MBO wordt het bedrijf geheel of gedeeltelijk verkocht aan een eigen medewerker of manager. 
Wanneer intern geen opvolging beschikbaar is zal gezocht moeten worden naar een externe partij. Voor verkoop van je bedrijf aan derden zijn er verschillende opties:
 • Management Buy-In (MBI): bij een MBI wordt het bedrijf (gedeeltelijk) verkocht aan een individuele partij van buiten het bedrijf. Dit kan zowel een startende als ervaren ondernemer zijn.
 • Strategische overname: bij een strategische overname wordt het bedrijf verkocht aan een ander bedrijf, bijvoorbeeld een concurrent of een bedrijf dat op zoek is naar verbreding van de markt. 
 • Investeerder: (een deel van) de onderneming wordt verkocht aan een investeerder om zo extra kapitaal te genereren. Een investeerder kan ook betrokken raken bij de bedrijfsvoering door inbreng van specifieke kennis.

 

 

Transactievorm bij bedrijfsverkoop

Wanneer je bedrijf een eenmanszaak, maatschap of VOF is, dan gaat het bij verkoop om een activa-passivatransactie. Bij een BV heb je de keuze uit een tweetal opties, namelijk:
 • Activa-passivatransactie: bij deze vorm worden de losse bezittingen (activa) en eventueel de schulden (passiva) overgedragen aan de koper. In het geval van een BV wordt dan niet de BV zélf verkocht, maar alleen (een aantal van) de bezittingen en schulden. Na de verkoop blijft de overnamesom (plus eventueel niet overgedragen activa en/ of passiva) achter in de BV, waarvan de aandelen nog in handen zijn van de verkopende ondernemer.
 • Aandelentransactie: bij een aandelentransactie blijft de BV eigenaar van de activa en passiva. In dit geval wordt de koper de nieuwe eigenaar van de BV. De verkoop verloopt in principe een stuk eenvoudiger. De aandelen worden gewaardeerd, betaald en overgedragen en alle vennootschappelijke aspecten zijn bij de verkoop van de aandelen inbegrepen.

De waarde van je bedrijf

Een van de belangrijkste vragen bij het verkopen van je bedrijf is natuurlijk: Wat is de waarde van mijn bedrijf? De bedrijfswaarde geeft een goede uitgangspositie voor de vraagprijs die je kunt hanteren en daarmee de uiteindelijke overnamesom die je ontvangt na verkoop.

Een bedrijfswaardering wordt meestal uitgevoerd wanneer verkoop van de onderneming aan de orde is. De uitkomst van de bedrijfswaardering is een belangrijke schakel in het toekomstige persoonlijke financiële plaatje. In veel gevallen is de opbrengst van de verkoop namelijk het pensioen van de ondernemer. Door tijdig een waardering van je bedrijf uit te laten voeren, weet je of eventuele verkoop het gewenste resultaat op levert. Wanneer dit niet het geval is, geeft een waarderingsrapport inzicht in de belangrijkste factoren die van invloed zijn op de waarde van je bedrijf. Op basis van het waarderingsrapport kun je dan alsnog aan de slag gaan met het optimaliseren van deze factoren, waardoor de bedrijfswaarde stijgt.

Bereken hier gratis de waarde van je bedrijf
Waardebepaling bedrijf Bedrijventekoop.nl

Hoe wij je kunnen helpen bij het verkopen van je bedrijf?

Verkoopadvertentie

Plaats een verkoopadvertentie en kom snel en 100% anoniem in contact met geïnteresseerde partijen voor je bedrijf.

Start hier

Waardebepaling

Benieuwd naar de waarde van je bedrijf? Vul dan onze gratis waardebepaling in!

Bereken de waarde

Te koop gevraagd

Snel in contact komen met partijen die op zoek zijn naar een bedrijf? Bekijk dan ons Te koop gevraagd overzicht.

Bekijk het overzicht

Bedrijfsovernamespecialist

Op zoek naar specialistisch en professionele begeleiding van het gehele overnameproces? Neem contact op met een overnamespecialist bij jou uit de regio.

Vind een specialist

Overnamestappenplan

Vind hier alle informatie die je nodig hebt voor een bedrijfsovername in een aantal handige stappen.

