Terug naar het overzicht

Brutomarge (in %)

Brutomarge (in %): Dit is een rekenkundig gevolg van de absolute brutomarge, uitgedrukt in procenten van de netto-omzet.

Voor meerdere begrippen zie onze begrippenlijst

  • bedrijfsoverdracht
  • Bedrijf verkopen
  • brutomarge
  • bedrijventekoop.nl
  • Bedrijfsovername
  • bedrijf kopen