Bedrijfsovername

Ben je je aan het oriënteren op een bedrijfsovername? Wil je jouw bedrijf verkopen of ben je juist op zoek naar een passend bedrijf om te kopen? Heb je geen opvolger, overweeg je een Management Buy in (MBI) of ben je vanuit strategisch oogpunt op zoek naar uitbreiding? Op Bedrijventekoop.nl vind je een volledig aanbod van te koop aangeboden en te koop gevraagde bedrijven. Ons aanbod bevat ondernemingen in diverse branches en provincies. Sinds onze oprichting in 2002 is Bedrijventekoop.nl uitgegroeid tot het grootste bedrijfsovernameplatform van Nederland.

De koperskant van een bedrijfsovername

Een bedrijfsovername kent twee kanten, namelijk een koop en een verkoop kant. Onder meer vergrijzing zorgt er momenteel voor dat veel ondernemers op zoek zijn naar een koper voor hun bedrijf. Ben je op zoek naar een bedrijf? Bekijk hier ons actuele aanbod van te koop staande bedrijven. Ben je nog in de oriënterende fase? Klik dan op onderstaande button voor alle benodigde informatie om je optimaal voor te bereiden op een bedrijfsovername.

Ik wil een bedrijf kopen
Bedrijf kopen Bedrijventekoop.nl

De verkoperskant van een bedrijfsovername

Bedrijf verkopen

De huidige economische omstandigheden creëren een kopersmarkt. Voor veel ondernemers is het interessant om een bedrijf te kopen in plaats van zelf een onderneming te starten, omdat de garantie op succes groter is. Daarnaast zijn veel bedrijven op zoek naar strategische uitbreiding. Bekijk hier ons actuele bestand van zoekende partijen. Ben je zelf actief op zoek naar een koper voor je bedrijf? Klik dan op onderstaande button voor alle benodigde informatie en kom anoniem en direct in contact met potentiële kopers.

Ik wil mijn bedrijf verkopen

 

Diensten voor kopers en verkopers

Voor zowel kopers als verkopers bieden wij verschillende diensten om zo goed mogelijk te helpen in het zoekproces en de juiste mensen bij elkaar te brengen. Bekijk hieronder hoe wij jou kunnen helpen:

Te koop aangeboden

Snel in contact komen met partijen die hun bedrijf willen verkopen? Bekijk dan ons Te koop aangeboden overzicht.

Meer informatie

Zoekservice

Wil je als eerste op de hoogte zijn van bedrijven die aan jou wensen voldoen? Schrijf je dan in voor onze zoekservice.

Meer informatie

Nieuwsbrief

Blijf gratis wekelijks op de hoogte van ons nieuwste aanbod in bedrijven.

Meer informatie

Te koop gevraagd

Snel in contact komen met partijen die op zoek zijn naar een bedrijf? Bekijk dan ons Te koop gevraagd overzicht.

Meer informatie

Zoekadvertentie

Plaats een zoekadvertentie en kom snel en anoniem in contact met kopers of verkopers.

Meer informatie

Bedrijfsovernamespecialist

Op zoek naar specialistisch en professionele begeleiding van het gehele overnameproces? Neem contact op met een overnamespecialist bij jou uit de regio.

Meer informatie

De 10 stappen van het bedrijfsovernametraject

Iedere bedrijfsovername is anders, maar toch zijn er een aantal stappen die bij elk bedrijfsovernameproces terugkomen. In het kort is het bedrijfsovernametraject onder te verdelen in 10 stappen:
 1. Het ondertekenen van de geheimhoudingsverklaring
 2. De kennismaking tussen koper en verkoper
 3. Het uitwisselen van informatie
 4. De waardebepaling van het bedrijf en de bieding
 5. De onderhandeling tussen koper en verkoper
 6. De intentieovereenkomst opstellen en tekenen
 7. De financiering regelen
 8. Een Due Diligence uitvoeren
 9. De koopovereenkomst opstellen en tekenen
 10. De overdracht

Het ondertekenen van de geheimhouding

Voordat een kennismaking plaatsvindt tussen koper en verkoper, zal eerst een geheimhoudingsverklaring (ook wel non-disclosure agreement of NDA genoemd) getekend moeten worden. Tijdens het bedrijfsovernametraject wordt gevoelige informatie over het bedrijf uitgewisseld. In een geheimhoudingsovereenkomst wordt afgesproken dat de verkregen informatie niet aan derden gedeeld mag worden. Het geldt dus als bescherming voor de verkoper tegen misbruik van vertrouwelijke informatie van het bedrijf. Daarnaast beschermt het de potentiële koper tegen mogelijke prijsopdrijving, omdat ook de verkoper niet naar buiten mag brengen in onderhandeling te zijn.