Bekijk hier

 

De rol die jij als verkoper kunt spelen bij de financiering

Stel je hebt je gedroomde overnamekandidaat gevonden. Jullie zijn samen een koopsom overeengekomen, maar nu blijkt dat de koper deze niet kan financieren. In een tijd waarin het steeds moeilijker is om een bankfinanciering te krijgen is dit scenario helaas vaker werkelijkheid dan je zou denken. Een bedrijfsovernamefinanciering is nu eenmaal risicovol. Alternatieve financieringsvormen winnen hierdoor aan populariteit, maar kunnen een bedrijfsfinanciering wel gecompliceerd maken. Als verkopende partij kan jij op de volgende manieren te hulp schieten in de geschetste situatie:

 • Achtergestelde lening: In dit geval participeer je als verkoper in de overname van je eigen bedrijf. Je laat een deel van de overnamesom achter in het bedrijf. Het voordeel van een achtergestelde lening is dat de lening in bepaalde gevallen gerekend kan worden tot het eigen vermogen. Dit leidt tot een versterking van de vermogensverhouding, waardoor makkelijker vreemd vermogen aangetrokken kan worden bij banken of investeerders. Daarnaast wordt er vaak een hoger rentepercentage bedongen. Het nadeel van een achtergestelde lening is dat het niet zonder risico's is. Bij een faillissement krijgen andere partijen voorrang als schuldeiser, waardoor het risico voor de verkoper relatief hoger is.
 • Earn-out: Wanneer de intentie bestaat om tot een deal te komen, maar het gat tussen vraagprijs en bod nog te groot is, kan er gekozen worden voor een earn-out constructie. Bij een earn-out wordt de koopsom laag gehouden. Deze relatief lage koopsom wordt gecompenseerd met afspraken gebaseerd op toekomstige resultaten. In dit geval blijft de verkopende partij in de meeste gevallen nog een tijd verbonden aan het bedrijf om ervoor te zorgen dat een zo gunstig mogelijk resultaat behaald wordt. 
 

De 5 fasen bij het verkopen van je bedrijf:

Het bedrijfsovernameproces is in te delen in 5 fasen. Hieronder vind je een beschrijving van deze fasen en de belangrijkste punten waar je rekening mee moet houden. Je kunt per fase beslissen of je specialistische hulp in schakelt of dat je dit zelf doet.

 1. Oriëntatie
 2. Voorbereiding
 3. Acquisitie
 4. Afronding
 5. Na de overdracht

1. Oriëntatiefase

De eesrte fase in het bedrijfsovernameproces is de orientatiefase. Hierin ga je kijken wat je wilt bereiken met de verkoop van je bedrijf en wat de gevolgen zijn. Begin hier tijdig mee, een bedrijfsoverdracht heeft namelijk vergaande gevolgen. In het kort bestaat de oriëntatiefase uit vier stappen:

 1. Doelstellingen bepalen
 2. Emoties bespreken
 3. Oriënterende gesprekken
 4. Overdrachtsplan opstellen
Je bedrijf verkopen begint bij het bepalen van een aantal doelstellingen die je wilt behalen. Deze zijn in te delen in persoonlijk en zakelijk doelen. Wat is de reden van verkoop? En wat ga je doen na de overdracht? Maar bedenk ook hoeveel inkomen je nodig hebt na overdracht en hoe je pensioen verder geregeld is. Ook is het belangrijk om een aantal noodscenario's in kaart te brengen en hier een plan voor op te stellen. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je vroegtijdig overlijdt? Ook vragen als hoe maak ik mijn bedrijf verkoopklaar en wat gebeurt er met mijn personeel na de overdracht zijn zaken waar je in dit stadium over nadenkt.
 
Vervolgens besteed je aandacht aan de emotionele kant van de overdracht. Je bedrijf verkopen is een grote stap. Bespreek je emoties met familie en vrienden. Ben je eigenaar van een familiebedrijf? Dan is dit niet alleen voor jou, maar ook voor je familie een emotionele gebeurtenis. Vind je het moeilijk om deze zaken te bespreken? Zoek hulp bij bijvoorbeeld een ondernemerscoach en ga hiermee in gesprek. Hier zal je later profijt van hebben.
 
