Menu

Bedrijfsoverdracht

Bedrijfsoverdracht is een algemene term die zowel bedrijfsopvolging (intern) als bedrijfsovername (extern) omvat en staat voor de overdracht van de onderneming van de één naar de ander.
Ben jij klaar voor jouw bedrijfsoverdracht? Wil je jouw bedrijf verkopen of wil je juist een bedrijf kopen? Heb je geen opvolger, ben je op zoek naar een Management Buy in (MBI) of vanuit strategisch oogpunt op zoek naar uitbreiding? Op Bedrijventekoop.nl vind je een volledig aanbod van te koop aangeboden en te koop gevraagde bedrijven. Ondernemingen in diverse branches en provincies. Bedrijventekoop.nl is de grootste website van Nederland voor bedrijfsoverdracht.
Het is ook mogelijk zelf een profiel te plaatsen om jouw bedrijfsoverdracht onder de aandacht te brengen, zodat je exact aan kunt geven wat je aanbiedt of waar je naar op zoek bent en zo in contact komt met alleen voor jou geschikte partijen voor bedrijfsoverdracht.

De verkoperskant van een bedrijfsoverdracht

Gezien de huidige economische omstandigheden zijn er momenteel meer kopers dan verkopers die zich oriënteren op bedrijfsoverdracht. Voor kopende ondernemers is het interessant een bestaande onderneming te kopen omdat de kans op succes vaak groter is als men “op een rijdende trein” kan stappen tegenover het vanaf nul opzetten van een bedrijf. Daarnaast zijn er strategische kopers die een bedrijf willen kopen om de activiteiten uit te breiden. Op Bedrijventekoop.nl vind je hier ons actuele bestand van zoekende partijen. Wil je zelf je bedrijf verkopen? Klik dan op onderstaande button voor alle benodigde informatie en kom anoniem en direct in contact met potentiële kopers.

Ik wil mijn bedrijf verkopen
Bedrijf kopen Bedrijventekoop.nl

De koperskant van een bedrijfsoverdracht

Bedrijf kopen Bedrijventekoop.nl

Ben je op zoek naar een passende onderneming om te kopen? Voorheen was het zo dat men een onderneming had voor het leven, dat was het pensioen voor de toekomst. We merken steeds vaker dat ondernemers vaker dan eenmaal met bedrijfsoverdracht te maken krijgen. Tel daar de huidige vergrijzing bij op en dan kom je tot een bestand van verkopende partijen. Ben je op zoek naar een bedrijf? Bekijk hier ons actuele aanbod van te koop staande bedrijven. Ben je nog in de oriënterende fase? Klik dan op onderstaande button voor alle benodigde informatie om je optimaal voor te bereiden op een bedrijfsovername.

Ik wil een bedrijf kopen

Tools voor verkopers en kopers van bedrijven

Voor beide partijen in een bedrijfsoverdracht traject bieden wij verschillende diensten om je zo goed mogelijk van dienst te zijn in het proces van het verkopen of kopen van een onderneming. Bekijk hieronder hoe wij jou kunnen helpen.

Te koop aangeboden

Snel in contact komen met partijen die hun bedrijf willen verkopen? Bekijk dan ons Te koop aangeboden overzicht.

Meer informatie

Zoekservice

Wil je als eerste op de hoogte zijn van bedrijven die aan jou wensen voldoen? Schrijf je dan in voor onze zoekservice.

Meer informatie

Nieuwsbrief

Blijf gratis wekelijks op de hoogte van ons nieuwste aanbod in bedrijven.

Meer informatie

Te koop gevraagd

Snel in contact komen met partijen die op zoek zijn naar een bedrijf? Bekijk dan ons Te koop gevraagd overzicht.

Meer informatie

Zoekadvertentie

Plaats een zoekadvertentie en kom snel en anoniem in contact met kopers of verkopers.

Meer informatie

Bedrijfsovernamespecialist

Op zoek naar specialistisch en professionele begeleiding van het gehele overnameproces? Neem contact op met een overnamespecialist bij jou uit de regio.

Meer informatie

Bedrijfsoverdracht in 10 stappen

 
Elke bedrijfsoverdracht  staat op zich maar toch zijn er bepaalde stappen die in iedere bedrijfsoverdracht terugkomen. Deze stappen zijn samen te vatten in 10 punten:
 
 1. Geheimhoudingsovereenkomst tekenen
 2. Eerste kennismaking tussen verkopende en kopende partij
 3. Informatie-uitwisseling
 4. Bepalen van de waarde van het bedrijf en de bieding
 5. Start onderhandeling tussen koper en verkoper
 6. Opstellen en tekenen intentieovereenkomst
 7. Het regelen van de financiering
 8. Boekenonderzoek uitvoeren
 9. Het opstellen en tekenen van de koopovereenkomst
 10. Daadwerkelijke overdracht
 

