Terug naar het overzicht

Corporate recovery in tijden van coronacrisis

Corporate recovery, crisismanagement, herstructurering, het zijn termen die we de laatste tijd weer steeds vaker horen. In de jaren 2007 tot 2011 waren deze termen al veelgebruikt. De laatste jaren ging het ons economisch beter en verdwenen de termen meer op de achtergrond. Helaas door toedoen van het Covid-19 virus vallen sommige afzetkanalen weg waardoor rode cijfers worden geschreven en het noodzakelijk wordt snel te handelen. Onze partner Hans van Geel van Hamilton Advies is ervaren op het gebied van crisismanagement en legt hierbij het begrip verder uit.
 

Wat houdt Corporate recovery in?

 
Het is niet zozeer crisis gevoelig want het kan altijd gebeuren maar door crisis gebeurt het vaak dat de omzet (deels) wegvalt, resultaten achterblijven en je als ondernemer in de problemen komt. De overheid heeft nu als tegemoetkoming allerlei toezeggingen gedaan zoals het uitstel van belastingbetalingen, NOW regelingen en dergelijke. Hoe voorkom je dat deze maatregelen toch onvoldoende blijken en je faillissement aan moet vragen? Hierop is geen eenduidig antwoord te geven helaas. Wat wel kan helpen is tijdig in te grijpen door samen met een specialist te kijken naar de onderneming, noodzakelijke veranderingen door te voeren en zo mogelijk de onderneming te redden van faillissement. De specialist maakt een analyse van de onderneming, gaat deze structureren en zo mogelijk op zoek naar oplossingen van knelpunten.

“Tijd speelt een cruciale rol”

Doorgaans heeft een bedrijf wat in moeilijkheden dreigt te geraken snel behoefte aan advies. Daarom is tijd een belangrijk element in het reorganiseren of saneren van een onderneming die in zwaar weer terecht kan komen. Schakel daarom tijdig een specialist in zodat je zelf de focus kunt houden op de dagelijkse werkzaamheden en de specialist je kan ondersteunen door gesprekken te voeren met banken, financiers, belastingadviseurs en crediteuren.


Meer informatie

 
Wanneer je meer informatie wenst naar aanleiding van dit artikel, kan je contact opnemen met: