Overnamefinanciering

Verschillende vormen van overnamefinanciering

 
Om uiteindelijk de deal succesvol te sluiten zal een koopsom betaald moeten worden. Hiervoor zal vaak financiering door de koper gevonden moeten worden. Er bestaan diverse vormen van overnamefinanciering. Hierbij lichten we de meest voorkomende oplossingen verder toe. Vaak worden onderstaande vormen gecombineerd en ontstaat de beste financieringsmix voor bedrijfsovername.
 

De bank

De meest voor de hand liggende vorm van financieren is aan te kloppen bij je bank. Dit kan je huisbankier zijn of juist de bankier van de verkoper. Al horen we steeds vaker dat banken terughoudend zijn in het verstrekken van financiering; een goed plan is altijd financierbaar ook door de bank. Zij zullen echter wel voldoende zekerheden vragen en daar betaal je ook een bepaalde prijs (rente) voor.
 

De verkoper

De verkopende partij is ook gebaat bij een succesvolle overname en wil vaak de deal niet laten afketsen op de financiering. Hij of zij kan daarom besluiten een deel van de koopsom achtergesteld te maken dus dat zij dit bedrag, na aflossing (van een gedeelte van) het bedrag aan de bank pas betalen aan de verkoper. Deze vorm is voor de verkoper dus niet zonder risico. indien het mis mocht gaan, staat de verkoper achter in de rij van schuldeisers. Het is aan te raden deze zaken goed vast te leggen om onenigheid te voorkomen. Laat je daarom bijstaan door een gedegen specialist.
Een andere vorm is de earn-out regeling waarbij de verkoper de betaling van de koopsom koppelt aan de behaalde omzet/winst na overname ( dus wanneer de verkoper hier geen invloed meer op heeft).
 
Winstrecht is een manier waarop de verkoper een aantal jaren recht heeft op een percentage van de winst, dit valt dus niet onder de financiering maar kan wel een afspraak zijn die je aangaat met de verkoper waardoor de te financieren overnamesom lager wordt.
 
Indien besloten wordt het bedrijfspand niet direct te kopen maar te kopen op afbetaling is er sprake van huurkoop. Je betaalt dan in termijnen naar een gebruiksvergoeding de totale koopprijs. Dit drukt in het begin op de benodigde financiering.  
 
Als de middelen voor het lopen van de gehele onderneming niet voorhanden zijn kan je met de verkoper overeen komen een deel van het bedrijf over te nemen. Je kan besluiten samen een V.O.F. op te richten. Dan deel je mee in de winst en kan je gebruik maken van aftrekposten die gelden voor ondernemers.
 

De investeringsmaatschappij

Een investeerder biedt voordelen ten opzichte van de bank en de verkoper omdat zij anders tegen risicofactoren aankijken echter een nadeel kan zijn dat er meer betaald moet worden voor de financiering. Er zijn diverse soorten investeerders zoals venture capital fondsen voor startups, informal investors die met eigen geld investeren, crowdfunding of een participatiemaatschappij ook wel private equity genoemd. Bij deze laatste wordt het geld namens een groep van beleggers ingezet. Naast deze investeerders kan je ook nog kiezen voor alternatieve financiering in de vorm van leasing of factoring.
 
Zorg ervoor dat je goed voorbereid te werk gaat. Lees ook ons boek waarin we spreken over financiering, maak vervolgens een gedegen plan en schakel een adviseur in. Heb je behoefte aan overnamefinanciering, neem gerust contact met ons op. Wij verwijzen je graag door naar een passende adviseur uit ons netwerk.
 
Uiteraard kan je ook een profiel plaatsen met daarin de vraag naar kapitaal. Of bekijk het aanbod van profielen welke kapitaal aanbieden.

Op zoek naar financiering?

Laat je op tijd bijstaan door een van de specialisten van Credion. Zij zijn sinds 2001 actief in de markt van bedrijfs- & vastgoedfinancieingen en werken met meer dan 130 geldverstrekkers samen, ze begeleiden waar nodig en denken met u mee.

 

Meer informatie
Untitled design (23)