RUZIE KOMT IN DE BESTE FAMILIES VOOR

Ruzie komt overal voor. Binnen ondernemingen is dit niet anders. Als het tot een conflict komt dat dreigt te escaleren, is het voor de ondernemers noodzakelijk om in te grijpen. De onderneming mag natuurlijk niet de dupe worden van het conflict. Het is dan van groot belang dat er vooraf goede schriftelijke afspraken zijn gemaakt, waarin een oplossing of de weg naar de oplossing eenduidig is vastgelegd. Lees verder

DE MANAGEMENT BUY OUT (MBO)

Bedrijfsovername via een management buy out (MBO) betekent dat de eigen managers van het bedrijf (een deel van) het bedrijf overnemen.Bedrijfsovername via een management buy out (MBO) betekent dat de eigen managers van het bedrijf (een deel van) het bedrijf overnemen. Een management buy out wordt voornamelijk gebruikt als een alternatief voor de verkoop aan derden of bij gebrek aan opvolging binnen de familie. Het grootste probleem bij een MBO is vaak de financiering van de bedrijfsovername.

Lees verder

DE MANAGEMENT BUY IN (MBI)

Bedrijfsovername via een management buy in (MBI) betekent dat managers van buiten het bedrijf (een deel van) het bedrijf overnemen. Deze nieuwe eigenaren nemen vervolgens dan zelf de leiding van het bedrijf over. Een management buy in wordt bij de bedrijfsoverdracht meestal door externe financiers ondersteund.

Lees verder

CROWDFUNDING

Crowdfunding wordt een steeds populairdere vorm voor het financieren van een bedrijfsovername. Zo zijn er verschillende websites, zoals onder ander www.crowdaboutnow.com en www.geldvoorelkaar.nl, waar ondernemers hun plannen op kunnen presenteren en uitleggen om zo financiers aan te trekken.

Lees verder

BEDRIJFSOVERNAME: FINANCIERINGSVORMEN

Een bedrijfsovername kost geld. In dit artikel worden verschillende financieringsvormen die handig zijn voor een bedrijfsovername belicht.

Lees verder

BEDRIJFSOVERNAME: TIPS EN KNELPUNTEN

Vanwege de economische crisis is er een daling geweest van het aantal bedrijfsoverdrachten. Deze daling betreft voornamelijk het mkb (tot 10 werknemers), met uitzondering van de handel en reparatie sector. Dat blijkt uit een recent onderzoek van Hogeschool Windesheim te Zwolle.

Lees verder

BESTAAND BEDRIJF OVERNEMEN

Er zijn veel mensen die willen starten als ondernemer, maar niet iedereen wilt zelf een bedrijf vanuit het niets opbouwen. Veel starters kiezen daarom heel bewust voor een bestaand bedrijf overnemen. Er is bij een bedrijfsovername bekend of het bedrijf bestaansrecht heeft en welke resultaten het bedrijf al geboekt heeft. Hierdoor is het overnemen van een bestaand bedrijf een goed alternatief voor een bedrijf starten, zeker in economisch onzekere tijden.

Lees verder

FAILLIET BEDRIJF OVERNEMEN EN DE MOGELIJKHEDEN HIERVAN

Als u interesse heeft bij de aankoop van de inventaris of een doorstart van een bedrijf in faillissement dan is het per branche afhankelijk hoe u de curator dient te benaderen. De curator zal dan in het algemeen eerst proberen om de gefailleerde onderneming gedeeltelijk of geheel “going concern” proberen over te dragen. Dit omdat via deze manier de hoogste prijs kan worden gerealiseerd.

Lees verder

VEEL VOORKOMENDE VALKUILEN BIJ EEN BEDRIJFSOVERDRACHT

Een bedrijfsovername komt in het leven van een doorsnee ondernemer niet vaak voor. De meeste managers en ondernemers hebben daarom ook niet of maar weinig ervaring met bedrijfsovernames. In dit artikel worden zeven veel voorkomende valkuilen opgenoemd waar je als overnamekandidaat veel problemen mee kunt krijgen.

Lees verder

EEN BEDRIJFSOVERNAME ZONDER EIGEN VERMOGEN

Een bedrijfsovername doen zonder eigen vermogen in te brengen is mogelijk. U wilt bijvoorbeeld een onderneming beginnen, maar u wilt er geen zelf starten, dan is een bedrijfsovername van een bestaand bedrijf een goed alternatief. In dit blogbericht worden tips gegeven om een bedrijf over te nemen zonder eigen geld.

Lees verder