Terug naar het overzicht

Letter of intent

Als overeenstemming is bereikt over de verkoopprijs en aanvullende voorwaarden, is de aankoop van het bedrijf in een vergevorderd stadium. Het wordt tijd voor de letter of intent. De letter of intent (LOI) is een document waarin koper en verkoper de intentie uitspreken dat ze tot een deal willen komen en aangeven hoe die deal eruit gaat zien. Kort gezegd: een intentieverklaring om te komen tot een definitief verkoopcontract. Dit staat erin:

 • Houdbaarheidstermijn LOI;
 • Geheimhoudingsovereenkomst;
 • Exclusiviteitsbeding: partijen mogen niet met andere partijen onderhandelen;
 • Onderhandelingsschema;
 • Waarderingsmethode
 • De prijs en datum van de overdracht;
 • Wat er precies verkocht wordt: welke vennootschappen, de hoeveelheid aandelen;
 • Uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de prijsbepaling;
 • Afspraken op het gebied van management, personeel, duur van aanblijven, concurrentiebeding;
 • Afspraken over garanties / Geschillenregeling;
 • Ontbindende voorwaarden.

Na het tekenen van een letter of intent wordt het heel moeilijk om u als koper nog terug te trekken. Tenzij er bij een Due Diligence nog lijken uit de kast komen, is er voor beide partijen bijna geen mogelijkheid meer om zich zonder juridische kleerscheuren en forse schadeclaims terug te trekken. Na het tekenen van de letter of intent wordt de voorgenomen overname dan ook vaak officieel bekendgemaakt.