Verkoop met schuld

71306683

U wilt uw bedrijf gaan verkopen, MAAR… U zit nog met schulden. Wat moet u nu doen? Is een verkoop met schuld mogelijk? Ja! In dit bericht kunt lezen hoe dit precies in zijn werk gaat.

Bedrijfsverkoop, hoe gaat dit in zijn werk?

107353124

Heeft u al eens uw bedrijf verkocht? De meeste ondernemers hebben dit namelijk nog nooit gedaan en denken vaak dat dit zo gedaan is. Dit is echter niet zo, u verkoopt uw bedrijf ook niet zo maar. Toch is het vaak erg belangrijk hier een goede deal uit te halen, omdat dit voor veel ondernemers hun pensioen is. Het is dan ook aan te raden om meteen goed te beginnen en u goed voor te bereiden. Daarom hebben wij alles even op een rijtje gezet voor u.

Crisis door ruzie

177940451

Vier decennia

Veertig jaar geleden hebben Maarten (67) en Albert (63) de handelsonderneming van hun vader overgenomen. In vier decennia is het bedrijf uitgegroeid naar drie vestigingen en heeft het een goede naam opgebouwd. Inmiddels werkt ook de derde generatie van de familie in het bedrijf. Dave – de zoon van Maarten – is hoofd van het magazijn.

Afstand ontbinding koopovereenkomst: wel/niet doen?

135474221

Afstand ontbinding: niet standaard behandelen!

In veel contracten komen “standaard” bepalingen voor: ze hebben op het eerste gezicht geen betrekking op de “belangrijke zaken” in het contract (zoals prijs en prestatie), stonden wellicht al in het gebruikte model en verder wordt er amper of niet over gesproken, laat staan naar gekeken.

Bedrijfsbeëindiging? Bedrijfsverkoop!

105897602

Wist u dat maar een kwart van de ondernemers tot de bedrijfsverkoop overgaat, wanneer deze besluit te stoppen? De andere drie kwart heft zijn bedrijf gewoon op. Hierdoor lopen zij veel geld mis! Vaak kan een zzp’er ook zijn bedrijf verkopen, als deze wel goed weet wat hierbij allemaal aan de orde komt. Verkoop uw bedrijf dus wanneer u wilt gaan stoppen. Als u niet weet hoe dit in zijn werk gaat, kunt u hieronder lezen waar u overal rekening mee moet houden.

Management Buy-Out

105216713

Bij een Management Buy Out (of MBO) is er sprake van een bedrijfsovername door iemand binnen het bedrijf. Wanneer er een gebrek aan kopers van buitenaf is, zie je dat er steeds meer MBO’s komen. Er is vaak slechts één probleem: De financiering.

Wat moet ik doen bij een bedrijfsbeëindiging?

Overweegt u een bedrijfsbeëindiging? De passie voor u is weg, u wilt het iets rustiger aan gaan doen of u heeft meer tijd nodig voor andere dingen. Iedereen heeft zo zijn eigen redenen in een situatie als deze. Maar hoe pakt u dit nu aan? Wat voor kosten komen hierbij allemaal kijken? En wat gebeurt er nu dan met uw bedrijf? Wij hebben het even voor u samengevat.

Management buy-in steeds aantrekkelijker

124527358

Bij de keuze tussen het starten van een nieuwe onderneming en het overnemen van een bestaande onderneming wordt vaak voor het laatste gekozen. Een management buy-in is vooral een goede oplossing bij gebrek aan een opvolger binnen familiebedrijven.

Hoge Raad sanctioneert opzegging lening door bank

Belangwekkende uitspraak: hoe voorkomen (dreigende) opzegging bankleningen

Onlangs heeft de Hoge Raad een opzegging van rentevaste leningen door de bank naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar geoordeeld (ECLI:NL:HR:2014:2929). Dit had voor de ondernemer tot gevolg dat de opzegging van de leningen niet rechtsgeldig was, derhalve de hoofdsom niet direct opeisbaar was EN de boeterente van liefst € 122.125,69 niet werd verschuldigd!

Wanneer moet u uw bedrijf verkopen?

130099715-bedrijventekoop

Bijna niemand wil graag het bordje “te koop” voor het raam hangen. Uw bedrijf is waarschijnlijk het resultaat van jarenlang werk, maar het verkopen betekent niet meteen dat u gefaald heeft. Eigenlijk is weten wat het beste verkoopmoment is en of het winstgevend of niet is juist heel erg slim. Hou u vooral niet net als vele andere bedrijfseigenaren te lang vast aan uw bedrijf.

5 gratis online marketing tools voor serieuze ondernemers

Bespaar geld en verhoog de productiviteit met betere marketing tools.

Online marketing is serieus werk. Daarom is het van groot belang dat u de juiste marketing tools hebt om positieve resultaten te verkrijgen. Vaak kunnen deze tools erg prijzig zijn, wat voor beginnende ondernemers een probleem kan zijn. Overweeg daarom de volgende marketing tools, die u gratis of voor een veel kleiner bedrag kunt gebruiken:

Kredietlimiet voor MKB stijgt

110672861

Qredits maakt het sinds 1 december jongstleden voor ondernemers mogelijk een kredietaanvraag tot 250.000 euro in te dienen, dit heeft Minister Kamp van Economische Zaken bekend gemaakt. Qredits is een onafhankelijke en private kredietverstrekker met partners als ING, Accenture en de Goudse Verzekeringen. Op dit moment hebben ze 5.214 microkredieten verstrekt aan ondernemers. Door de verhoging van de kredietlimiet per 1 december 2014 worden de kredietmogelijkheden voor het Midden- en Kleinbedrijf verruimd.

