Bedrijventekoop.nl voldoet als eerste aan gedragscode Europese Commissie

Transeo met logo

Sinds een aantal jaar functioneert Bedrijventekoop.nl als externe adviseur voor een werkgroep vanuit de Europese Commissie met als doel overnameplatforms in Europa beter te laten functioneren. Hierbij staat het model van Bedrijventekoop.nl centraal en zij voldoet dan ook als eerste aan de gedragscode zoals deze door de Europese Commissie is vastgesteld. Lees meer >>

Wat maakt bedrijfsoverdracht actueel?

bedrijfsoverdrachten actueel

“Er vinden steeds meer bedrijfsoverdrachten plaats. Een belangrijke actuele oorzaak van deze toename is de vergrijzing in Nederland. Veel ondernemers bereiken de pensioengerechtigde leeftijd en willen er zodoende een punt achter zetten. Hierdoor komen er steeds meer bedrijven te koop te staan, wat leidt tot een groter aantal bedrijfsoverdrachten.”

Tot aan 2008 was dit de bloemlezing bij elk congres, elke lezing of voordracht over bedrijfsoverdracht. Als we de cijfers van toentertijd moesten geloven – die nog steeds te pas en te onpas worden gebruikt – zouden jaarlijks 11.000 tot 15.000 ondernemers hun bedrijf overdragen.

Lees meer >>

Bedrijventekoop.nl bouwt verder aan kwaliteit

Quality check met logo

Doordat de economie langzaamaan verbetert, neemt het aantal actieve verkopers toe. Het voordeel van Bedrijventekoop.nl is dat verkopers in alle anonimiteit hun bedrijf te koop aan kunnen bieden en op deze manier de interesse kunnen peilen. De kwaliteit van de reacties is evenzo belangrijk. Daarin maakt Bedrijventekoop.nl nu het verschil. Lees meer >>

Wat houden de onderhandelingen precies in?

Boxhandschoenen met logo

Op het moment dat u met geschikte kandidaten in gesprek bent over het bedrijf, de markt, de vooruitzichten en de visie van de kandidaat op de marktontwikkelingen krijgt u een steeds beter beeld van de aansluiting met de kandidaat. Maar… op een gegeven ogenblik verschuift de aard van het gesprek naar de meer materiële kant: euro’s.  Lees meer >>

Fiscale aspecten bedrijfsoverdracht

De fusie- en overnamemarkt staat een flinke toename te wachten van het aantal ondernemers die hun onderneming willen verkopen. Veel van deze ondernemers behoren namelijk tot de zogenaamde babyboomers. Deze leeftijdsgroep heeft een relatief groot aandeel in de Nederlandse bevolking en is nu op een leeftijd gekomen waarop men het stokje wil overdragen. Maar hoe zit het nu allemaal met de fiscale aspecten van zo’n overname? Lees meer >>

Bedrijf (ver)kopen? De 100 meest gestelde vragen bij bedrijfsoverdracht. Deel 1 van 8

127896038

Een bedrijfsoverdracht is niet iets wat u elke week meemaakt (als het goed is). Het (ver)kopen van een bedrijf is ook niet bepaald de normaalste zaak van de wereld. Daar komt nog bij dat u zoiets niet zomaar even doet, het is namelijk best ingewikkeld. Het is dan ook helemaal niet raar als u niet precies weet hoe een bedrijfsoverdracht in zijn werk gaat. In deze reeks blogberichten behandelen we de 100 meest gestelde vragen bij een bedrijfsoverdracht. Lees meer >>

Bedrijventekoop.nl haakt in op alternatieve financieringsvormen

Kredietunie brabant definitief met logo

Samenwerking Bedrijventekoop.nl en Kredietunie Brabant

Boekel, 15 maart 2016 – Dat alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding en gestapeld financieren aan populariteit winnen, is bekend. Bedrijventekoop.nl kondigde onlangs al aan een deelname te hebben verworven in crowdfundingplatform Massafinanciering.nl. Nu heeft deze partij eveneens een samenwerkingsovereenkomst getekend met Kredietunie Brabant. Lees meer >>