Geheimhoudingsovereenkomst tekenen

Voorafgaand aan verdere informatieverstrekking of een kennismaking zal eerst een geheimhoudingsverklaring (ook wel non-disclosure agreement of NDA genoemd) getekend moeten worden. Tijdens de bedrijfsoverdracht wordt gevoelige en niet openbare informatie gedeeld. In een geheimhoudingsovereenkomst wordt afgesproken dat de verkregen informatie niet aan derden gedeeld mag worden. Het geldt dus als bescherming voor de verkoper tegen misbruik van vertrouwelijke informatie van het bedrijf. Daarnaast beschermt het de potentiële koper tegen mogelijke prijsopdrijving, omdat ook de verkoper niet naar buiten mag brengen in onderhandeling te zijn.
 

Eerste kennismaking tussen verkopende en kopende partij

Na ondertekening van de geheimhoudingsovereenkomst, wordt het bedrijfsoverdrachtproces vervolgd met een telefonische of fysieke kennismaking tussen verkoper en potentiële koper. Tijdens dit gesprek leren koper en verkoper elkaar kennen om te kijken of er een ‘klik’ is. Vanuit dit gesprek wordt bepaald of er voldoende basis bestaat om het overnameproces met elkaar in te gaan.
 

Informatie-uitwisseling

Als besloten wordt het traject na het gesprek voort te zetten is het tijd voor de informatie-uitwisseling. Dit gebeurt meestal in de vorm van een informatie- of verkoopmemorandum. In een informatiememorandum staat alles over het bedrijf wat van belang is voor de koper. Het is in feite een prospectus van de onderneming. Het is van belang dat een potentiële koper met dit document volledig en juist geïnformeerd wordt. Het informatiememorandum is onderdeel van de meldingsplicht van de verkoper en de onderzoeksplicht van de koper. 
 

Bepalen van de waarde van de onderneming en de bieding

De volgende stap in het traject is het bepalen van de waarde van het over te nemen bedrijf. De verkoper heeft dit voorafgaand aan het traject tijdens het verkoopklaar maken van de onderneming reeds laten berekenen en de uitkomst daarvan opgenomen in het informatiememorandum. Een waardebepaling van een bedrijf kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Op basis van deze waardebepaling en de informatie uit het memorandum wordt door de koper een bieding voorbereid. Doorgaans gaat het om een indicatieve niet-bindende bieding. De potentiële koper beschikt nog niet over alle relevante informatie, vandaar indicatief. De onderhandelingen zijn nog niet gestart en moeten nog plaatsvinden, daardoor is de bieding niet-bindend.
 

Start onderhandelingen tussen koper en verkoper

Indien de verkoper voldoende aanknopingspunten ziet worden de onderhandelingen gestart. De indicatieve niet-bindende bieding van de potentiële koper geldt als uitgangspunt en wordt als leidraad gebruikt. Tijdens de onderhandelingen wordt gesproken over de overnamesom, het voortbestaan van de onderneming en het welzijn van de medewerkers. Neem voldoende tijd voor de onderhandelingen, onderhandelen onder tijdsdruk pakt vaak voor één partij nadelig uit. 
 

Opstellen en tekenen intentieovereenkomst

Als partijen uit de onderhandelingen op hoofdlijnen een overeenstemming bereiken, dan worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een intentieovereenkomst. Deze intentieovereenkomst wordt ook wel Letter of Intent (LOI) genoemd. Na het tekenen van de intentieovereenkomst wordt het lastig voor een koper om zich nog terug te trekken. Om als potentiële koper toch een stok achter de deur te houden, wordt vrijwel altijd het voorbehoud van financiering en het voorbehoud van een boekenonderzoek opgenomen in de overeenkomst. Daarnaast wordt een tijdsplanning van het vervolgproces opgenomen.
 

Het regelen van de financiering

Na de ondertekening van de LOI kan de koper de financiering gaan invullen. Dit vormt regelmatig een uitdaging bij een bedrijfsoverdracht, omdat kopers vaak zelf niet beschikken over het benodigde eigen vermogen voor het verkrijgen van de financiering. Naast eigen inbreng, bancair krediet en externe investeerders kan ook de verkoper een rol spelen bij de financiering. Zo kan er een earn-out regeling getroffen worden, waarbij genoegen genomen wordt met een lagere koopsom in ruil voor een percentage van toekomstige inkomsten of een achtergestelde lening, waarbij een deel van de verkoopsom als lening achterblijft in de onderneming.
 

Boekenonderzoek uitvoeren

Een boekenonderzoek wordt ook wel Due Diligence genoemd. Tijdens een Due Diligence verifieert de koper de door de verkoper beschikbaar gestelde informatie op juistheid en onderzoekt of er geen spreekwoordelijke ‘lijken in de kast’ aangetroffen worden. De uitkomsten van het onderzoek kunnen aanleiding vormen voor de koper om de afgesproken prijs aan te passen of om bepaalde garantiebepalingen op te nemen in de koopovereenkomst. In het ergste geval kan de koper helemaal afzien van het aankopen van de onderneming.
 

