Terug naar het overzicht

Bedrijfsoverdracht en omzetbelasting

Veel ondernemers hebben vragen hoe het zit met de omzetbelasting bij een bedrijfsoverdracht. In dit bericht gaan we hier dieper op in.
 

In het kort:

Bij de overdracht van een (deel van een) onderneming is er voor de omzetbelasting geen sprake van verrichten of levering van een dienst. Dit houdt in dat er geen sprake is van omzetbelasting.
 

Uitgebreide uitleg:

Bij de overgang van een onderneming of een zelfstandig deel daarvan wordt geen omzetbelasting geheven als het gaat om de leveringen en diensten die met die overgang verband houden. Dit wordt ook wel de overgang van het geheel of een deel van een algemeenheid van goederen genoemd. 
 
Daarbij geldt de voorwaarde dat de overnemende partij de onderneming (of het zelfstandige onderdeel daarvan) voortzet of in ieder geval de bedoeling heeft tot voortzetting. 
 
Een onbelaste overgang van een algemeenheid van goederen kan zich voordoen in de volgende gevallen:
  • Overdracht van een (zelfstandig deel van een) onderneming
  • Voortzetting van een onderneming na boedelscheiding
  • Verandering van de rechtsvorm van een onderneming (bijvoorbeeld de omzetting van een eenmanszaak in een bv)
  • Bij een juridische fusie (het gehele vermogen gaat over naar een andere rechtspersoon) of een juridische splitsing (het vermogen wordt verdeeld over twee of meer personen)
  • Vorming en splitsing van fiscale eenheden
Let op: de overnemende ondernemer treedt in de plaats van de overdragende ondernemer. Dit heeft tot gevolg dat de overnemende ondernemer ook bepaalde fiscale rechten en verplichtingen overneemt. Hij is namelijk gebonden aan het belastingregime van de vorige eigenaar (welke afspraken met de Belastingdienst zijn gemaakt over de manier waarop heffingen worden opgelegd).
 

Schakel tijdig hulp in

Een bedrijfsovername is geen alledaagse materie voor de gemiddelde ondernemer. Schakel daarom tijdig een adviseur in die je kan helpen tijdens het traject van verkopen of aankopen van een onderneming. Bedrijventekoop.nl beschikt over een ruim netwerk van gedegen adviseurs en stelt dat graag ter beschikking.