De kennismaking tussen koper en verkoper

Nadat de geheimhoudingsovereenkomst ondertekend is, wordt het bedrijfsovernametraject vervolgd met een kennismaking tussen verkoper en potentiële koper. Tijdens dit gesprek leren koper en verkoper elkaar kennen om te kijken of er een ‘klik’ is. Vanuit dit gesprek wordt bepaald of er voldoende basis bestaat om het overnameproces met elkaar in te gaan.

Het uitwisselen van informatie

Wanneer besloten is om het traject verder in te gaan met elkaar is het tijd voor de informatie-uitwisseling. Dit gebeurt meestal in de vorm van een informatie- of verkoopmemorandum. In een informatiememorandum staat alles over het bedrijf wat van belang is voor de koper. Het is van belang dat een potentiële koper met dit document volledig en juist geïnformeerd wordt. Het informatiememorandum is onderdeel van de meldingsplicht van de verkoper en de onderzoeksplicht van de koper. 

De waardebepaling van het bedrijf en de bieding

Vervolgens wordt de waarde van het over te nemen bedrijf bepaald. Een waardebepaling van een bedrijf kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Op basis van deze waardebepaling en de informatie uit het memorandum wordt een bieding voorbereid. Doorgaans gaat het om een indicatieve niet-bindende bieding. De potentiële koper beschikt nog niet over alle relevante informatie, vandaar indicatief. De onderhandelingen zijn nog niet gestart en moeten nog plaatsvinden, daardoor is de bieding niet-bindend.

De onderhandelingen tussen koper en verkoper

Wanneer de verkoper voldoende aanknopingspunten ziet worden de onderhandelingen gestart. De indicatieve niet-bindende bieding van de potentiële koper geldt als uitgangspunt en wordt als leidraad gebruikt. Naast de overnamesom wordt er onderhandelt over het voortbestaan van de onderneming en het welzijn van de medewerkers. Het is belangrijk om voldoende tijd uit te trekken voor de onderhandeling. Onderhandelen onder tijdsdruk pakt voor één partij altijd nadelig uit namelijk. 

De intentieovereenkomst opstellen en tekenen

Als partijen uit de onderhandelingen op hoofdlijnen een overeenstemming bereiken, dan worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een intentieovereenkomst. Deze intentieovereenkomst wordt ook wel Letter of Intent (LOI) genoemd. Na het tekenen van de intentieovereenkomst wordt het lastig voor een koper om zich nog terug te trekken. Om als potentiële koper toch een stok achter de deur te houden, wordt vrijwel altijd het voorbehoud van financiering en het voorbehoud van een boekenonderzoek opgenomen in de overeenkomst. Daarnaast wordt een tijdsplanning van het vervolgproces opgenomen.

De financiering regelen

De koper kan nu de financiering gaan invullen. Dit vormt regelmatig een struikelblok bij een bedrijfsovername, omdat kopers vaak niet beschikken over het benodigde eigen vermogen voor het verkrijgen van de financiering. Naast eigen inbreng, bancair krediet en externe investeerders kan ook de verkoper een rol spelen bij de financiering. Zo kan er een earn-out regeling getroffen worden, waarbij genoegen genomen wordt met een lagere koopsom in ruil voor een percentage van toekomstige inkomsten of een achtergestelde lening, waarbij een deel van de verkoopsom als lening achterblijft in de onderneming.

Een Due Dilligence uitvoeren

Een Due Diligence is een ander woord voor boekenonderzoek. Tijdens een Due Diligence verifieert de koper de door de verkoper beschikbaar gestelde informatie op juistheid en onderzoekt of er geen spreekwoordelijke ‘lijken in de kast’ aangetroffen worden. De uitkomsten van het onderzoek kunnen aanleiding vormen voor de koper om de afgesproken prijs aan te passen of om bepaalde garantiebepalingen op te nemen in de koopovereenkomst. In het ergste geval kan de koper helemaal afzien van het aankopen van de onderneming.