Als je er hierna nog steeds van overtuigd bent dat je bedrijf verkopen de juiste stap is, dan is het verstandig om contact te zoeken met partijen die je bijstaan bij het traject. Er zijn verschillende partijen met elk hun eigen specialisme die je bij kunnen staan. 
 • accountant
 • bank
 • jurist / advocaat
 • fiscalist
 • overnameadviseur
 • notaris
In veel gevallen is de accountant de vertrouwenspersoon van een bedrijfseigenaar. Het is dus aan te raden om allereerst hiermee in gesprek te gaan en van daaruit verder te kijken naar de mogelijkheden.
 
De laatste stap is het opstellen van een overdrachtsplan, waarin je je verkoopplannen concretiseert. Dit document maakt je verkoopplannen helder en inzichtelijk. Het overdrachtsplan bevat onder andere; belangrijke informatie over het bedrijf, de in stap 1 geformuleerde doelstellingen, een beschrijving van de aanpak voor het vinden van een koper, ontwikkelingen om rekening mee te houden en de winstverwachting op lange termijn. Ben kritisch bij het opstellen van het overdrachtsplan. Stel jezelf veel vragen en probeer zo volledig en eerlijk mogelijk te zijn in je omschrijvingen. Voeg bovendien een duidelijke planning toe en geef per onderdeel aan wanneer je welke actie moet ondernemen.

2. Voorbereidingsfase

Na de oriëntatie ga je je bezighouden met de voorbereiding op de verkoop. Deze fase is erg belangrijk en neemt vaak ook het meeste tijd in beslag. De voorbereidingsfase bestaat uit drie stappen:
 1. Verkoopklaar maken
 2. Vraagprijs vaststellen
 3. Informatiememorandum
De voorbereiding begint met het verkoopklaar maken van je bedrijf. Om je bedrijf zo goed mogelijk te verkopen is het van belang om het tijdig verkoopklaar te maken. Wanneer je de zaken niet op orde hebt, is het voor potentiële kopers niet interessant om je bedrijf over te nemen. Besteed daarom aandacht aan de volgende aspecten:
 • Management
 • Organisatie
 • Fiscale en juridische aspecten
 • Financiële huishouding
Stel jezelf allereerst de vraag: hoe vervangbaar ben ik binnen mijn bedrijf? In deze geldt; hoe meer het bedrijf op jou leunt, hoe moeilijker het is om het te verkopen. Zorg ervoor dat de afhankelijkheid van jou als persoon kleiner wordt, oftewel maak jezelf vervangbaar. Dit komt ook de waarde van de onderneming ten goede. Draag verantwoordelijkheden over aan medewerkers en zorg dat zij op den duur zelfstandig kunnen werken. Dit proces heeft natuurlijk tijd nodig. Maak een duidelijke planning en ga na hoelang je nodig hebt. Schrijf alle taken op die niet overdraagbaar zijn. Zo maak je ze inzichtelijk voor de potentiële koper. 
 
Het overdragen van verantwoordlijkheden kan samen gaan met een verandering van de ondernemingscultuur. Bij een onderneming met een open bedrijfscultuur waarbij de verantwoordelijkheden gespreid zijn, verloopt de verkoop een stuk gemakkelijker. 
 
Verder spelen de fiscale en juridische aspecten een voorname rol bij bedrijfsoverdrachten. Je wilt alles voor jezelf natuurlijk zo goed mogelijk regelen. Het kan bijvoorbeeld interessant zijn om de juridische structuur te veranderen. Een fiscalist kan ervoor zorgen dat je de zaken op fiscaal gebied goed geregeld zijn,
 
Daarnaast moet de financiële huishouding uiteraard op orde zijn. Vergelijk je financiële kengetallen eens met die van branchegenoten. Zijn er onderdelen waar je minder op scoort? Zoek uit waar dit aan ligt en of verbetering mogelijk is. Onderneem tijdig actie. Het verbeteren van financiële kengetallen kan soms wel 3 tot 5 jaar in beslag nemen.
 
Wanneer je bedrijf verkoopklaar is, ga je een vraagprijs vaststellen. Deze is gebaseerd op de waarde van je onderneming. Er zijn verschillende manieren om de waarde van een onderneming te bepalen. Deze zijn gebaseerd op een tweetal benaderingen. De accountingbenadering baseert de waarde op historische cijfers van de onderneming, terwijl de economische benadering uitgaat van toekomstige geldstromen. Een veel gebruikte methode is de Discounted cash flow (DCF) die uitgaat van toekomstige geldstromen.
 
