Specialisten in jouw regio

deOverdrachtAdviseur

Westerpark 160
1742 BX Schagen

Telefoon
+31 229 28 27 00

De OverdrachtAdviseur is specialist in advisering en begeleiding op het gebied van bedrijfsovernames, -waardering, -financiering, -opvolging, fusies en alle daaraan gerelateerde werkzaamheden. Met name de uitgebreide kennis en de praktische ‘no-nonsense’ werkmethodes stellen ons in staat steeds weer de belangen van onze cliënten optimaal te behartigen. Of het nu gaat om trajecten waarbij de partijen reeds bekenden van elkaar zijn, zoals een overdracht binnen de familie of aan medewerkers. Of bijvoorbeeld wanneer partijen elkaar nog niet kennen, zoals bij een strategische aankoop, verkoop of MBI-traject. De OverdrachtAdviseur adviseert en begeleidt partijen gedurende het gehele traject naar een succesvolle overdracht. 


Bij deOverdrachtAdviseur bent u zeker van brede ervaring, kennis en visie. Niet alleen vanuit onze eigen organisatie, maar ook vanuit onze aandeelhouders G&P Accountants en Adviseurs, MORE Corporate Finance & Solutions en Nexstep Corporate Finance. Als het nodig is, schakelen wij externe specialisten in, waarbij deOverdrachtAdviseur de regie voert. Kortom, wij ontzorgen ondernemers. We bieden daarmee kopers en verkopers optimaal toegevoegde waarde.

Robbert Kwast - 06 51 45 84 46 - rk@deoverdrachtadviseur.nl

Joost van Rooy - 06 12 08 67 92 - jvr@deoverdrachtadviseur.nl

Bas Natter - 06 22 23 47 45 - bn@deoverdrachtadviseur.nl