Menu

Waardebepaling bedrijf: Hoe bepaal je de waarde van je bedrijf?

De waarde van een bedrijf is een belangrijke factor bij een bedrijfsovername. Maar hoe bereken je deze waarde? Er zijn verschillende manieren om tot een gedegen waardebepaling van een onderneming te komen. Dat geeft ook meteen aan dat er geen eenduidige uitkomst bestaat. Verschillende methoden geven immers verschillende resultaten. In principe zijn er twee type methoden te onderscheiden:
  • Waardering op basis van boekwaarde: Hier wordt vooral gekeken naar resultaten uit het verleden en het heden.
  • Waardering op basis van marktwaarde: Bij methodes gebaseerd op dit type geldt de toekomst als maatgevend en bepalend met cijfers van het heden als basis.

Binnen 5 minuten een gratis waardebepaling van je bedrijf

Om een goede indicatie van de waarde van je bedrijf te krijgen hebben wij een tool ontwikkeld, waarbij je binnen vijf minuten simpel zelf de waarde van jouw onderneming kunt bepalen.
 
De waardering wordt gedaan aan de hand van de verwachte kasstromen in de toekomst. Middels het invullen van enkele basisgegevens, kan je kiezen uit een beknopte of een uitgebreide bedrijfswaardering. Daaropvolgend hoef je alleen de lege cellen in te vullen. Aansluitend wordt de verkoopwaarde van jouw bedrijf gegeven.
 
Met de tool bepaal je de waarde van je eenmanszaak, VOF of BV. De uitkomst kan je helpen in de beslissing of je overgaat tot verkoop van je bedrijf. Bij een bedrijfsovername is het bepalen van de waarde van de onderneming één van de eerste stappen.

Kijk hier voor een gratis waardering van je bedrijf
Waardebepaling bedrijf Bedrijventekoop.nl

Een professionele waardering van je bedrijf door een specialist

Onze gratis waarderingstool geeft een goede indicatie van de waarde van je bedrijf. Wanneer je het verkooptraject ingaat is het echter ten zeerste aan te raden om een professionele waardebepaling van je bedrijf uit te laten voeren door een gespecialiseerde partij. Een waardering is in de meeste gevallen maatwerk, het inschakelen van een professional zorgt ervoor dat je sterk staat tegenover potentiële kopers. Wil je een professionele waardebepaling van je bedrijf uit laten voeren door een gespecialiseerde partij? Bekijk dan hier welke van onze aangesloten partners bij jou in de buurt gevestigd is:

Vind hier een geschikte waarderingsspecialist bij jou in de regio
Bedrijfsovernameadviseur Bedrijventekoop.nl

DCF-methode (discounted cash flow)

Er zijn verschillende manieren om een waardebepaling van een bedrijf uit te voeren. In onze waarderingstool maken wij gebruik van de DCF-methode (discounted cash flow) oftewel het berekenen van de waarde op basis van toekomstige kasstromen. De Discounted Cash Flow methode gaat uit van de verwachte kasstromen die je bedrijf in de toekomst zal genereren. Onder verwachte kasstromen wordt verstaan de liquide middelen die jaarlijks beschikbaar komen om aflossing of dividenduitkeringen uit te keren (winst + afschrijvingen - netto investeringen in werkkapitaal en vaste activa).

Meer informatie?
Bas staat je graag te woord

Zes gangbare waardebepalingsmethodes

Er zijn een aantal manieren waarop de waarde van een bedrijf bepaald kan worden, de meest zes meest gangbare methodes zijn:

  • De intrinsieke waarde
  • De rentabiliteitswaarde
  • De vermogensverhoudingenmethode
  • De goodwill-methode
  • De 'verbeterde' goodwill-methode
  • De Discounted Cash Flow-methode (DCF)
Kijk hier voor meer inhoudelijke informatie over deze methodes.

