Terug naar het overzicht

Vertrouwelijke informatie, teken een geheimhoudingsovereenkomst!

Alvorens de gesprekken met een potentiële koper of verkoper gestart worden is het raadzaam een geheimhoudingsovereenkomst, ook wel non-disclosure agreement of NDA genoemd, te tekenen. Dit heeft meerdere redenen. Als de identiteit van de onderneming vrijgegeven wordt is het belangrijk hier een geheimhoudingsverklaring voor op te maken. Tijdens gesprekken met potentiële kopers wordt al snel vertrouwelijke informatie uitgewisseld.

In de geheimhoudingsovereenkomst kan afgesproken worden dat geen van de verkregen informatie aan derden gedeeld mag worden. Deze verklaring is ter bescherming van de verkoper tegen misbruik van vertrouwelijke informatie van het bedrijf. Dit geldt tevens voor de koper, de potentiële koper zou zich beschermd kunnen voelen tegen mogelijke prijsopdrijving want ook de verkoper mag niet naar buiten brengen in onderhandeling te zijn. Een geheimhoudingsovereenkomst is een rechtsgeldig document. Beide partijen die het document ondertekend hebben dienen zich aan de inhoud te houden. Wanneer één van de partijen toch een overtreding begaat kan hier een hoge boete tegenover staan. De hoogte hiervan is afhankelijk van de gemaakte afspraken. Naast het boetebedrag kan de gedupeerde partij de verder geleden schade verhalen op de overtreder. In de overeenkomst is ook een tijdsbepaling opgenomen. Dit is vaak een termijn van een aantal jaar. De afspraken die gemaakt zijn gelden vanzelfsprekend voor de betreffende periode.