Het opstellen en tekenen van de koopovereenkomst

Na afronding van het boekenonderzoek wordt de koopovereenkomst opgemaakt. In dit document wordt de overname tot in detail beschreven. Een aantal belangrijke onderdelen mogen niet ontbreken, denk hierbij aan:

 • Een beschrijving van het object van verkoop
 • De transactiedatum en transactieprijs
 • De wijze van betaling
 • Garanties en vrijwaringen
De ondertekening van de koopovereenkomst kan in veel gevallen zonder tussenkomst van de notaris geschieden. 
 

Daadwerkelijke overdracht

Zodra de handtekeningen onder de koopovereenkomst gezet zijn en de koper de financiering rond heeft, vindt de daadwerkelijke bedrijfsoverdracht en de betaling van de koopsom plaats. Bij het overdragen van een B.V. of N.V. is het nodig om een notaris in te schakelen. De betaling van de aandelen loopt in dit geval ook via de notaris. Een bedrijfsoverdracht van een eenmanszaak of VOF kan zonder tussenkomst van een notaris geregeld worden.
 

Blog

Bedrijfsoverdracht van een familiebedrijf

Bedrijfsoverdracht

09.09.2020 / Bedrijventekoop.nl

Het overdragen of verkopen van een familiebedrijf is een ingrijpende gebeurtenis. Zowel zakelijke als emotionele aspecten spelen hierbij een rol en deze kunnen strijdig met elkaar zijn. ...

+ Meer

Bedrijf verkopen – 3 tips ter voorbereiding

Bedrijf verkopen

09.07.2020 / Syske van Denzen

Ben je als ondernemer voornemens je bedrijf te verkopen? Dit is een ingrijpende beslissing en daarnaast is het een complex proces welke gevolgen zal hebben voor je organisatie, je famili ...

+ Meer

Private equity - wat is dat?

Bedrijf verkopen

25.06.2020 / Bedrijventekoop.nl

Private equity is een term die vaak genoemd wordt in overnameland. Maar wat wordt hier nu onder verstaan? Private equity is geld van investeringsmaatschappijen waarmee overnames, strateg ...

+ Meer

Succesfactoren bij bedrijfsoverdracht

Bedrijf verkopen

18.06.2020 / Bedrijventekoop.nl

Ondernemen is een andere vaardigheid dan overdragen. Als ondernemer kan je uitstekend presteren maar op het moment dat het op overdragen aankomt is dat andere koek. Logisch, een bedrijf ...

+ Meer

Op wat voor manieren kun je jouw bedrijf verkopen?

Bedrijf verkopen

03.06.2020 / Bedrijventekoop.nl

Je bedrijf verkopen kan op verschillende manieren. Dit is afhankelijk van de juridische structuur en de situatie. In sommige gevallen kan slechts op één manier een bedrijfsoverdracht pla ...

+ Meer

Kopersvertrouwen bedrijfsovername neemt toe

Bedrijf kopen

28.05.2020 / Bedrijventekoop.nl

Na een aantal roerige maanden waarin veel ondernemers pas op de plaats maakten zien we dat het aantal mensen dat zoekt naar bedrijven op onze website weer toeneemt. Ondanks de aanhoudend ...

+ Meer

Tijd voor vakantie!

Nieuws

19.07.2018 / Bedrijventekoop.nl

Iedereen heeft op zijn tijd recht op een adempauze, ook ondernemers. Een tijd van rust om vervolgens na de vakantie weer met frisse moed de tweede helft van het jaar tot een succes te ma ...

+ Meer

Bedrijfsverkoop - Fase 5 van 5: Na de overdracht

Bedrijfsoverdracht

15.12.2017 / Bedrijventekoop.nl

Het is zover. Je onderneming is in handen van een ander. Toch moet je ook nu, na de overdracht, nog enkele voorname stappen zetten. In de eerste plaats is het natuurlijk belangrijk om op ...

+ Meer

De activa-passivatransactie

Financiering

22.08.2017 / Bedrijventekoop.nl

Er bestaat niet zoiets als een standaard bedrijfsovername. Elke bedrijfsovername zit anders in elkaar. Zo zijn er bij het overnemen van een BV twee transactievormen. Een transactievorm i ...

+ Meer

Bedrijfsmakelaar

Bedrijfsoverdracht

14.06.2017 / Bedrijventekoop.nl

‘Wat is nou het nut van een bedrijfsmakelaar? Ik kan mijn bedrijf toch makkelijk zelf verkopen?’ is wat veel ondernemers denken als ze hun bedrijf gaan verkopen. Overschat het proces van ...

+ Meer