Bedrijfsfinanciering

Bedrijfsfinanciering, hoe regel ik dat?

 
Een goed plan is altijd financierbaar, ook bancair. Wat men ook kan zeggen; dat banken mogelijk terughoudend zijn bij het verstrekken van financiering. Indien de plannen goed onderbouwd zijn en mogelijk opgedeeld naar verschillende financiers (in verband met risicospreiding), is er nog steeds veel mogelijk op het gebied van bedrijfsfinanciering. Zowel financiering voor de aankoop van een onderneming als financiering voor uitbreiding van het bedrijf. Onderstaand een opsomming van de verschillende financieringsvormen die nader toegelicht worden:
 
Eigen vermogen
Banken
Overheidsregelingen
Lening van de verkoper
Alternatieve financiering
 

Eigen vermogen

Een overnamefinanciering zonder inbreng van eigen middelen is onmogelijk. Een bank zal niet gaan financieren indien je als ondernemer niet laat zien dat je bereid bent zelf ook een bepaald risico te willen lopen. De bank vraagt om een bepaalde vorm van commitment in de vorm van inbreng van eigen vermogen of door het afgeven van borgstellingen of hypothecaire zekerheden. 
 

Banken

De eerste gedachte bij het aangaan van een financiering is de weg naar de bank. Ga bij je huisbankier te raden en indien zij je niet verder kunnen helpen, geef niet direct op en bezoek eens een andere bank. Bekijk hier het aanbod van verschillende banken. De bank zal kijken naar het risicoprofiel, indien de bedrijfsfinanciering gestapeld wordt, wat inhoudt dat je een financieringsmix hebt met daarin verschillende vormen van financiering, heb je meer kans op succes.
 

Overheidsregelingen

Op het moment dat er behoefte is aan bedrijfsfinanciering is het raadzaam de regelingen die de overheid biedt na te gaan. Vanuit de overheid worden verschillende regelingen geboden afhankelijk van de levensfase van de onderneming. Bekijk hiervoor de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Hierbij wordt ook direct duidelijk of er mogelijkheden voor subsidie bestaan.
 

Lening van de verkoper
 

Indien je bijna tot een deal komt, kan je ervoor kiezen de verkoper een deel mee te laten financieren in de vorm van een achtergestelde lening of en een earn-out. De achtergestelde lening, wordt het bedrag aan de verkoper betaalt, echter pas na aflossing van (een bepaald percentage van) het bedrag aan de bank. Bij een earn-out is de aflossing aan de verkoper gekoppeld aan de behaalde omzet/winst.
 

Alternatieve financiering

Financiering door een externe partij zoals een private equity partij, participatiemaatschappij of via crowdfunding is tevens een gebruikelijke vorm van financiering bij een bedrijfsovername of uitbreiding. Hierbij wordt vaak verwacht dat je een deel van de aandelen uit het bedrijf “verkoopt” aan de betreffende partij en in ruil daarvoor ontvang je het benodigde bedrag. Er zijn echter vele vormen van alternatieve financiering. Zo kan je ook kiezen voor leasing of factoring. 
 
Zorg ervoor dat je goed voorbereid te werk gaat. Lees ook ons boek waarin we spreken over financiering, maak vervolgens een gedegen plan en schakel een adviseur in. Heb je behoefte aan bedrijfsfinanciering, neem gerust contact met ons op. Wij verwijzen je graag door naar een passende adviseur uit ons netwerk.
 
Uiteraard kan je ook een profiel plaatsen met daarin de vraag naar kapitaal. Of bekijk het aanbod van profielen welke kapitaal aanbieden.
 

Interesse?

Op zoek naar kapitaal voor je onderneming? Plaats nu een profiel.

Plaats profiel