Oriëntatie

Oriëntatie


Een bedrijfsoverdracht heeft vergaande gevolgen. Het is dan ook van cruciaal belang dat u zich eerst uitgebreid oriënteert. In de eerste plaats op uw doelstellingen, zowel op persoonlijk als op zakelijk gebied. Maar ook op de emoties die een bedrijfsoverdracht bij uzelf en eventueel bij andere betrokkenen losmaakt. Als u deze zaken duidelijk in kaart heeft gebracht, stelt u een overdrachtsplan op. Dit is een heldere omschrijving van uw verkoopplannen.

 

Stap 1: Doelstellingen bepalen


De verkoop van uw bedrijf is een grote stap. Het is dan ook erg belangrijk dat u daar van tevoren goed over nadenkt. Over de overdracht zelf, maar vooral ook over de periode na de overdracht. Breng uw persoonlijke en zakelijke doelstellingen zorgvuldig in beeld. Wees daarbij realistisch en probeer u alvast zo goed mogelijk in te leven in de situatie na de overdracht. Dat is niet alleen een stimulatie voor uzelf, maar u voorkomt op deze manier ook dat u tijdens het overdrachtstraject nog gaat twijfelen.

 

Persoonlijke doelen


U heeft ongetwijfeld een goede reden om uw bedrijf te verkopen. Soms is het echter alleen een gevoel. Breng dit voor uzelf nog eens duidelijk in kaart. Wilt u een nieuw bedrijf beginnen? Heeft u een ander bedrijf op het oog? Gaat u met pensioen? Of misschien wilt u wel een wereldreis gaan maken. Bedenk ook wanneer u wilt stoppen en welke gevolgen uw keuze heeft. Wat gaat u doen als u terugkomt van uw wereldreis? En wat als u straks met pensioen bent? Kunt u genieten van de zeeën van tijd die u dan heeft? Of bent u juist iemand die zich snel verveelt?

Bespreek uw plannen ook met uw familieleden en houd hen op de hoogte van de voortgang van het proces. Dat is niet alleen prettig voor hen, het helpt u bovendien om de zaken nog eens goed voor uzelf op een rijtje te zetten.

 

Zakelijke doelen


Denk ook na over uw zakelijke belangen. Hoe zit het bijvoorbeeld met uw pensioenvoorziening? En hoeveel inkomen heeft u nodig na de overdracht? Bedenk of dit haalbaar is en waar de gelden vandaan komen. Ga ook na wanneer uw pensioen vrijkomt. En of u hierover nog belasting moet betalen. Denk ook alvast na over het moment van de overdracht. Is dit het aangewezen moment om uw bedrijf te verkopen? Of brengt uw bedrijf over enkele jaren meer op? Uw accountant en uw verzekeraar helpen u graag bij het veiligstellen van uw financiële toekomst.

 

Noodscenario's


Zoals hierboven is omschreven, is het verstandig om uzelf tijdig en goed te oriënteren op de bedrijfsoverdracht. Daarbij is het belangrijk om ook eens na te denken over noodscenario's. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat u vroegtijdig overlijdt of arbeidsongeschikt wordt. Wat gebeurt er dan? En hoe groot is de kans dat uw familie in deze gevallen in de problemen komt? Het is zinvol om deze zaken vast te leggen in een noodplan. Als u dit niet doet, is de kans groot dat uw bedrijf plotsklaps ophoudt te bestaan. Voor sturing en begeleiding op dit gebied kunt u terecht bij uw accountant.

Het is belangrijk dat u in deze fase naar de toekomst kijkt. Wat komt er allemaal kijken bij de verkoop? Hoe maakt u uw bedrijf verkoopklaar? Denk ook alvast na over de waarde. En over het voortbestaan van het bedrijf en de toekomst van uw werknemers. Bij deze eerste oriëntatie is de hulp van specialisten erg waardevol. Zij wijzen u op de verschillende aandachtspunten. Ook helpen zij u, afhankelijk van hun expertise, bij het bepalen van de strategie en het uitzetten van een tijdlijn.