Bedrijfswaarde als uitgangspunt voor bedrijfsverkoop

Wanneer je nadenkt over de verkoop van je onderneming is het invullen van de waarderingstool een mooie eerste stap. De bedrijfswaarde geldt immers als uitgangspunt voor de verkoopprijs. De waarderingstool geeft je een goede indicatie van de waarde van je onderneming (mits correct ingevuld). Met de uitkomst kun je actief aan de slag gaan met de verkoop van je bedrijf.

Waardebepaling bedrijf

Bepaal makkelijk en snel de waarde van jouw onderneming

Aanmelden

Blog

Bedrijfswaarde bepalen

Waardering

31.08.2020 / Peter Schuitmaker

Ben je van plan je bedrijf te verkopen? Het bepalen van de waarde van je onderneming is daarbij een belangrijke eerste stap in het proces van bedrijfsoverdracht. Onze partner en BOBB-lid ...

+ Meer

5 belangrijke aspecten bij het waarderen van een bedrijf

Waardering

17.08.2020 / Martin Becker

Wanneer je nadenkt over het verkopen van je bedrijf, dan is de bedrijfswaarde een belangrijk onderwerp. De waarde is namelijk een goed uitgangspunt om de verkoopprijs vast te stellen. Na ...

+ Meer

Belang van een goede waardebepaling

Waardering

11.06.2020 / Bedrijventekoop.nl

Het merendeel van de ondernemers heeft geen idee van de waarde van hun onderneming. Tijdens het actieve ondernemerschap houden zij zich hier dan ook niet mee bezig. Pas als gedacht wordt ...

+ Meer

De waarde van je uitzendbureau in 5 minuten berekenen!

waardebepaling

28.11.2019 / Michel Matthijsse

Een makkelijke en snelle berekening van de waarde van je bedrijf, dat is wat iedereen graag wil natuurlijk. Voor een globale berekening is dit ook wel haalbaar. Maar pas op! Er zitten we ...

+ Meer

Waarom het loont om te werken aan waardestuwers

Waardering

04.12.2018 / Peter Schuitmaker

Waardestuwers kunnen onder andere zorgen voor een grotere verkoopwaarde van je onderneming. Het loont dus om hiermee aan de slag te gaan. Onze partner Peter Schuitmaker van BBO&F uit Bre ...

+ Meer

Twee type methoden om de waarde te bepalen

Waardering

24.10.2018 / Bedrijventekoop.nl

De waardebepaling is altijd een heikel punt in de wereld van bedrijfsoverdracht. Een waardering is veel meer dan alleen het invullen van cijfers in een model en maar zien wat eruit komt. ...

+ Meer

Wat is het nut van een waardebepaling?

Waardering

17.09.2018 / Berrie Abelen

In dit blogbericht wordt ingegaan op de toegevoegde waarde van een waardebepaling. Er komt namelijk meer bij kijken dan op basis van de cijfers uit de administratie, aan de hand van de o ...

+ Meer

Wat is het verschil tussen waarde en prijs bij bedrijfsovername?

Waardering

29.08.2018 / Bedrijventekoop.nl

In de transactiepraktijk worden de begrippen “waarde” en “prijs” te pas en te onpas door elkaar gehaald. Of nog erger: als hetzelfde gezien. Dit blogbericht wil dan ook proberen voor een ...

+ Meer

Waarom €500.000 = €1.500.000 bij een verkoop

Waardering

10.11.2017 / Michel Matthijsse

Bij een onderhandeling over de overname van een (flex)bedrijf is het belangrijk dat verkoper en koper dezelfde uitgangspunten hanteren. Wat is exact het onderwerp van (ver)koop en waar b ...

+ Meer

Waarom waarderen?

Waardering

17.07.2017 / Bedrijventekoop.nl

Veel ondernemers hebben geen idee hoeveel hun bedrijf waard is. Vaak gaan ze hier pas over nadenken als een verkoop in beeld komt. Maar niet alleen voor de verkoper is het belangrijk om ...

+ Meer