Bedrijfsoverdracht fiscaal

In de fusie- en overnamemarkt wordt een flinke toename verwacht van het aantal ondernemers die hun onderneming willen verkopen. Dat komt doordat er veel ondernemers zijn die behoren tot de zogenaamde babyboomers. Zij zijn op een leeftijd gekomen waarop ze het stokje willen overdragen.

Zoals bij veel momenten in het leven, spelen ook bij een bedrijfsovername fiscale aspecten een hoofdrol. Bijgaand een overzicht daarvan. Het eerste deel gaat in op het tijdig gereed maken van uw bedrijfsstructuur; het tweede gedeelte gaat over een aantal overige aspecten.

Vijf situaties die u moet voorkomen tijdens een onderhandeling

Iedere ondernemer is weleens betrokken in een onderhandelingsproces met een klant, leverancier, investeerder dan wel (potentiële) werknemer. Of het nu gaat om een bedrijfsoverdracht of het tekenen van een nieuw contract, deze situaties blijven vaak spannend. Tijdens een onderhandelingsproces proberen beide partijen hun eigen wensen te realiseren. De meeste ondernemers zijn bekwaam in dit soort onderhandelingen, en lijken op een natuurlijke wijze goed te presteren. Totdat een moment van ongemak of vertwijfeling aanbreekt. Hier zijn vijf situaties die u op die momenten absoluut moet zien te voorkomen:

De Bedrijfsovername

123839953

Bedrijfsovernames: elke zelfstandige ondernemer krijgt er op een dag wel mee te maken. Via bedrijfsovername komt het bedrijf bijvoorbeeld in de handen van de kinderen of familie, of is het bedrijf van bijvoorbeeld een eenmanszaak of VOF omgezet in een BV waardoor het bedrijf meerdere aandeelhouders heeft gekregen en het een langere toekomst heeft dan de ondernemer zelf. Dit verloopt in veel gevallen soepel. Als dit niet het geval is en er is sprake van bedrijfsovername aan derden, dan kan er soms veel meer bij komen kijken. Er wordt pas laat bedacht hoe ondernemers willen dat de bedrijfsovername eruit moet gaan zien en wat ze er precies van willen. Welke dingen moet elke ondernemer weten over de bedrijfsovername?

12 fouten voor uw bedrijf om te voorkomen

Er zijn veel fouten, die u kunt maken als ondernemer: marketing fouten, verkeerde beslissingen, technische fouten, etc.

Maar er zijn fouten die je vertragen en fouten die je einde kunnen betekenen. Recentelijk was er een discussie op de site Quora, die was gericht op de onvermijdelijke fouten die nieuwe ondernemers vaak maken. Er waren veel goede suggesties van ervaren ondernemers die hierover konden meepraten. Daarvan hebben we er 12 op een rijtje gezet, die bijzonder duidelijk en nuttig waren.

Waarde onderneming

211754533

Een waarde over een onderneming vaststellen is niet eenvoudig! Er bestaat geen standaard rekensom voor. Natuurlijk spelen ‘harde’ gegevens zoals winst- en verliescijfers een voorname rol. Maar ook toekomstige ontwikkelingen, (winst)verwachtingen en gevoelsmatige factoren (zoals klantrelaties) hebben grote invloed op de waarde van een onderneming. De eerste waarde analyse levert de ‘stand-alone waarde’ van de onderneming op. Die waarde vormt de basis bij het vaststellen van de vraagprijs. Maar daarbij moet ook rekening worden houden met zogenaamde waarde stuwers. Dit zijn elementen die de waarde van een onderneming verhogen.

5 tips om uw bedrijf in topvorm te krijgen voor de verkoop

Als u overweegt uw bedrijf te gaan verkopen moet het in topvorm zijn. Bedenk daarom, hoe uw bedrijf er uit zal zien onder de microscoop van potentiële kopers. Als u enkele gebreken ziet in uw aangeboden kapitaal, is nu het moment om er iets aan te doen en alles op orde te krijgen zodat u de juiste kopers aantrekt en u er de beste prijs voor krijgt, wanneer het tijd is om het ‘te koop’ bord neer te zetten.

Decharge verlenen bestuur – alleen na opvolgen van deze tips!

Decharge verlenen bestuurder

Bent u aandeelhouder van een BV of adviseert u aandeelhouders van vennootschappen, dan wel koopt u een onderneming of adviseert u hierover, geef dan de decharge aan bestuurder(s) voldoende aandacht! Met name in de volgende 3 situaties speelt decharge:
– bij het vertrek van de bestuurder, bijv. door een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot ontslag van de bestuurder (hierna: AV);
– bij de verkoop van een onderneming (aandelentransactie), door de verkopend aandeelhouder/bestuurder;
– jaarlijks, bij het vaststellen van de jaarrekening van de vennootschap.

De kunst van het onderhandelen – 5 manieren om de deal te sluiten

80765431-bedrijventekoop.nl

Onderhandelen is een deel van het dagelijks leven, maar voor een bedrijfseigenaar die zijn bedrijf probeert te verkopen is het absoluut een cruciale vaardigheid in het verkoopproces.

De koper en verkoper proberen beiden de beste deal te sluiten voor zichzelf. Een goede onderhandelaar zijn kan hierbij de sleutel zijn tot succes.

Onderhandeling vereist voorbereiding, timing, bewustzijn, creativiteit en de vaardigheid snel en goed te kunnen anticiperen op de zet van een ander. Dit is waar een hoop verkopers te kort komen, maar gelukkig zijn er verschillende manieren om jezelf al goed te positioneren, voordat de onderhandeling nog maar begonnen is.

2014 Bedrijventekoop