Investeerder blijven na bedrijfsverkoop

Untitled design (6)

Volgens Fambizz.nl komen steeds vaker familiebedrijven te koop te staan. De markt van bedrijven wordt steeds vaker bezocht door kopers en verkopers. Bedrijfseigenaren zien de mogelijkheid weer een goede vergoeding te krijgen voor hun bedrijf nu het einde van de crisis in zicht komt. Dit leidt tot een groei van het aantal verkooptrajecten. Lees meer >>

De bedrijfsovername markt en uw verkoop

untitled-design-5

Bent u van plan een bedrijf te kopen of verkopen? De toestand van de bedrijfsovername markt kan grote gevolgen hebben voor de hoogte van de prijs en voorwaarden van de bedrijfsoverdracht. De economische crisis heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de prijzen van bedrijven onder druk stonden en dat steeds meer transacties het gevolg waren van ‘earn-out’ regelingen. Hierbij wordt de opbrengst van de transactie gedeeltelijk afhankelijk gemaakt van de toekomstige resultaten. Dit zorgt voor meer vertrouwen bij de koper, wat nodig was in de crisistijd. Lees meer >>

Een online bedrijf kopen?

untitled-design-3

U heeft het misschien al wel gemerkt, e-commerce wordt steeds belangrijker. Nu de hele wereld meer en meer afhankelijk wordt van het internet en klanten steeds vaker online op zoek gaan naar de producten die ze willen hebben, worden internetbedrijven steeds belangrijker. Het kopen van een bedrijf vergt veel planning en onderzoek, maar er zijn een paar aspecten waarin een internetbedrijf kopen zich onderscheidt van het van een bedrijfsovername van fysieke bedrijven van steen en cement. Hier zijn een paar tips hoe uw de aankoop van een internetbedrijf moet aanpakken. Lees meer >>

Waar let een koper op met de waarde bepalen?

untitled-design-12

De precieze waarde bepalen van een bedrijf uit het MKB is vaak het moeilijkste onderdeel van de gehele bedrijfsovername. Dat komt omdat het voor de meeste ondernemers een bijna onmogelijke taak is om te zeggen hoeveel een bedrijf waard is. Toch hoeft het helemaal niet zo moeilijk te zijn. Het bepalen van de bedrijfswaarde moet u niet zien als een of andere wetenschap, maar als een kunst. Er is namelijk niet één manier van het waarderen van een bedrijf, maar het is de kunst om een zo nauwkeurig mogelijke waardebepaling te doen.   Lees meer >>

Redenen voor een bedrijfsverkoop

untitled-design-6

Als ondernemer kunt u eigenlijk zelf altijd bepalen óf en wanneer u uw bedrijf wilt verkopen. Soms zijn er echter plotseling redenen voor een bedrijfsverkoop. Vaak zijn ondernemers totaal niet voorbereid op dergelijke situaties. En denk niet dat dit u toch niet zal overkomen, want u zult het zien: Dan gebeurt het juist. Lees meer >>

Verkoop aandelen – check de aanbiedingsregeling

untitled-design-5

Als een BV meerdere aandeelhouders heeft en een van de aandeelhouders zijn aandelen wil verkopen, zegt de wet: voor een geldige overdracht is vereist dat de aandeelhouder zijn/haar aandelen eerst aanbiedt aan zijn mede-aandeelhouders, tenzij de statuten anders bepalen (art. 2:195 lid 1 BW). Dus primair een wettelijke aanbiedingsregeling, behalve als dit anders is geregeld in de statuten. Lees meer >>

Dealbrekers waardebepaling

untitled-design-2

Bent u niet gewoon uw eigen vijand bij het waarderen van uw bedrijf? Veel ondernemers verwachten dat het verkopen van hun bedrijf uiteindelijk wel resulteert in het krijgen van een mooi geldbedrag en dat het dan allemaal wel goed komt. Vaak komen ze er dan op het laatste moment achter dat de onderneming helemaal niet zo perfect is als ze dachten. Bereid uzelf daarom tijdig voor en ga niet pas op het laatste moment kijken wat uw bedrijf een koper allemaal te bieden heeft. Lees meer >>

Waardebepaling, de belangrijste factoren

untitled-design-3

Het kan erg lastig zijn om uw bedrijf te verkopen, zeker wanneer het de eerste keer is. Of u nou denkt aan een herkapitalisatie, een management buy-in, een management buy-out of een overdracht binnen de familie, er zijn belangrijke overwegingen die moeten worden besproken en begrepen voordat het bedrijf op de markt wordt gebracht. Lees meer >>

Waardebepaling bij (ver)koop

untitled-design

 

Als u van plan bent om een bedrijf te gaan kopen of verkopen, is het misschien wel handig om een waardebepaling te doen. ‘Maar hoe bereken ik de waarde van mijn bedrijf dan?’ is een vraag waar veel ondernemers mee worstelen.

Lees meer >>

Wanneer moet ik mijn bedrijf laten waarderen?

valuations-met-logo

‘Wat is de waarde van mijn bedrijf? Ik heb eigenlijk geen idee…’ Weet u wel wat uw bedrijf waard is? Als u uw bedrijf gaat verkopen, is het toch best handig om te weten hoeveel uw bedrijf nou waard is. U wilt natuurlijk wel een goede prijs krijgen voor de verkoop. Natuurlijk is dit niet de enige situatie waarin de waarde van uw bedrijf een rol kan spelen. Daarom bestaan er verschillende manieren om een bedrijf te waarderen.

