Activa passiva transactie – nader bezien

221253211

Activa passiva transactie – (ver)koop bedrijf

Wanneer wordt overwogen een bedrijf te (ver)kopen, dan zijn er in essentie twee mogelijkheden: men koopt de aandelen van de BV of men koopt de zgn. activa passiva (of alleen activa) van het bedrijf. De activa zijn de bezittingen van het bedrijf. Voorbeelden van activa zijn de voorraden, inventaris, contracten, handelsnaam, domeinnaam etc. De passiva zijn de schulden van het bedrijf. Voorbeelden van passiva zijn crediteuren en bankschulden. Daar waar geen aandelen spelen, denk aan een eenmanszaak of onderneming van de VOF, kan alleen sprake zijn van een activa passiva transactie. Lees meer >>

De koper van uw bedrijf

230586685

Gaat u uw bedrijf verkopen? Er zijn vijf verschillende soorten kopers waar u mee te maken kunt krijgen. Elk van deze kopers zal uw bedrijf anders willen gebruiken, waardoor het ook voor elke koper een andere waarde zal hebben. Wanneer uw bedrijf voor een bepaalde koper van erg grote waarde kan zijn, is deze ook bereid meer te betalen. Dus: ken de koper van uw bedrijf en verdien meer aan de verkoop van uw bedrijf. Lees meer >>

Wat voor type ondernemer bent u?

108066572

Net zoals iedere persoon anders is, is ook iedere ondernemer anders. Toch kunnen alle ondernemers wel worden ingedeeld in bepaalde categorieën. Bent u een ondernemer? Weet u dan ook al wat voor type ondernemer u bent? Lees meer >>

Bedrijfsovername

168837290

Dit thema is veel omvattend. De ondernemer heeft door altijd hard werken en veel opoffering een mooi bedrijf opgebouwd. Echter bezig zijn met verkoop wordt altijd uitgesteld omdat het lastig is dit concreet te krijgen zowel financieel als fiscaal. Daarnaast spelen in de praktijk het gevoel en de sociale aspecten ook een belangrijke rol bij bedrijfsovername.

Lees meer >>

Specialisatie bij de verkoop

179167064

Het werkt niet altijd in uw voordeel als u bekwaam bent in alles. Uw bedrijf wordt hierdoor vaak al snel gegeneraliseerd. Wanneer uw klanten namelijk allemaal iets van u willen, waarvan u ook allemaal de kwaliteiten bezit om het te doen, wilt en kunt u ze natuurlijk niet afwijzen. Specialisatie is veel aantrekkelijker, en al helemaal als u uw bedrijf wilt gaan verkopen. Daarom vindt u hieronder nuttige informatie over specialisatie bij de verkoop.

Lees meer >>

Bedrijf kopen: onderhandelingen

152737400

Onderhandelingen worden vaak geassocieerd met strijd en tegenstellingen. Letterlijk is onderhandeling een proces waarmee twee of meer partijen door middel van voorstellen en tegenvoorstellen tot een overeenkomst proberen te komen. Bij onderhandelingen zijn partijen min of meer afhankelijk van elkaar. Wel hebben ze verschillende posities die deels strijdig zijn en deels gemeenschappelijk. De moeilijkheid bij onderhandelingen is dat de strijdige belangen vaak de overhand hebben en dat wat partijen bindt, onvoldoende uit de verf komt.

Lees meer >>

Bedrijfsovername 3 stadia

U bent van plan een bedrijf over te nemen. Maar een bedrijfsovername is niet iets wat u zo maar even doet. Het is dan ook zeker niet binnen een paar dagen voltooid. Het is een proces van verschillende stappen dat toch wel aardig wat tijd in beslag neemt, ondere andere door de grote voorbereiding die er aan te pas komt. Toch hebben wij geprobeerd het gehele proces van de bedrijfsovername in drie stadia samen te vatten. Lees meer >>

Dividenduitkering voorafgaand aan de verkoop van uw onderneming

633888867

Sinds de invoering van het nieuwe bv-recht kan dividenduitkering voorafgaand aan de verkoop van een onderneming een aantal (financiële) risico’s met zich meebrengen. Het vergt een goede voorbereiding om deze risico’s te voorkomen. Als u dividend wilt uitkeren bij de verkoop van uw onderneming, dan is het belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden.

