Verkoopklaar maken onderneming

Ben je er aan toe om je bedrijf te verkopen? Bedenk je dan dat je niet alleen als ondernemer verkoop klaar moet zijn maar zeker ook de onderneming zelf. Dus naast de mentale voorbereiding van jou zelf is het ook belangrijk dat de “harde” kant van de onderneming er goed op staat.

Maak je bedrijf verkoopklaar

Als de bedrijfsgrootte het toelaat is het verstandig dat je onderneming niet té veel afhankelijk is van jou als persoon. Daarom is het van belang dat anderen in het bedrijf zelfstandig kunnen werken én belangrijke beslissingen kunnen nemen. Je persoonlijke stijl van leidinggeven dient dan ook níet te diep in de organisatie gesleten te zijn. Ook is het bij de bedrijfsoverdracht van belang om te waken voor conflicten én verschillende managementvisies tussen nieuwe- en oude managers.
 
Kijkend naar het fiscale aspect kan het interessant zijn om de inkomensbelastingrechtsvorm om te zetten. Dit betekent dat een eenmanszaak of vennootschap onder firma omgezet wordt in een besloten vennootschap (werkmaatschappij). Als je hiernaast nog een éxtra besloten vennootschap (holding) opricht, kan je bij de bedrijfsverkoop van de onderneming de verkoopwinst doorsluizen naar de holding. Op deze wijze hoef je niet af te rekenen met de Belastingdienst. Echter, dit eist wel dat deze constructie minimaal drie jaar van kracht is.

Download hier onze gratis whitepaper
Whitepaper Bedrijf verkopen

Kritisch bedrijfsoverdrachtsplan

Door een kritische analyse op de onderneming los te laten én een strategisch plan van aanpak voor de bedrijfsoverdracht te maken, weet je precies wat je te koop aanbiedt. En in welke richting je een koper moet zoeken. Het bedrijfsoverdrachtsplan bestaat (doorgaans) uit de volgende onderdelen.
 • Sterktes & zwaktes van het bedrijf én kansen & bedreigingen van de markt
 • Doelstellingen van bedrijf en jij als eigenaar
 • Actiepunten om doelstellingen te behalen
 • Winst(verwachting) voor de lange termijn
Verder is het belangrijk om kritisch te zijn en het níet vrijblijvend te maken. Voeg aan elk onderdeel van het plan een tijdselement toe. En maak duidelijk wanneer je welke stap moet zetten én wanneer je bepaalde zaken moet regelen. Ben je eenmaal zo ver om te gaan verkopen dan kan je direct aan de slag. 
 
Start hier direct met de verkoop van je bedrijf
Bedrijf kopen Bedrijventekoop.nl

Profielschets én verkoopmemorandum maken

Voor het verkoopklaar maken onderneming kan je een profielschets én een verkoopmemorandum maken. In de profielschets van een bedrijf krijgen de potentiële kopers een beeld over je bedrijf. Dit gebeurt vaak in grote lijnen. Uit concurrentieoverwegingen blijft de informatie tijdens de profielschets vaak beperkt. Bij meer informatie kan je de potentiële klant een verkoopmemorandum meegeven. Dit is een uitbreiding van informatie die in de profielschets staat. Hierbij kan je altijd een beroep doen op een gespecialiseerd adviseur in het verkopen van een onderneming. Zij weten namelijk waar potentiële kopers interesse in hebben. Zij kunnen je al vanaf het moment van verkoopklaar maken bijstaan.

Vind hier een bedrijfsovernamespecialist
Bedrijfsovernameadviseur Bedrijventekoop.nl

Inkomensbronnen na verkoop

Voordat je een onderneming daadwerkelijk verkoopt, stel je vast hoeveel inkomen je later nodig hebt. Schakel een bedrijfsovernamespecialist in om de verschillende inkomstenbronnen in kaart te brengen. Onderstaand zijn diverse mogelijkheden weergegeven.
 • Pensioen
 • Lijfrente-uitkeringen
 • Winstrecht uitkering
 • Duur van onroerende zaken
 • Dividend op aandelen
 • Rente op obligaties
 • Rente op spaartegoeden
 • Overige inkomsten (adviseursbeloning)
Met onze waarderingstool kan je bepalen of je op basis van de huidige en toekomstige cijfers, nu al kan stoppen met werken en dan een gewenst inkomen overhoudt.
Bereken hier gratis de waarde van je bedrijf
Waardebepaling bedrijf Bedrijventekoop.nl

Voorbereid op het onverwachte

Bij het overlijden of arbeidsongeschikt raken van de directeur- eigenaar kan een onderneming plots in de alarmfase terechtkomen. Als je dit (vooraf) niet goed hebt geregeld kan de onderneming namelijk stuurloos worden. Onrust onder medewerkers, familie, klanten, leveranciers én banken ontstaat. En fiscale claims lopen onnodig hoog op waardoor (te) veel kosten worden gemaakt om het bedrijf draaiende te houden. Het is daarom verstandig tijdig zaken goed voor te bereiden en vast te leggen. 

Checklist verkoopklaar maken onderneming

Een goede voorbereiding, is het halve werk. Dit is een veelgebruikte uitspraak bij een bedrijfsovername. Onderstaand hebben wij dan ook een checklist voor het verkoopklaar maken onderneming opgesteld. Voor uitgebreide toelichting kan je vrijblijvend onze gratis whitepaper downloaden. 
 • Zijn er binnen het personeel veranderingen nodig?
 • Waar zit de kennis (oudere óf jongere werknemers)?
 • Zijn de contracten en vergunningen actueel?
 • Hoe lang lopen de huurovereenkomsten nog?
 • Voldoet het bedrijf aan de milieueisen?
 • Ga je voor een uitbreiding óf krimping van bedrijfsactiviteiten?
 • Is de administratie én ICT op orde en toekomstbestendig?
 • Zijn de financiële kengetallen inzichtelijk én in lijn met de concurrentie?
 • Wat is de kwaliteit van de debiteurenpositie?
 • Hoe is de voorraadpositie?

Nieuwsbrief

Ontvang onze gratis wekelijkse update met de nieuwste bedrijven

Schrijf je hier in

Zoekservice

Ben als eerste op de hoogte wanneer een bedrijf verschijnt dat aan jouw zoekprofiel voldoet

Meld je hier aan

Zoekprofiel

Kom direct in contact met ondernemers die voornemens zijn om hun bedrijf te verkopen

Start hier direct