Terug naar het overzicht

Tips voor de keuze van een adviseur

Een bedrijfsoverdracht is een ingrijpend proces. Ondanks dat je veel zaken zelf kunt regelen is het is niet eenvoudig om de financiële, fiscale, organisatorische en persoonlijke aspecten ervan zonder steun van buitenaf op te pakken. Via diverse kanalen zoals o.a. onze specialistenpagina maar ook via de Beroepsorganisatie voor Specialisten in Bedrijfsoverdracht (BOBB) kan je eenvoudig zoeken naar een externe adviseur. Maar hoe bepaal je uiteindelijk met wie je in zee gaat? Hierbij geven we een aantal tips om de keuze van een adviseur eenvoudiger te kunnen maken.
 

Formuleer je motivatie

Waarom wil je een adviseur inschakelen? Zet motivatie op papier en bediscussieer deze binnen je omgeving en/of bedrijf. 
 

Analyseer het probleem

Maak een actief geformuleerde probleemstelling (effectief is hierbij het gebruik van de Hoe?-vraag).
 

Selecteer een adviseur

Informeer eens bij collega’s uit uw branche. Hebben zij positieve ervaringen met een specifiek extern adviesbureau? Vraag informatie op bij meer dan één adviesbureau. Let erop dat het bureau kennis heeft van jouw branche en vraag om referenties.
 

Maak kennis!

Onderschat nooit het belang van een kennismakingsgesprek. Als het goed is, krijgt je direct of indirect antwoord op een paar essentiële vragen: Klikt het met deze adviseur? Hoe gaan ze te werk? Wat is hun ervaring? Wat is hun visie op jouw probleemstelling? Let op: voer het kennismakingsgesprek bij voorkeur niet alleen, maar neem bijvoorbeeld je compagnon mee zodat je na het gesprek kan klankborden. 
 

Vraag een offerte aan

Vervolgens vraag je bij verschillende adviseurs een offerte aan. Verwoord in de aanvraag zo exact mogelijk jouw verwachtingen. Bepaal zelf je budget en baken de tijd af die je voor het adviesproces wilt reserveren. 
 

Controleer de inhoud van de offerte

Om te beginnen check je of jouw probleemstelling duidelijk is omschreven. Controleer daarna of de offerte een duidelijk antwoord geeft op de volgende vragen:
 • Hoe zal de adviseur te werk gaan? 
 • Wat kan je inhoudelijk van hem verwachten? 
 • Hoe is het einddoel geformuleerd en via welke eventuele tussenstappen denkt men dat te bereiken? 
 • Kan je daarbij rekenen op voortgangsbewaking? Krijg je daarvan een rapportage? 
 • Wat moet jij (jouw bedrijf) zélf doen? 
 • Hoeveel tijd zal het adviesproces beslaan? 
 • Wat zijn de kosten? (Ook: wat is het tarief van de adviseur?) 
 • Is er eventueel nazorg? 
 • Wat zijn de algemene voorwaarden? 
 

Maak een keuze

Kies een adviseur nadat je de volgende vragen positief hebt beantwoord. 
 • Heb ik (ook op basis van de ervaringen van anderen) vertrouwen in deze adviseur? 
 • Was ik onder de indruk van de (kwaliteit van de) offerte? 
 • Is deze adviseur de beste keuze als ik een kosten/baten-analyse maak? 
 • Geef de adviseur schriftelijk opdracht, nadat je jouw keuze hebt gemaakt.
 
Wellicht twijfel je over de kosten voor het inschakelen van een adviseur. Ervaring leert dat de gemaakte kosten terugverdiend worden door de inzet van een adviseur omdat de adviseur de zaken goed geregeld heeft.