Terug naar het overzicht

Hoe vind ik een koper voor mijn bedrijf?

En hoe gaan de onderhandelingen?

Zodra je besloten hebt je bedrijf te verkopen en alle noodzakelijke voorbereidingen hebt gedaan, is het zaak een geschikte koper te vinden. Je doet er verstandig aan ook het vinden van een koper goed voor te bereiden. Hoe dit in zijn werk gaat, lees je in dit artikel. Voordat je met geïnteresseerde kopers over je bedrijf gaat onderhandelen, is het verstandig om je goed voor te bereiden. Meer informatie over het verkoopklaar maken van je bedrijf kun je hier vinden.

Een koper vinden

Als je van plan bent je eigen bedrijf te verkopen, wil je dit niet aan de eerste de beste doen. Zeker wanneer je zelf met het bedrijf wordt geassocieerd, bijvoorbeeld omdat je achternaam in de bedrijfsnaam voorkomt, is het zaak om je bedrijf over te doen aan iemand die net zo betrokken is bij het bedrijf als jij. Ga daarom goed voorbereid te werk voordat je je bedrijf te koop zet. Het opstellen van een kopersprofiel kan hierbij helpen.

 • Een kopersprofiel opstellen Stel een profiel op van het type koper dat je zou willen hebben. Dit is je leidraad bij je zoektocht naar een koper. Er zijn kortweg vier typen kopers:
 • De familiare koper. Iemand uit de familie koopt het bedrijf.
 • Management Buy Out (MBO). Een partner, aandeelhouder of werknemer neemt het bedrijf over.
 • Management Buy In (MBI). Een starter of particulier neemt het bedrijf over.
 • Strategische koper. Een eigenaar van een ander bedrijft neemt je bedrijf over om strategische redenen.

"Bedenk bij het opstellen van het profiel aan welke eisen de koper allemaal moet voldoen. Wat is goed voor de onderneming?"

 • Kandidaten zoeken Stel een lijst samen van kandidaten die aan je profiel voldoen. Het is aan te raden hierbij gebruik te maken van een adviseur. Je kunt zoeken via banken en accountantskantoren. Ook zijn er websites die je kunnen helpen:
 • Kandidaten benaderen Benader de kandidaten en geef ze gedetailleerdere informatie. Hier komt de eerder opgestelde verkoopmemorandum aan de orde. Zorg ervoor dat de identiteit van je bedrijf niet bekend wordt. Een adviseur kan hierbij helpen. Kijk of de kopers bij je bedrijf passen. Zodra je echt gaat onderhandelen zorg dan voor een geheimhoudingsverklaring.

Afronding

Als de koper is gevonden en de eerste gesprekken zijn gevoerd kan er begonnen worden met de afronding.

 • Intentieonderhandelingen Voer intentieonderhandelingen waarin de praktische zaken worden besproken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
  • Koopsom en wijze van betaling
  • Toekomstige betrokkenheid van de huidige directie
  • Garantiestellingen
  • Vervolgprocedure
  • Ontbindende voorwaarden

"Leg de afspraken die je hebt gemaakt met de koper vast in een intentieverklaring. Je kan dan niet meer met andere geïnteresseerden in zee gaan."

 • Verificatieonderzoek Er komt een moment dat de koper je bedrijf goed zal gaan doorlichten. Hij wil immers geen kat in de zak kopen. Dit is het zogenoemde due-diligence-onderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt onder andere gekeken naar jaarrekeningen, contracten met afnemers en leveranciers en de kwaliteit van het personeel. Als er afwijkingen naar voren komen ten opzichte van eerdere informatie kunnen er zaken uit de intentieverklaring gewijzigd worden. Je hebt als verkoper een mededelingsplicht van feiten waarvan je weet dat ze essentieel zijn voor de koper. Aan de andere kant heeft de koper een onderzoeksplicht: hij moet in het algemeen veronderstellingen controleren voordat hij tot overname overgaat.Leg goed vast onder wat voor voorwaarden het onderzoek gedaan wordt en wat de gevolgen zijn bij negatieve resultaten. Het is verstandig iemand aan te wijzen die toezicht houdt op het onderzoek.
 • Definitieve onderhandelingen & overdracht Voer de definitieve onderhandelingen waarin de overname voorwaarden worden vastgelegd. Als je het overnamecontract getekend hebt, de acte bij de notaris is gepasseerd en je de koopsom ontvangen hebt, is de bedrijfsovername een feit.