Als de verkoopprijs bekend is ga je een zogenaamd informatiememorandum opstellen. Hierin komen tal van onderwerpen aan bod over je bedrijf en het is bedoeld als informatiedocument voor de potentiële koper. Dit document kan voorgegaan worden door een investeringspropositie. Dit is een anoniem document met een kort profiel met enkele kerncijfers van je onderneming. Een informatiememorandum is niet anoniem en geeft uitgebreide en gedetailleerde informatie over je bedrijf. Het doel van dit document is het verstrekken van informatie over de onderneming, zodat op basis hiervan eventuele onderhandelingen kunnen starten.

3 Acquisitiefase

Nu alle voorbereidingen getroffen zijn, is het zaak om te gaan bepalen hoe potentiële kopers gevonden en benaderd worden. De acquisitiefase bestaat uit drie stappen:
 1. Kandidaten inventariseren
 2. Kopersprofiel opstellen
 3. Kandidaten benaderen
In deze fase ga je op zoek naar geschikte kandidaten voor je bedrijf. Maar hoe zorg je ervoor dat jij je gedroomde kandidaat vindt? En dan het liefst ook nog zo snel mogelijk. Ga allereerst na aan wie je je bedrijf wilt verkopen. Blijft het bedrijf binnen de familie of neemt een partner, aandeelhouder of werknemer het over (MBO)? Of wil je je bedrijf verkopen aan een andere ondernemer? Dit kan een startende of reeds ervaren ondernemer betreffen (MBI). Of ga je juist voor een strategische partij, zoals een concurrent of een bedrijf die jouw markt wil betreden? Het een hoeft het ander bij voorbaat niet uit te sluiten, wellicht dat je bedrijf voor meerdere typen kopers interessant kan zijn.
 
Nadat je in beeld hebt gebracht voor wie je bedrijf interessant kan zijn, ga je een uitgebreid kopersprofiel opstellen. Hierin maak je een duidelijke profielschets van de koper. Vermeld aan welke criteria de koper volgens jou moet voldoen. Houd hierbij rekening met de behoeften van de onderneming, interessante marktontwikkelingen en andere specifieke wensen.
 
Vervolgens ga je actief op zoek naar overnamekandidaten. Dit kan bijvoorbeeld makkelijk en snel middels een advertentie op Bedrijventekoop.nl. Je stelt een anoniem bedrijfsprofiel op. De inhoud hiervan bestaat uit je anonieme investeringspropositie aangevuld met het kopersprofiel. Zo kom je snel en direct in contact met potentiële kopers.
 
Wanneer je een aantal partijen gevonden hebt maak je eerst een longlist. Plaats hier ook partijen op, waarvan jij denkt dat deze geschikt zijn voor je onderneming. Start vervolgens met het benaderen van de partijen en bekijk of ze binnen je kopersprofiel passen, voordat je uitgebreidere informatie verstrekt. Wanneer je de longlist benaderd hebt, maak je een shortlist met hierop de meest geschikte kandidaten. Deze kandidaten benader je met gedetailleerde informatie. Alvorens deze informatie te verstrekken is het belangrijk om de kandidaat een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen. Dit beschermt je tegen misbruik van de vertrouwelijke informatie die je verstrekt.

4. Afrondingsfase

Dit is misschien wel de spannendste fase van het verkoopproces. Je hebt een geïnteresseerde partij gevonden! Nu breken de onderhandelingen aan. De afrondingsfase bestaat uit 5 stappen:
 1. Onderhandelingen
 2. Letter of intent
 3. Boekonderzoek
 4. Koopakte
 5. Overdracht
Tijdens de onderhandelingen probeer je een overeenstemming te krijgen met de potentiële koper over een aantal zaken. Je bedrijf verkopen is meer dan alleen de verkoopprijs. Je moet de verschillende voorwaarden bespreken, zoals bijvoorbeeld de strategische voordelen van de overdracht, het tijdstip van overdragen, het al dan niet zelf aanblijven als adviseur of in een andere positie en andere voorwaarden. Het is aan te raden om in dit stadium de hulp van een overnameadviseur in te schakelen. Deze beschikt namelijk over specifieke kennis en vaardigheden die goed van pas komen tijdens de onderhandelingen. Daarnaast is het een onafhankelijke partij die niet emotioneel bij de overdracht betrokken is.
 