Lees meer >>

Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016

132837878

Per 1 januari 2016 treedt er een nieuwe regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016 in werking. Hoewel de inhoudelijke toetsing weinig verschilt van de bestaande toetsing, lijkt het me zinvol deze regeling eens onder uw aandacht te brengen. De nieuwe regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder 2016 speelt vooral als een ondernemer of een onderneming overweegt een nieuwe aandeelhouder/bestuurder toe te laten (participatie) en het onderwerp wel/geen inhouding sociale premies kan gaan spelen, bijvoorbeeld in het kader van de op te stellen managementovereenkomst met de nieuwe participant.

Lees meer >>

Bedrijf verkopen: juridische vormgeving van de overdracht

125167454

De ene bedrijfsoverdracht is de andere niet: ook juridisch kunnen er grote verschillen zijn. Bij de overdracht van een eenmanszaak, een maatschap of een VOF is er maar één mogelijkheid: de feitelijke overdracht van activa en passiva of gedeelten daarvan. Bij de overdracht van een BV is er de keuze tussen een activa-passivatransactie of een aandelentransactie.

Lees meer >>

Bedrijf kopen: hoe vind ik het juiste bedrijf?

181395665

Het zoeken naar een bedrijf wordt wel vergeleken met het zoeken naar een huis. Er zijn inderdaad overeenkomsten in de vorm van criteria die worden gesteld en waaraan moet worden voldaan. Er is ook een groot verschil: huizen staan meestal openbaar te koop, de markt van bedrijven is veel ondoorzichtiger. Veel bedrijven staan slechts latent te koop vanwege de angst voor onrust binnen het eigen bedrijf. Ook de moeite die veel ondernemers uit de naoorlogse generatie hebben om afscheid te nemen van hun bedrijf, leidt ertoe dat zij de facto hun bedrijf willen of moeten verkopen maar daartoe geen actie ondernemen. Zelfs als ze dat wel doen en hun bedrijf actief in de markt zetten, dan nog is dat voor het grote publiek vaak niet zichtbaar. De reden daarvan is dat vaak intermediairs worden ingeschakeld die in eerste instantie hun eigen kanalen en netwerken inzetten.

Lees meer >>

Bedrijf kopen in plaats van starten

236026336

Veel mensen dromen over het hebben van een eigen bedrijf. Ook al houdt dit toch duidelijk een hoop werk in, de beloningen zijn het helemaal waard. Een moeilijke beslissing bij het voor uzelf beginnen is de kwestie of u nu een bedrijf wilt starten of er een wilt kopen. Hoewel er een paar redenen zijn om te kiezen voor het beginnen vanaf nul, zitten er veel voordelen aan een bedrijfsovername. Lees meer >>

De oase van een ondernemer

De laatste vakantie was geweldig, in een hotel gelegen aan de rand van een oase met zwembad voorzien van een bar. Een goed gevoel gaf dat, maar na het derde drankje aan de zwembadbar realiseerde ik me dat ik als adviseur ook in Nederland minimaal vijf keer per jaar met een oase geconfronteerd wordt. U als lezer denkt natuurlijk ‘hoe dat in Nederland kan en wat een leven heeft deze adviseur’, maar in Nederland staan de letters voor:

Lees meer >>

Bedrijf kopen: doel en droom

113430775

De laatste jaren zijn er vele tienduizenden starters die een eigen bedrijf willen beginnen. Ook zijn er vele ervaren managers die de stap naar een eigen bedrijf willen maken.
Zij hebben allen een ding gemeen: hun doel is het verwezenlijken van een droom van een zelfstandig ondernemerschap. Die wens valt samen met de demografische trend van de vergrijzing die ertoe leidt dat de komende jaren een groot aantal bedrijven te koop aangeboden zal worden. Dat schept mogelijkheden voor managers met een ondernemersdroom maar ook voor ondernemers die willen groeien d.m.v. het overnemen van bestaande bedrijven.

Lees meer >>

2015 Bedrijventekoop