Waardebepaling bedrijf: Hoe bepaal je de waarde van je bedrijf?

De waarde van een bedrijf is een belangrijke factor bij een bedrijfsovername. Maar hoe bereken je deze waarde? Er zijn verschillende manieren om tot een gedegen waardebepaling van een onderneming te komen. Dat geeft ook meteen aan dat er geen eenduidige uitkomst bestaat. Verschillende methoden geven immers verschillende resultaten. In principe zijn er twee type methoden te onderscheiden:
  • Waardering op basis van boekwaarde: Hier wordt vooral gekeken naar resultaten uit het verleden en het heden.
  • Waardering op basis van marktwaarde: Bij methodes gebaseerd op dit type geldt de toekomst als maatgevend en bepalend met cijfers van het heden als basis.

Binnen 5 minuten een gratis waardebepaling van je bedrijf

Om een goede indicatie van de waarde van je bedrijf te krijgen hebben wij een tool ontwikkeld, waarbij je binnen vijf minuten simpel zelf de waarde van jouw onderneming kunt bepalen.
 
De waardering wordt gedaan aan de hand van de verwachte kasstromen in de toekomst. Middels het invullen van enkele basisgegevens, kan je kiezen uit een beknopte of een uitgebreide bedrijfswaardering. Daaropvolgend hoef je alleen de lege cellen in te vullen. Aansluitend wordt de verkoopwaarde van jouw bedrijf gegeven.
 
Met de tool bepaal je de waarde van je eenmanszaak, VOF of BV. De uitkomst kan je helpen in de beslissing of je overgaat tot verkoop van je bedrijf. Bij een bedrijfsovername is het bepalen van de waarde van de onderneming één van de eerste stappen.

Kijk hier voor een gratis waardering van je bedrijf
Waardebepaling bedrijf Bedrijventekoop.nl

Een professionele waardering van je bedrijf door een specialist

Onze gratis waarderingstool geeft een goede indicatie van de waarde van je bedrijf. Wanneer je het verkooptraject ingaat is het echter ten zeerste aan te raden om een professionele waardebepaling van je bedrijf uit te laten voeren door een gespecialiseerde partij. Een waardering is in de meeste gevallen maatwerk, het inschakelen van een professional zorgt ervoor dat je sterk staat tegenover potentiële kopers. Wil je een professionele waardebepaling van je bedrijf uit laten voeren door een gespecialiseerde partij? Bekijk dan hier welke van onze aangesloten partners bij jou in de buurt gevestigd is:

Vind hier een geschikte waarderingsspecialist bij jou in de regio
Bedrijfsovernameadviseur Bedrijventekoop.nl

DCF-methode (discounted cash flow)

Er zijn verschillende manieren om een waardebepaling van een bedrijf uit te voeren. In onze waarderingstool maken wij gebruik van de DCF-methode (discounted cash flow) oftewel het berekenen van de waarde op basis van toekomstige kasstromen. De Discounted Cash Flow methode gaat uit van de verwachte kasstromen die je bedrijf in de toekomst zal genereren. Onder verwachte kasstromen wordt verstaan de liquide middelen die jaarlijks beschikbaar komen om aflossing of dividenduitkeringen uit te keren (winst + afschrijvingen - netto investeringen in werkkapitaal en vaste activa).

Meer informatie?
Bas staat je graag te woord

Zes gangbare waardebepalingsmethodes

Er zijn een aantal manieren waarop de waarde van een bedrijf bepaald kan worden, de meest zes meest gangbare methodes zijn:

  • De intrinsieke waarde
  • De rentabiliteitswaarde
  • De vermogensverhoudingenmethode
  • De goodwill-methode
  • De 'verbeterde' goodwill-methode
  • De Discounted Cash Flow-methode (DCF)
Kijk hier voor meer inhoudelijke informatie over deze methodes.

Bedrijfswaarde als uitgangspunt voor bedrijfsverkoop

Wanneer je nadenkt over de verkoop van je onderneming is het invullen van de waarderingstool een mooie eerste stap. De bedrijfswaarde geldt immers als uitgangspunt voor de verkoopprijs. De waarderingstool geeft je een goede indicatie van de waarde van je onderneming (mits correct ingevuld). Met de uitkomst kun je actief aan de slag gaan met de verkoop van je bedrijf.

Hulp bij het waarderen van je bedrijf

Waardebepaling bedrijf

Vul onze gratis waarderingstool in en ontvang een goede indicatie van je bedrijfswaarde

Bereken hier de waarde

Adviseur

Ben je op zoek naar iemand die een professionele waardering voor je uit kan voeren?

Vind hier een specialist

Advertentie plaatsen

Na het berekenen van de waarde is de volgende stap het vinden van een geschikte kandidaat. Plaats nu een advertentie en kom in contact.

Klik hier voor meer informatie

Blog

Waardebepaling nieuwe stijl: de bottom-up methode

Waardering

13.04.2023 / Alexander Thomassen

In deze blog praat Alexander Thomassen van Instituut voor Zakelijke Mediation je graag bij over een nieuwe techniek in de bepaling van de waarde van een onderneming.   Voor de meeste o ...

+ Meer

Wat betekent liquidatiewaarde?

Bedrijfsoverdracht

15.12.2022 / Bedrijventekoop.nl

De liquidatiewaarde is een waarderingsmethode. Hierbij worden middelen overgedragen aan een derde partij waarbij de continuïteit van personeel, klanten en leveranciers nog steeds (als mo ...

+ Meer