Wanneer je een overeenstemming bereikt hebt worden alle afspraken vastgelegd in een 'letter of intent' (ofwel intentieverklaring). Hiermee eindigt de vrijblijvendheid voor beide partijen. De koper kan zich in principe niet meer terugtrekken nu, tenzij bij het boekenonderzoek nog onaangename verrassingen naar voren komen. De ‘letter of intent’ vormt de basis voor het definitieve koopcontract.
 
Vervolgens laat de koper een boekenonderzoek (ook wel due diligence genoemd) uitvoeren voor een laatste check of alle verstrekte informatie strookt met de werkelijkheid. De koper kan tijdens dit onderzoek de gehele onderneming doorlichten. Zo kan de koper de waarde, de aantrekkelijkheid en de risico’s analyseren. Een verstandige koper laat dan ook altijd een boekenonderzoek uitvoeren. Enerzijds om eventuele verborgen verbreken aan het licht te brengen en anderzijds als verantwoordingsdocument voor financiers.
 
Nadat het boekenonderzoek succesvol is afgerond wordt de koopakte opgesteld. Hier is de kopende partij doorgaans verantwoordelijk voor. De inhoud van ondertekende ‘letter of intent’ vormt het uitgangspunt. Daarnaast wordt ook onder andere de koopsom vastgelegd.
 
Als laatste stap vindt de daadwerkelijke overdracht van het bedrijf plaats. Bij een NV of BV ga je hiervoor naar de notaris. Een activa-passiva transactie kan ook door een jurist of advocaat geregeld worden.

5. Na de overdracht

Het is zover, je bedrijf verkopen is gelukt. Wat nu nog rest is het afscheid nemen van je relaties en collega's. Wanneer je definitief afscheid genomen hebt is het tijd om je levensritme aan te passen. Zorg dat je hier goed op voorbereid bent, want het is een grote omschakeling. Verder is een goede financiële planning van belang. Je beschikt over flink wat extra vermogen. Het is nu zaak om je inkomen veilig te stellen en financiële risico's zo verantwoord mogelijk af te dekken.

Ben je van plan zelf je bedrijf te verkopen?

Bij het verkopen van je bedrijf kun je veel zelf doen, dit scheelt flink in de kosten en het zorgt ervoor dat je de touwtjes zelf in handen houdt. Het is echter wel raadzaam om gaandeweg het proces een specialist in te schakelen om het beste resultaat uit de verkoop te halen. 
 
Een goed voorbeeld van wat je zelf kunt ondernemen is de acquisitie van potentiële kandidaten. Bedrijventekoop.nl is het perfecte medium om je hierbij te helpen. Met het grootste bereik van Nederland en alle belangrijke spelers in overnameland aanwezig is ons bedrijfsovernamenetwerk de juiste keuze om snel en anoniem in contact te komen met jouw gedroomde overnamekandidaat. 
 
We voorzien je van de juiste informatie en documenten om zo snel mogelijk tot de juiste kandidaat te komen. Om je optimaal te begeleiden ontvang je bijvoorbeeld ons boek 'Bedrijf verkopen' dat het overnametraject uitvoerig beschrijft en beide kanten van de onderhandelingstafel belicht.
Kunnen wij je helpen?
Bas staat je graag te woord

Plaats hier een advertentie en kom direct en anoniem in contact met potentiële kopers

 

Waarom mijn bedrijf verkopen via Bedrijventekoop.nl?

Door onze jarenlange ervaring zijn wij uitgegroeid tot grootste bedrijfsovernameplatform van Nederland. Wij begrijpen dat het verkopen van je bedrijf een gevoelige zaak is die in eerste instantie niet aan de grote klok gehangen wordt. Onze advertenties worden daarom 100% anoniem in ons overzicht getoond. Je contactgegevens worden nooit zomaar vrijgegeven aan geïnteresseerden. Of je nu op zoek bent naar een strategische koper, een MBI-kandidaat, een investeerder of een (opnieuw) startende ondernemer, middels het plaatsen van een advertentie brengen we je onder de aandacht bij onze 80.000 maandelijkse bezoekers en kom je snel en direct in contact met de juiste partij.
 
Wil je meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan even contact op of maak een afspraak.

Boek

Meer informatie over het aankoop- of verkooptraject van een bedrijf? Download dan hier ons gratis E-Book!