Lees meer >>

Letter of intent: de SER Fusiegedragsregels

LOI met logo

SER Fusiegedragsregels

Wat er in een Letter of Intent (ook wel intentieverklaring genoemd) staat, is vaak alleen maar dat er voldaan moet worden aan de SER Fusiegedragsregels. Wat houdt dit in, wanneer gelden deze regels en welke verplichtingen komen hierbij kijken? Lees meer >>

Wat staat er in een informatiememorandum?

Wat staat er in een informatiememorandum met logo

In dit blogbericht wordt dieper op de precieze inhoud van een informatiememorandum ingegaan: wat staat er in of wat moet er in staan? In principe alle zaken die voor een koper nodig zijn om zich een goed beeld van de onderneming te kunnen vormen of items waarvan de verkoper weet dat deze van belang (kunnen) zijn voor een kopende partij. De informatieplicht van verkoper en onderzoeksplicht van de koper komt deels tot uitdrukking in een informatiememorandum. Lees meer >>

De eerste indruk bij een bedrijfsovername

Eerste indruk na overname met logo

Wanneer u iemand voor de eerste keer ontmoet, is het toch altijd weer een speciale belevenis. Het moet eigenlijk gewoon in één keer goed gaan, want u kunt het niet even overdoen als het de eerste keer niet helemaal perfect ging. Bovendien heeft uw eerste indruk een erg grote invloed op het vergaan van de gehele samenwerking. Zorg dus dat u een goede indruk achterlaat. Lees meer >>

Waarde bedrijf: 7x de winst?

waarde bedrijf

Wat is uw bedrijf waard?
Overweegt u om binnen afzienbare tijd met uw onderneming te stoppen? Bent u van plan om een onderneming te kopen? In deze, maar ook andere situaties zoals herstructureringen, het bepalen van de value drivers van uw onderneming, boedelscheiding, vererving en uitkoop is het van belang om te weten wat uw bedrijf waard is. U wilt immers weten waar het om draait. Lees meer >>

Wat is een informatiememorandum en voor wie is dit bedoeld?

Informatie met logo

Met een informatiememorandum wordt een document bedoeld waarin alle “ins en outs” beschreven staan van de te koop aangeboden onderneming. Het is belangrijk om een zo volledig mogelijk beeld te schetsen van de activiteiten, verplichtingen, sterke en zwakke punten. Lees meer >>

Wat kan ik zelf doen om kopers in beeld te krijgen?

Kopers in beeld krijgen met logo

U bent van plan om uw bedrijf te verkopen en uw wilt graag eerst zelf beoordelen of er überhaupt interesse bestaat voor uw (type) bedrijf. Een prettige mogelijkheid is een profiel te plaatsen op een bedrijfsovernamesite, bijvoorbeeld Bedrijventekoop.nl. Het absolute voordeel is namelijk dat u uw profiel anoniem kunt plaatsen waarbij u wel weet wie er interesse heeft omdat geïnteresseerde partijen hun gegevens achter moeten laten. Lees meer >>

Hoe dienen taken en verantwoordelijkheden overgedragen te worden?

Taken delegeren met logo

Stel: u heeft zojuist een bedrijf overgenomen en treft een leeg bureau aan omdat de vorige eigenaar vertrokken is. Zou u in staat zijn om het bedrijf in uw eentje te runnen zonder enige ervaring met het betreffende bedrijf? Natuurlijk niet, niemand zou zich prettig voelen bij zo’n situatie. Lees meer >>

Hoe en waar vind ik iemand die mij op kan volgen als ondernemer?

Opvolger met logo

Diegenen met een erfgenaam hebben het misschien wat makkelijker bij deze vraag. Het is natuurlijk handig als u als eigenaar een zoon of dochter hebt die het wel ziet zitten om het bedrijf op den duur over te nemen. Ook zijn er behalve uw eigen kinderen soms ook andere familieleden die uw bedrijf wel over willen nemen. Maar wat moet u dan doen als dit niet het geval is? Of wanneer de beoogde opvolger niet geschikt blijkt te zijn? Dan is het ineens een heel ander verhaal. Lees meer >>

Welke persoonlijke redenen kan een DGA hebben om opvolging voor zich uit te schuiven?

Later now met logo

Het moment voor ondernemers om überhaupt na te denken over opvolging of overdracht is lastig. Dit is namelijk de eerste stap naar het stoppen met ondernemen en het loslaten van de onderneming. De meest makkelijke weg is dan ook simpelweg niet erover nadenken. Lees meer >>

Bedrijventekoop.nl voldoet als eerste aan gedragscode Europese Commissie

Transeo met logo

Sinds een aantal jaar functioneert Bedrijventekoop.nl als externe adviseur voor een werkgroep vanuit de Europese Commissie met als doel overnameplatforms in Europa beter te laten functioneren. Hierbij staat het model van Bedrijventekoop.nl centraal en zij voldoet dan ook als eerste aan de gedragscode zoals deze door de Europese Commissie is vastgesteld. Lees meer >>

Wat maakt bedrijfsoverdracht actueel?

bedrijfsoverdrachten actueel

“Er vinden steeds meer bedrijfsoverdrachten plaats. Een belangrijke actuele oorzaak van deze toename is de vergrijzing in Nederland. Veel ondernemers bereiken de pensioengerechtigde leeftijd en willen er zodoende een punt achter zetten. Hierdoor komen er steeds meer bedrijven te koop te staan, wat leidt tot een groter aantal bedrijfsoverdrachten.”

Tot aan 2008 was dit de bloemlezing bij elk congres, elke lezing of voordracht over bedrijfsoverdracht. Als we de cijfers van toentertijd moesten geloven – die nog steeds te pas en te onpas worden gebruikt – zouden jaarlijks 11.000 tot 15.000 ondernemers hun bedrijf overdragen.

Lees meer >>

2015 Bedrijventekoop