Terug naar het overzicht

Overnemers versus ondernemers

Nieuwe ondernemers die starten door een overname van een bedrijf verschillen in meerdere opzichten van ondernemers die een bedrijf oprichten. Door de vergrijzing en individualisering van de maatschappij zal het aantal bedrijfsoverdrachten toenemen. Het economisch belang van geslaagde bedrijfsoverdrachten is groot.


Overnemers hebben grotere financieringsbehoefte

Een van de grote verschillen tussen startende overnemers en startende ondernemers is hun behoefte aan financiering. Zo blijken overnemers meer startkapitaal nodig te hebben en meer gebruik te maken van geleend geld. Overnemers zijn dan ook vaker geheel aangewezen op inkomsten uit de onderneming en hebben meer medewerkers in dienst bij de start van de onderneming. Naast verschillen in financieringsvorm blijken er verschillen te bestaan in motivatie en knelpunten bij de start van een onderneming tussen overnemers en ondernemers. Motieven waar overnemers iets hoger op scoren dan ondernemers zijn dreigende werkloosheid, beschikbaarheid van eigen financiële middelen en 'er vanzelf ingegroeid' zijn. Overnemers ondervinden tevens meer problemen op het gebied van regelgeving en personeel dan de ondernemers. De ondernemers daarentegen blijken vaker problemen te hebben met tijdige betaling door klanten, prijsstelling en ontwikkeling van het afzetgebied.
 
Volgens het CBS is de overlevingskans van nieuw opgerichte bedrijven de laatste jaren gestegen. We zien echter aan de andere kant het aantal faillissementen sinds het laagterecord in augustus 2021 toenemen. Het aanbod van te koop aangeboden bedrijven groeit eveneens en biedt kansen voor ondernemers om over te nemen.

 
Goede voorbereiding

Of je nu een nieuwe onderneming wil starten of een bestaand bedrijf wil overnemen; in beide gevallen geldt dat een goede voorbereiding vereist is. Voorkom verrassingen en oriënteer je voor je de juiste keuze maakt. Een overnameadviseur kan je ook op dit gebied bijstaan voor een gedegen advies.