Profiel nr. 65101

Nieuwe duurzame energiedrager

10/12/2017 Geplaatst

Gevestigd in

Noord-Brabant

Algemene informatie

Branche

Industrie

Soort bedrijf

Overig

Rechtsvorm

BV

Transactievorm

Activa / passiva transactie

Levensfase onderneming

Volwassen

Aantal medewerkers (in FTE)

< 5

Type koper

Investeerder


Financiële informatie

Omzet indicatie

> 5.000.000

Indicatie overnamebedrag

> 5.000.000

Resultaat voor belasting

Vertrouwelijk


Activiteiten van het bedrijf

Product: Liquefied Natural Bio Gas- LNBG •
- Samengesteld uit 80% LNG en verduurzaamd met 20% LBG
– Vloeibaar Biogas •
- Kan ruimschoots voldoen aan Milieueisen EU 2023 e.v. •
- Overige producten/inkomsten: LBG, LNG, Mestkorrels, Vloeibaar CO2, Gatefee mest en HBE-certificaten


Overig

Pilotplant Nieuwe Duurzame Energiedrager

Ondernemer, Product en Afzetmarkten

Ondernemer: •
- Zeer ervaren ondernemer •
- Expert op het gebied van Liquefied Natural Gas – LNG •
- Belangrijke bijdrage geleverd aan uitrol LNG in wegtransport •
- Heeft- na jaren investering- een TOTAAL oplossing gecreëerd voor structurele rendementsproblemen vergisters biogas, exploitaties kleinere gasvelden en digestaat problematiek

Resultaat: Compleet gedocumenteerd businessplan – incl. Patenten – en kansen voor opschaling (Project is recent positief geëvalueerd door Register Valuator en ervaren ondernemingen/mulitnationals in deze markt)

Afzetmarkten: Nationaal- en Internationaal •
- Chemie, Industrie, Energie huishouding NL, Weg- en Scheepstransport en Tuinbouw

PilotPlant •
- Locatie: Noord-Brabant (Goede strategische locatie) •
- Vermogen: 5MW •
- Leveranciers: • Professionele partijen met bewezen technieken - w.o. meerdere multinationals- uniek in combinatie van toegepaste technieken •
- Scandinavische Hoofdaannemer installaties verstrekt E.P.C garantie •
- Nederlandse aardgas leverancier gespecialiseerd in exploitatie kleinere gasvelden

Financieel: Investments: € 61 mln (€ 48 mln in 2016 en € 13 mln in 2017), waarvan: Beschikbaar: € 56 mln

Prognose Exploitatie en Eigen Vermogen * € 1 mln:
2016 t/m 2018:
Omzet: 60,3
Bruto marge: 34,5 /37%
Netto resultaat: 24,2
EV/Solvabiliteit: 36,2 / 49% per ultimo 2018

2019 e.v
Omzet: 49,8
Bruto marge: 26,5 /52%
Netto resultaat: 19
EV/Solvabiliteit: 55,3 / 61% per ultimo 2019

Prognose is behoudend, is Exclusief Omzet Gate Fee, Vloeibaar CO2, en HBE Certificaten + Op korte termijn – voor eind febr. 2016- afsluiten afname contract LBG/LNBG voor 5 jaar met Scandinavië

Doelstellingen Ondernemer: •
- Na bewezen succes met pilotplant, zsm opschalen: Nationaal + Internationaal (Alleen al in NL komen tientallen grotere onrendabele vergisters hiervoor –met een kleinere LNBG installatie- in aanmerking) •
-Aantrekken € 11 mln kapitaal voor: Investering in de plant Versterking solvabiliteit Extra buffer cq verlaging externe financiering •
- Maximaal 2 investeerders

Procedure: •
- Geïnteresseerde partijen ontvangen – na ondertekening NDA & goedkeuring dga - samenvatting memorandum + financiële info – incl. evt. updates •
- Vervolgens zal in persoonlijke kennismaking met dga en kandidaat-investeerder aanvullende info worden verstrekt, en daarna •
- Krijgt kandidaat-investeerder de gelegenheid een bod uit te brengen op max. 40% van de aandelen (max. 2 investeerders).