Specialisten in uw regio

Damsté advocaten | notarissen

Amstelgebouw, Prins Bernhardplein 200
Amsterdam

Telefoon
020 280 14 76

Damsté advocaten | notarissen

Damsté advocaten | notarissen is een full-service advocaten- en notarissenkantoor met vestigingen in Amsterdam, Enschede en Almelo. Dagelijks werken we met een ruime hoeveelheid specialisten aan de meest uiteenlopende vragen van onze cliënten. Gedreven specialisten denken vanuit verschillende expertises met u mee en kijken samen met u vooruit. Zo vinden we het beste antwoord op uw vraag. Dat betekent voor ons dat een oplossing niet alleen rekening houdt met uw belangen van vandaag, maar ook bijdraagt aan uw ambities van morgen. En overmorgen.
 
Damsté advocaten | notarissen is meer dan 100 jaar geworteld in de regio Twente. Het blijft onze missie om onze relaties te helpen succesvol te ondernemen. Wij zijn business partner en part of the dealteam. Wij adviseren proactief en pragmatisch en doen zo de juiste dingen met doel en resultaat voor ogen.
 
Met een gestaag groeiend team van ambitieuze specialisten zetten wij met een groot Twents hart ook vanuit ons kantoor in Amsterdam een stap extra. Dit laatste nemen wij serieus. Wij helpen onze relaties bijzonder graag ‘op de werkvloer’ en - soms letterlijk - aan het bureau van de relatie. De praktijk leert iedere keer dat dit zorgt voor een goede en intensieve samenwerking. Hoe kleiner de afstand tussen de relatie en zijn of haar adviseur, zoveel beter de kwaliteit van de dienstverlening is.
 
Binnenkort ook notariaat in Amsterdam!
 
Contactpersonen
Damsté Amsterdam
Jaap de Bruijn (fusies en overnames (M&A))
Cander van der Veer (financiering en zekerheden)
Pieter Kuipers (litigation)
 
Damsté Enschede
Caston Kroep (fusies en overnames (M&A))
Jetse Eringa (financiering en zekerheden)
Dolf Plaggemars (notaris)

Vestigingen: 
Damsté Amsterdam
Amstelgebouw
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
T +31 (0)20 280 14 00
 
Damsté Enschede
Hengelosestraat 571
Postbus 126
7500 AC Enschede
T +31 (0)53 484 00 00
 
Website: 
www.damste.nl
 
E-mail:
info@damste.nl
 
Fusies en overnames  (M&A)
Welke kansen biedt een fusie of overname? Welke risico’s zijn er? Welk bedrijf is geschikt voor een overname? Is synergie mogelijk? Wat is een reële waardering of prijs? En wat als zaken mooier zijn voorgesteld dan ze achteraf blijken te zijn? Of hoe gaan we onze onderneming op de juiste manier presenteren tegenover één of meer kandidaat-kopers?
 
Dagelijks worden bedrijven gefuseerd, nemen zij elkaar over of starten bedrijven samen een nieuw bedrijf. Telkens spelen deze vragen. Bij het kopen, verkopen of (af)splitsen of fuseren van een bedrijf spelen bijzonderheden, die bij de andere transacties niet aan de orde zijn. Koop, verkoop, (af)splitsing of fusie is meestal geen alledaags gebeuren. Een dergelijke transactie vraagt om extra aandacht.
 
Onze specialisten zijn gedreven en in staat om het proces te organiseren dat nodig is om alle stakeholders en belanghebbenden de stip op de horizon te laten zien en gezamenlijk het pad er naar toe te kiezen en te bewandelen. Zo ontstaat over en weer vertrouwen en wordt het beste onderhandelingsresultaat verkregen. Wij besteden ook tijd en aandacht aan het boekenonderzoek / due diligence. Zo weet u wat u koopt of verkoopt, maar komt u ook goed voorbereid aan de onderhandelingstafel.
 
Verder adviseren wij over nieuwe structuren, (des)integratie van onderdelen, het behalen van synergievoordelen, waardecreatie of waardebehoud en onderhandelen wij over prijs en andere belangrijke voorwaarden, zoals earn-out, garanties, vrijwaringen, voorkomen van (bestuurders-) aansprakelijkheden, zekerheden voor betaling van de koopprijs, vrijval van oude zekerheden, continuering van bestaande financieringen, vergunningen en belangrijke contracten. Koop, verkoop, (af)splitsing of fusie van een bedrijf gaat gepaard met veel lastige materies. In dit proces kunnen wij voor u grote financiële voordelen behalen, kosten besparen, afspraken goed vastleggen en risico’s wegnemen.
 
Financiering & Zekerheden
Banken en andere financiële instellingen zijn de financiële motor van de economie. Zij vervullen een cruciale rol bij de voorfinanciering van de diensten die ondernemers aan hun klanten leveren en/of de financiering van de inkoopkosten van hun voorraad. Voorwaarden, condities en zekerheden luisteren nauw. Ondernemers willen niet dat hun financiers bij de eerste zucht tegenwind de teugels maximaal aantrekken. Financiers willen daarentegen ook niet genoodzaakt worden om een onderneming op zo`n moment al naar de ziekenboeg (intensief / bijzonder beheer) te moeten sturen. Vertrouwen over en weer is in zo`n situatie het sleutelwoord.
 
Een juiste verhouding tussen rechten en bevoegdheden over en weer draagt bij aan het vertrouwen tussen ondernemers en financiers in financieel roerige tijden. Simpel (maar verhelderend): een ongebruikte financiering waarvoor geen adequate zekerheden zijn gevestigd zal op de eerste daarvoor geschikte mogelijkheid door de financier worden ingetrokken als de zaken onverhoopt minder rooskleurig gaan. Ook in financieel rooskleurige tijden is dus belangrijk om bij het aangaan van een financiering aan dergelijke zaken aandacht te besteden. Dankzij onze jarenlange ervaring - onder andere bij de grootste bank van Nederland - bent u bij ons aan een goed adres.
 
Aandeelhouders verstrekken risicodragend kapitaal voor het doen van - bijvoorbeeld - investeringen. Een aandeelhouderslening zal dan ook op een ander moment - later - worden terugbetaald dan een bancaire geldlening (werkkapitaal faciliteit). Een nieuwe machine kan vaak goedkoper worden gefinancierd door een specialist, zoals een leasemaatschappij. Kortom, er is een enorme verscheidenheid aan financieringsvormen en -lagen. Deze moeten elkaar niet bijten. Ook daar helpen wij u graag bij.
 
Wij richten ons onder op het adviseren over, uit- en/of heronderhandelen van, en documenteren van (de verlengingen) van:
  • bancaire financieringen
  • aandeelhoudersleningen
  • vendor loan
  • alternatieve financieringsvormen (zoals crowdfunding)
  • overnamefinancieringen
  • private equity
  • lease
  • factoring
Verder focussen wij op de vestiging en uitwinning van zekerheden, zoals pand- en hypotheekrecht, borgtocht, (bank)garanties, hoofdelijkheid (compte joint) en wederzijdse zekerheden arrangement.
 
Damsté advocaten | notarissen – Oprecht het best!