Terug naar het overzicht

Mediation bij bedrijfsoverdracht? Waarom niet!

Onze partner Alexander Thomassen van Instituut voor Zakelijk Mediation ondersteunt ondernemers. Daarbij merkt hij dat de helft van zijn klanten hun bedrijf willen overdragen of dat iemand zich voor een aanzienlijk aandelenbelang wil inkopen. Waarom kiezen ondernemers voor mediation als procesvorm? Er is toch geen conflict? In dit artikel licht Alexander toe wanneer mediation ingezet kan worden bij bedrijfsoverdracht.
 
Mediation is een gestructureerde vorm van onderhandelen onder begeleiding van een onafhankelijke deskundige mediator. Overal waar belangentegenstellingen zijn én de wil om samen tot een oplossing te komen is mediation mogelijk. Dat geldt dus ook voor inkoop-, uitkoop-, verkoop- en overdrachtstransacties.
 

Overdrachtsmediation

Overdrachtsmediation heeft een aantal belangrijke voordelen:
 
 • Koper en verkoper maken samen een deal, zij bepalen de agenda en voeren de gesprekken in aanwezigheid van een onafhankelijke mediator;
 • Alles wat binnen de mediation wordt besproken is vertrouwelijk en mag niet worden gedeeld buiten de kring van deelnemers;
 • Binnen de mediation mogen koper en verkoper voorstellen doen, wijzigen of intrekken. Pas na ondertekening zijn partijen gebonden;
 • Deskundigen worden in de mediation uitgenodigd om hun visie of advies te geven aan beide partijen;
 • Mediation is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Koper en verkoper hebben een inspanningsverplichting om samen een oplossingen te bedenken.
   
 

Belangrijke voorwaarde

Belangrijke voorwaarde is dat koper en verkoper elkaar kennen en vertrouwen hebben in elkaar. Niet de adviseurs zijn leading in het proces maar de koper en de verkoper zelf. De mediator heeft natuurlijk wel een draaiboek klaarliggen om tot een transactie te komen maar koper en verkoper bepalen de invulling van de agenda en het tempo.
 
Indien nodig worden deskundigen uitgenodigd om hun visie te geven op vraagstukken zoals waardebepaling, fiscaliteit of een uitleg van de cijfers. Koper en verkoper nemen daarna de besluiten. Dus geen onnodig dikke rapporten of ingewikkelde juridische biedingen meer.
 

Voor- en nadelen

Voordeel van overdrachtsmediation is dat je dus zelf aan de knoppen draait. Je maakt je eigen deal. Nadeel is dat je dan ook aan de bak moet. Je moet er tijd voor vrijmaken en je moet je verdiepen in zaken waar je straks een besluit over moet nemen, zoals prijs, betaling en financiering. Je kunt je niet verschuilen achter je adviseurs, je gaat zelf onderhandelen want het is jouw transactie. Is dat spannend? Zeker! Maar het is ook sneller, goedkoper en duurzamer. 
 
Tot slot de vraag welke situaties zich bij uitstek lenen voor overdrachtsmediation. Denk hier vooral aan situaties waar het behouden van de onderlinge relatie belangrijk is:  
 • Overdrachten binnen de familie
 • Verkoop of overdracht aan een vertrouwde of gelieerde partij
 • Inkoop van managers of medewerkers
 • Toetreding nieuwe partners
 • Fusies of samenwerking tussen gelijkwaardige partijen
 
Alexander Thomassen