Bestel boek

Snel verkocht? Geld terug.

Heb je binnen zes maanden een koper of verkoper gevonden? Laat het ons weten en wij storten het restantbedrag terug.

In beeld bij alle overname adviseurs

We beschikken over een netwerk van overnameadviseurs. Zij kunnen jou helpen.

Persoonlijk contact

Na het plaatsen van een profiel nemen we altijd persoonlijk contact op om het profiel met je door te nemen.

Blog

Bedrijf verkopen: onderhandelen

Bedrijf verkopen

04.10.2019 / Bedrijventekoop.nl

Je bent bezig met het verkopen van je bedrijf en je lijkt de ideale overnamekandidaat gevonden te hebben. De tijd van onderhandelen breekt nu aan. Het onderhandelen met een tegenpartij o ...

+ Meer

Bedrijf verkopen: wat is een Management Buy Out (MBO) en hoe pak ik dit aan?

Bedrijf verkopen

19.09.2019 / Wim Hulstein

Een MBO is een veel voorkomende vorm van bedrijfsovername. Maar wat houdt het precies in en hoe pak je het aan? Wim Hulstein van Claassen, Moolenbeek & Partners vertelt je er hieronder m ...

+ Meer

Help, ik wil mijn bedrijf verkopen!

Bedrijf verkopen

06.09.2019 / Bedrijventekoop.nl

De vakantieperiode zit er weer op. Voor menig ondernemer is deze periode een tijd van bezinning. Is het niet tijd voor een nieuwe uitdaging? Of ben je toe aan je welverdiende pensioen? G ...

+ Meer

Bedrijventekoop viert 17e verjaardag met livegang vernieuwde website Bedrijventekoop.be

persberichten

20.06.2019 / Bedrijventekoop.nl

Bedrijventekoop.nl is opgericht op 19 juni 2002. Tegelijkertijd met de start in Nederland is ook de Belgische equivalent Bedrijventekoop.be begonnen. De Nederlandse site is inmiddels al ...

+ Meer

Bedrijf verkopen, waar begin ik? Bekijk onze handige checklist!

Bedrijf verkopen

06.05.2019 / Bedrijventekoop.nl

Je denkt na over de verkoop van je bedrijf, maar je hebt eigenlijk geen idee waar je moet beginnen en wat er allemaal bij komt kijken. Daarom hebben we voor jou een handige checklist opg ...

+ Meer

Zelf je bedrijf verkopen doe je zo!

Bedrijf verkopen

13.02.2019 / Bedrijventekoop.nl

De voorlopige jaarcijfers zijn binnen. Je bedrijf draait (al jaren) goed en je denkt er al even over om het rustiger aan te gaan doen. Je hebt echter het idee dat je niet parttime actief ...

+ Meer

Een MBO-overname: Hoe zorg je dat deze succesvol verloopt?

Bedrijf verkopen

08.02.2019 / Thijs Muijsenberg

De verstandhouding tussen een MBO-kandidaat en de directeur/ eigenaar kan snel verslechteren bij een mislukte Management Buy Out Transactie (MBO). Onze partner Thijs Muijsenberg van Over ...

+ Meer

Bezig met bedrijfsverkoop; Zou jij je eigen bedrijf kopen?

Bedrijf verkopen

25.01.2019 / Ferdinand Zomerman

Je bent toe aan de verkoop van je onderneming. Veel ondernemers hebben een positief beeld van hun onderneming, maar stel jezelf nu eens de vraag: Zou jij je eigen bedrijf willen kopen? O ...

+ Meer

Hoe word ik overbodig in mijn eigen organisatie in 7 stappen

Bedrijf verkopen

18.01.2019 / Michel Matthijsse

Het is altijd gevaarlijk wanneer een onderneming teveel leunt op de ondernemer zelf. Zo kan dit bij verkoop van de onderneming een reden zijn waardoor de waarde flink lager uitvalt of za ...

+ Meer

6 veelgemaakte fouten bij de bedrijfsverkoop

Bedrijf verkopen

11.12.2018 / Bedrijventekoop.nl

In ons vorige blogbericht waarschuwde we om op tijd te beginnen met een bedrijfsovername. We borduren hier nog even op voort en beschrijven hieronder de 6 meest gemaakte fouten bij een b ...

+ Meer