Terug naar het overzicht

Verschillende manieren van bedrijfsovername

Zoals eerder beschreven in dit blogbericht over ‘De Bedijfsovername’, krijgt elke ondernemer wel eens te maken met de bedrijfsovername. Zo kan het bedrijf van een eenmanszaak of VOF omgezet worden naar een BV met meerdere aandeelhouders, het bedrijf word overgedragen aan de kinderen of familie of het bedrijf wordt overgedragen aan derde. In het laatste geval komt er soms veel meer bij kijken. Hieronder worden verschillende manieren van bedrijfsovername belicht.

Management Buy In

Een Management Buy In (MBI) is een privépersoon, een manager/ondernemer die niet reeds werkzaam is in het bedrijf, die het bedrijf (gedeeltelijk) overneemt. De MBI wordt dan de nieuwe eigenaar van het bedrijf. De nieuwe eigenaar(en) nemen vervolgens zelf de leiding over het bedrijf. Bij een MBI wordt de nieuwe eigenaar meestal ondersteund door externe financiers. Ook kan er ondersteuning gevraagd worden aan onder andere accountants, juristen, adviseurs en soms ook brancheverenigingen.

Management Buy Out

Een Management Buy Out (MBO) is als het bedrijf (gedeeltelijk of in het geheel) wordt overgenomen door eigen manager(s)/werknemer(s) van het betreffende bedrijf. De MBO wordt dan de nieuwe eigenaar van het bedrijf.  De financiering bij de MBO is een veel voorkomend probleem, daarom vraagt dit voor een goede voorbereiding en planvorming. Raadzaam is dan ook het inschakelen van bijvoorbeeld een jurist, fiscalist, accountant of adviseur. Een MBO is een veel voorkomend alternatief voor de verkoop aan derden of bij gebrek aan opvolging vanuit de familie

Bedrijfsovername in de familie

Bij de koop of verkoop van een bedrijf aan een familielid is het van belang dat er een zakelijke overdrachtsprijs tot stand komt. Het is raadzaam om een goede voorbereiding te hebben en u zich laat inlichten door bijvoorbeeld een accountant en de belastinginspecteur over de financiële en fiscale regelingen die spelen binnen een bedrijfsoverdracht in de familie en de hoogte van een goed zakelijke overdrachtsprijs. Dit wordt namelijk goed in de gaten gehouden door de belastingdienst.

Strategische bedrijfsovername

Een strategische overname is een ander bedrijf overnemen om zo uw bedrijf te laten groeien. Dit kan een vergelijkbaar bedrijf zijn om zo de omzet/winst te laten groeien, of om de productiecapaciteit uit te breiden, of om zo diensten/producten toe te voegen aan het assortiment, enzovoorts. Het aankoopproces/verkoopproces bestaat in grote lijnen uit de volgende stappen:

 • Voorbereiding: Waarom wilt u een bedrijf kopen/uw bedrijf verkopen? Planning maken, profielbepaling, de gewenste datum van overname bepalen.
 • Actie: Waardebepaling, opstellen van profiel gewenste koper/verkoper(bedrijf), de kandidaten benaderen, intentieonderhandelingen.
 • Afronding: Definitieve onderhandelingen, accountantsonderzoek, financiering van de koop/verkoop, de overdacht.
 • Implementatie: Nazorg/ integratie van de ondernemingen

Verkoopmemorandum

Een verkoopmemorandum benoemt onder andere wat de motieven zijn om het bedrijf te verkopen en kan het gewenste verkooptraject beschrijven. Dit wordt opgesteld door de verkopende partij en geeft op een heldere en overzichtelijke wijze inzicht in de onderneming aan potentiële kopers. Het is raadzaam om dit samen op te stellen met een adviseur die gespecialiseerd is in de verkoop van ondernemingen en die weet waar potentiële kopers naar kijken en interesse in hebben. In een verkoopmemorandum staan niet alleen de motieven waarom het bedrijf verkocht wordt.

In een verkoopmemorandum staan onder andere de volgende aspecten:

 • Een introductie van de ondernemer en het bedrijf;
 • Een samenvatting, om snel de interesse van potentiële kopers op te kunnen wekken;
 • Achtergrond en de geschiedenis van de onderneming (denk aan de juridische vorm, het personeel, waardering activa, (elementen van) jaarrekening, enzovoorts;
 • Beschrijving van wat het bedrijf doet: Informatie over de producten/diensten, beschrijving assortiment, (exclusieve) merken, voorraadbeleid, afhankelijk van toeleveranciers of grote afnemers? Enzovoorts;
 • Marktbeschrijving van waar het bedrijf actief is, voor de huidige en de toekomstige mogelijkheden;
 • Productiegegevens;
 • De organisatiestructuur en –cultuur;
 • Financiële gegevens: voornamelijk gegevens van de laatste 5 jaar met verschillende kerngetallen, waarnemingsgrondslagen, enzovoorts, en de verwachtingen van de komende jaren (ongeveer van de komende 5 jaar, indien mogelijk)
 • Andere relevante informatie, bijvoorbeeld de vermelding van octrooien, enzovoorts.

Om een bedrijfsovername en dergelijke te financieren moet u zorgen dat u goed voorbereid bent. Een goed ondernemingsplan is belangrijk om aan geld/leningen te komen van onder andere banken. Zorg ervoor dat u goed bent ingelicht en voorbereid bent en weet hoe u aan financieringen kunt komen.