Specialisten in jouw regio

Specter

Tolstraat 113HS
1074 VH Amsterdam

Telefoon
+31 85 00 43 623

Specter helpt bij het vastleggen van afspraken die gemaakt worden in een overnameproces door middel van online te genereren documentatie. Met de interactieve vragenlijsten in begrijpelijke taal maakt iedere gebruiker zelf gemakkelijk en snel de benodigde juridische documenten voor overname van zowel aandelen als activa/passiva.

Web-based en altijd veilig beschikbaar. Indien je herhaaldelijk de documenten nodig hebt, kan je via Specter ook jouw eigen documenten laten automatiseren. Zo is de tool voor zowel ondernemers als adviseurs interessant.

De documenten zijn in overeenstemming met het Nederlands recht en kun je in het Nederlands én Engels opstellen.
Je bespaart tijd en geld door gebruik te maken van de tool.

Welke documenten kan je zoal opmaken:

  • Geheimhoudingsovereenkomst
  • Informatieverzoek juridisch due diligence
  • Termsheet bedrijfsovername om de belangrijke punten uit een overname vast te leggen
  • Koopovereenkomst aandelen vanuit kopers of verkopersperspectief
  • Koopovereenkomst activa/passiva vanuit kopers- of verkopersperspectief
  • Disclosure letter
  • Aandeelhoudersbesluit en ontslagbrief voor de wisseling van bestuurders en commissarissen

Als gebruiker van Bedrijventekoop.nl ontvang je een korting van 10% op de kosten voor het maken van de transactiedocumenten.
Klik hier voor meer informatie.