Terug naar het overzicht

Gemiddeld resultaat voor belastingen

Gemiddeld resultaat voor belastingen: De toekomstige resultaten hebben allen dezelfde wegingsfactor, het gemiddelde resultaat voor belastingen wordt derhalve gevormd door de resultaten voor belasting bij elkaar op te tellen en deze te delen door het aantal prognosejaren en invoervelden.

Voor meerdere begrippen zie onze begrippenlijst.

  • Bedrijfsovername
  • gemiddeld resultaat belastingen
  • bedrijf kopen
  • bedrijfsoverdracht
  • Bedrijf verkopen
  • bedrijventekoop.nl