Menu

Specialisten in jouw regio

Specter

Tolstraat 113HS
1074 VH Amsterdam

Telefoon
+31 85 00 43 623

Specter helpt bij het vastleggen van afspraken die gemaakt worden in een overnameproces. Specters interactieve vragenlijsten met begrijpelijke taal stellen je in staat zelf gemakkelijk de transactiedocumentatie te maken die jij nodig hebt. Web-based en altijd veilig beschikbaar. Indien je herhaaldelijk de documenten nodig hebt, kan je via Specter ook jouw eigen documenten laten automatiseren. Zo is de tool voor zowel ondernemers als adviseurs interessant. De documenten zijn in overeenstemming met het Nederlands recht en kun je in het Nederlands én Engels opstellen. Je bespaart tijd en geld door gebruik te maken van de tool.

Welke documenten kan je zoal opmaken:

  • Geheimhoudingsovereenkomst
  • Informatieverzoek juridisch due diligence
  • Termsheet bedrijfsovername om de belangrijke punten uit een overname vast te leggen
  • Koopovereenkomst aandelen  vanuit kopers of verkopersperspectief
  • Koopovereenkomst activa/passiva vanuit kopers- of verkopersperspectief
  • Disclosure letter
  • Aandeelhoudersbesluit en ontslagbrief voor de wisseling van bestuurders en commissarissen

Als gebruiker van Bedrijventekoop.nl ontvang je een korting van 10% op de kosten voor het maken van de transactiedocumenten. Kiik hier voor meer informatie.