De koopovereenkomst opstellen en tekenen

Na afronding van de Due Diligence is het tijd om de koopovereenkomst op te maken. De overname wordt hier tot in detail beschreven. Er zijn een aantal belangrijke onderdelen:
 • Een beschrijving van het object van verkoop
 • De transactiedatum en transactieprijs
 • De wijze van betaling
 • Garanties en vrijwaringen
De ondertekening van de koopovereenkomst kan in veel gevallen onderhands plaatsvinden. Er is dan geen tussenkomst nodig van de notaris. 

De overdracht

Als de handtekeningen onder de koopovereenkomst gezet zijn en de koper heeft de financiering rond, dan vindt de daadwerkelijke bedrijfsoverdracht en de betaling van de koopsom plaats. Bij het overdragen van een B.V. of N.V. is het nodig om een notaris in te schakelen. De betaling van de aandelen loopt in dit geval ook via de notaris. Een bedrijfsoverdracht van een eenmanszaak of VOF kan zonder tussenkomst van een notaris onderhands geregeld worden.

Blog

Wat dient een koper zelf aan financiering in te brengen?

Bedrijf kopen

13.07.2023 / Bedrijventekoop.nl

Deze vraag is de meest gestelde vraag door kopers. Op internet circuleren diverse artikelen waarbij aangegeven wordt dat de mogelijkheid bestaat zonder eigen middelen een bedrijf over te ...

+ Meer

Welke partijen moeten toestemming geven bij een overname?

Bedrijfsoverdracht

06.07.2023 / Bedrijventekoop.nl

De vraag wie toestemming dient te geven bij een overname is niet direct te beantwoorden. Immers iedere onderneming en iedere overname is uniek. Toestemming is afhankelijke welke partijen ...

+ Meer

Hoe zeker is jouw financiële toekomst na de verkoop van je onderneming?

Bedrijf verkopen

18.04.2023 / Hans van der Velden

Het antwoord op deze vraag hangt sterk af van wat je zelf besluit. Als je alles op de spaarrekening laat staan is het 100% zeker dat je gaat interen op je vermogen. Alleen al door inflat ...

+ Meer

Welke fases zijn er bij een bedrijfsoverdracht?

Bedrijfsoverdracht

02.03.2023 / Bedrijventekoop.nl

Je bent voornemens je bedrijf te verkopen of juist een bedrijf te kopen. Dat klinkt aantrekkelijk, maar weet je hoe je te werk moet gaan? De truc is om het stap voor stap aan te pakken. ...

+ Meer

Welke fouten worden vaak gemaakt bij bedrijfsoverdracht?

Bedrijfsoverdracht

31.01.2023 / Bedrijventekoop.nl

Of het nou gaat om het kopen of verkopen van een bedrijf, bij een bedrijfsoverdracht gaat het om het bereiken van een einddoel. Dit betreft een aantal eisen waaraan het uiteindelijke res ...

+ Meer

Bedrijf verkocht, ………en wat nu??

Bedrijf verkopen

17.01.2023 / Hans van der Velden

GEFELICITEERD! Je hebt je bedrijf succesvol verkocht en een intensieve maar spannende periode wordt hiermee afgesloten. Onze partner Hans van der Velden van Auréus helpt geregeld onderne ...

+ Meer

Wat zijn garanties en vrijwaringen?

Bedrijfsoverdracht

10.11.2022 / Bedrijventekoop.nl

Garanties en vrijwaringen zijn een belangrijk onderdeel van de koopovereenkomst. Niet voor niets dat het dus ook belangrijk is om hier aandacht aan te besteden. De onderhandelingen over ...

+ Meer

Wat betekent overnamedatum?

Juridische aspecten

25.10.2022 / Bedrijventekoop.nl

De betekenis van overnamedatum wordt in deze blog in de context van een bedrijfsoverdracht gedefinieerd. Concreet gezegd is het de datum waarop de activiteiten van een onderneming voor d ...

+ Meer

Wat is de leveringsdatum bij bedrijfsovername?

Juridische aspecten

13.10.2022 / Bedrijventekoop.nl

Bij een bedrijfsovername is zowel sprake van een overnamedatum als een leveringsdatum. En (zoals je zal vermoeden) zijn dit ook twee verschillende begrippen. Het gaat in de praktijk dan ...

+ Meer

Wat is een disclosure letter?

Juridische aspecten

06.10.2022 / Bedrijventekoop.nl

Letterlijk vertaald is een disclosure letter een ‘bekendmakingsbrief’. Tijdens het uitonderhandelen van de garanties en vrijwaringen is de nodige aandacht vereist. In de koopovereenkomst ...

+ Meer