Overname bedrijf

Je bent bezig met de overname van een bedrijf. Waar moet je aan denken? En hoe pak je het aan? Antwoorden op deze vragen vind je hieronder.
 

Onderzoek bij overname bedrijf

Voordat je een bedrijf gaat overnemen is het belangrijk om goed onderzoek te doen naar de potentiële onderneming. Om een goede afweging te maken voor de mogelijk overname van een bedrijf probeer je helderheid te krijgen van de verkopende partij over een aantal zaken zoals:
 • De activiteiten van het bedrijf
 • De financiële en bedrijfsresultaten
 • De lopende contracten
 • De werknemers
 • De klanten
 • De aanwezige intellectuele eigendommen

Bedrijven te koop aangeboden

Bedrijventekoop.nl is actief sinds 2002 en is in die tijd uitgegroeid tot grootste bedrijfsovernameplatform van Nederland. Onze databank bevat het grootste aantal bedrijven ter overname. Hierin beperken wij ons niet tot bepaalde branches of regio’s. 

Bekijk hier ons actuele aanbod
Bedrijf kopen Bedrijventekoop.nl

Wat voor type koper ben ik?

Bij de overname van een bedrijf zijn een aantal verschillende typen koper te onderscheiden. Deze typen zijn onder te verdelen in twee categorieën:
 • Interne overname bedrijf
 • Externe overname bedrijf

Interne overname bedrijf

Onder de categorie interne overname bedrijf vallen alle partijen die reeds betrokken zijn bij de verkopende partij. Ook deze partijen zijn weer onder te verdelen:
 • Opvolging binnen de familie: in dit geval wordt het bedrijf overgedragen binnen de eigen familie.
 • Management buy-out: Bij een management buy-out (MBO) wordt het bedrijf overgenomen door een personeelslid of een manager (of meerdere) van het bedrijf.

Externe overname bedrijf

Wanneer opvolging binnen de eigen familie of organisatie niet voorhanden is, dan ga je op zoek naar een derde partij. Ook hiervoor zijn een aantal mogelijkheden:
 • Management Buy-In: Bij een management buy-in (MBI) wordt het ter overname aangeboden bedrijf (gedeeltelijk) verkocht aan een individuele partij van buiten het bedrijf. Een bedrijf overnemen als MBI-kandidaat kan zowel als een startende als een ervaren ondernemer.
 • Strategische overname: bij een strategische overname neem je als bedrijf een ander bedrijf over. Hierdoor kun je bijvoorbeeld je marktaandeel vergroten of juist een nieuwe markt betreden.
 • Investeerder: (een deel van) de onderneming wordt verkocht aan een investeerder om zo extra kapitaal te genereren. Als investeerder kan je ook betrokken raken bij de bedrijfsvoering door inbreng van specifieke kennis of vaardigheden.

Gevolgen personeel bij overname bedrijf

Bij de overname van een bedrijf wordt het personeel in principe mee overgenomen. De lopende arbeidscontracten blijven gelden voor de nieuwe ondernemer. Het personeel heeft uiteraard wel zelf de keuze om aan te blijven of niet. Het is daarom belangrijk om voor het tekenen van de koopovereenkomst helder te hebben wat de wensen zijn van de werknemers bij overname van het bedrijf. Wanneer werknemers besluiten om niet mee te gaan naar de nieuwe onderneming, dan kan dit gevolgen hebben voor de voortzetting ervan. In dat geval kan de koopprijs van de onderneming dalen of kunnen andere voorwaarden besproken worden.

Overname bedrijf in het buitenland

Het overnemen van een bedrijf in het buitenland, een zogenaamde cross-border deal, komt steeds vaker voor. Niet alleen door bedrijven die zich middels een overname in het buitenland willen vestigen, maar ook ondernemers die het avontuur op zoeken en zich vestigen in het buitenland. Bedrijventekoop.nl is een internationaal platform en momenteel ook actief in België, Duitsland en Spanje. Bekijk onze pagina's in de betreffende landen voor het actuele aanbod: