European code of conduct

Bedrijventekoop.nl voldoet aan Europese gedragscode

Sinds een aantal jaar functioneert Bedrijventekoop.nl als externe adviseur voor een werkgroep vanuit de Europese Commissie met als doel overnameplatforms in Europa beter te laten functioneren. Hierbij staat het model van Bedrijventekoop.nl centraal en zij voldoet dan ook als eerste aan de gedragscode zoals deze door de Europese Commissie is vastgesteld.

European Code of conduct

Deze gedragscode heeft als doel de overnameplatforms (veel) meer inzicht te geven ten aanzien van zowel de organisatie die de database exploiteert als de kwalitatieve aspecten van deze database. Met name actualiteit en eerstelijns informatieverschaffing zijn speerpunten. Bedrijventekoop.nl voldoet aan al deze criteria en is daarom het eerste overnameplatform in Nederland dat de zogenaamde "code of conduct" mag dragen.

 

Goed voorbeeld doet volgen

Doordat andere EU-landen inmiddels ervaren zijn geraakt met de werkwijze en functionaliteiten van Bedrijventekoop.nl, worden met meerdere overheden inmiddels gesprekken gevoerd om een equivalent van dit platform in deze landen op te zetten. Met behulp van een dergelijke database voldoen deze landen namelijk direct aan de eerdere door de Europese Commissie gedane aanbevelingen om de markt van bedrijfsoverdrachten in het MKB transparanter te maken.  

 

Meer weten over onze internationale inspanningen?
Monique staat je graag te woord