Bedrijf kopen: procesdocumenten en afronding

236028145

Al vanaf de eerste kennismaking zijn de onderhandelingen gestart en duren in principe tot en met het tekenen van de definitieve overeenkomst. Aanvankelijk is er een sfeer van verkennende en informatie vergarende besprekingen. Daarna worden de verschillen tussen partijen geïdentificeerd en begint het proces deze verschillen te overbruggen. Door het doen van concessies werken partijen tenslotte naar een overeenstemming toe die bekrachtigd wordt in een definitieve koopovereenkomst. Lees meer >>

Exit regeling bij participatie in onderneming

95858748

Exit regeling vanuit de ondernemer bezien
Elke ondernemer kan op enig moment behoefte hebben aan kapitaal en besluiten om met een investeerder of participatiemaatschappij in zee te gaan. Voorafgaand aan de participatie heeft de ondernemer veelal volledige zeggenschap, terwijl dat na de kapitaalinjectie en toetreding van de investeerder als aandeelhouder geheel anders kan liggen. En als de ondernemer niet scherp toeziet op de inhoud van de participatieovereenkomst of aandeelhoudersovereenkomst, dan kan hij nadien vrij eenvoudig door de participant als bestuurder worden ontslagen en vervolgens verplicht zijn om zijn aandelen ter overname aan de investeerder of participatiemaatschappij aan te bieden.
Lees meer >>

Bedrijf verkopen: onderhandelen en procesdocumenten

154678592

Het onderhandelen met een tegenpartij over de verkoop van een bedrijf is, zoals dat geldt voor de hele overdracht, voor de meeste ondernemers een eenmalige zaak: spannend en ook ongrijpbaar. Waar begint het en waar houdt het op? En hoe doorloopt alle fases succesvol?

Lees meer >>

Activa passiva transactie – nader bezien

221253211

Activa passiva transactie – (ver)koop bedrijf

Wanneer wordt overwogen een bedrijf te (ver)kopen, dan zijn er in essentie twee mogelijkheden: men koopt de aandelen van de BV of men koopt de zgn. activa passiva (of alleen activa) van het bedrijf. De activa zijn de bezittingen van het bedrijf. Voorbeelden van activa zijn de voorraden, inventaris, contracten, handelsnaam, domeinnaam etc. De passiva zijn de schulden van het bedrijf. Voorbeelden van passiva zijn crediteuren en bankschulden. Daar waar geen aandelen spelen, denk aan een eenmanszaak of onderneming van de VOF, kan alleen sprake zijn van een activa passiva transactie. Lees meer >>

De koper van uw bedrijf

230586685

Gaat u uw bedrijf verkopen? Er zijn vijf verschillende soorten kopers waar u mee te maken kunt krijgen. Elk van deze kopers zal uw bedrijf anders willen gebruiken, waardoor het ook voor elke koper een andere waarde zal hebben. Wanneer uw bedrijf voor een bepaalde koper van erg grote waarde kan zijn, is deze ook bereid meer te betalen. Dus: ken de koper van uw bedrijf en verdien meer aan de verkoop van uw bedrijf. Lees meer >>

Wat voor type ondernemer bent u?

108066572

Net zoals iedere persoon anders is, is ook iedere ondernemer anders. Toch kunnen alle ondernemers wel worden ingedeeld in bepaalde categorieën. Bent u een ondernemer? Weet u dan ook al wat voor type ondernemer u bent? Lees meer >>

Bedrijfsovername

168837290

Dit thema is veel omvattend. De ondernemer heeft door altijd hard werken en veel opoffering een mooi bedrijf opgebouwd. Echter bezig zijn met verkoop wordt altijd uitgesteld omdat het lastig is dit concreet te krijgen zowel financieel als fiscaal. Daarnaast spelen in de praktijk het gevoel en de sociale aspecten ook een belangrijke rol bij bedrijfsovername.

Lees meer >>

Specialisatie bij de verkoop

179167064

Het werkt niet altijd in uw voordeel als u bekwaam bent in alles. Uw bedrijf wordt hierdoor vaak al snel gegeneraliseerd. Wanneer uw klanten namelijk allemaal iets van u willen, waarvan u ook allemaal de kwaliteiten bezit om het te doen, wilt en kunt u ze natuurlijk niet afwijzen. Specialisatie is veel aantrekkelijker, en al helemaal als u uw bedrijf wilt gaan verkopen. Daarom vindt u hieronder nuttige informatie over specialisatie bij de verkoop.

Lees meer >>

2015 Bedrijventekoop