 

Stap 2: Emoties bespreken


Uw doelstellingen zijn helder. Besteed nu aandacht aan de emotionele kant van de overdracht. Afstand doen van het eigen bedrijf blijkt voor veel ondernemers immers moeilijker dan verwacht. Uw emoties onderdrukken is geen optie; dit leidt juist vaak tot vertraging in een later stadium van het overdrachtstraject doordat de emoties toch opspelen. Schuif uw emoties daarom vooral in het begin van het traject niet aan de kant, maar maak er juist tijd voor vrij en bespreek ze met familie of vrienden. In het vervolg van het traject heeft u hiervan veel profijt.

 

Familiebedrijven

 

Bent u de eigenaar van een familiebedrijf? Realiseert u zich dan dat de overdracht ook voor uw familie een emotionele gebeurtenis is. Neem uitgebreid de tijd voor het bespreken van de emoties. Is het moeilijk om dit te doen, neem dan contact op met een coach voor ondernemers. Hij weet hoe je hiermee om kan gaan en hoe het simpeler voor je wordt. Ga moeilijke vragen niet uit de weg, maar maak deze juist bespreekbaar. Het overdrachtstraject is voor iedereen een spannende periode. Voor uzelf en uw familie, maar ook voor uw werknemers. Zij weten immers vaak niet of ze hun baan kunnen behouden. Verminder deze onzekerheid: informeer uw werknemers tijdig en duidelijk over de overdracht en de gevolgen ervan. Uw overnameadviseur geeft u graag advies over de juiste aanpak.

 

Stap 3: Oriënterende gesprekken


U heeft zich uitgebreid georiënteerd op uw doelstellingen en de emotionele gevolgen van de bedrijfsoverdracht. Bent u er nog steeds van overtuigd dat het verkopen van uw bedrijf de juiste stap is? Dan is het verstandig om nu alvast contact te zoeken met de partijen die u gedurende het overdrachtstraject nodig heeft. Maak afspraken met de verschillende specialisten en zorg ervoor dat u tijdens deze oriénterende gesprekken goed wordt geà ̄bformeerd. Bijvoorbeeld over de manier waarop deze specialisten u van dienst kunnen zijn en welke werkwijze ze hanteren.

Hieronder ziet u welke specialisten u tijdens het overnametraject nodig kunt hebben. Benader per specialisatie ten minste één organisatie. Zo krijgt u een goed beeld van de diensten van de specialisten. Bovendien kunt u de verschillende aanbieders op deze manier met elkaar vergelijken.

 • accountant
 • bank
 • jurist / advocaat
 • fiscalist
 • overnameadviseur
 • notaris

 

Stap 4: Overdrachtsplan


De laatste stap in de oriëntatiefase is het maken van een overdrachtsplan. Dit document maakt uw verkoopplannen helder en inzichtelijk. Zo maakt u bijvoorbeeld duidelijk wat u precies te koop aanbiedt. U geeft aan wat uw doelstellingen zijn en op welke manier u op zoek gaat naar een koper. Het overdrachtsplan biedt in de eerste plaats houvast voor uzelf, maar geeft ook steun aan anderen die bij de overdracht betrokken zijn, zoals adviseurs, potentiële kopers en uw familieleden.

Het overdrachtsplan bevat in elk geval de volgende informatie:

 • belangrijke informatie over het bedrijf, zoals sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen;
 • uw doelstellingen;
 • beschrijving van de wijze waarop u op zoek gaat naar een koper;
 • ontwikkelingen om rekening mee te houden;
 • de winstverwachting voor de lange termijn.

Wees kritisch bij het opstellen van het overdrachtsplan. Stel uzelf veel vragen en probeer zo volledig mogelijk te zijn in uw omschrijvingen. Voeg bovendien een duidelijke planning toe en geef per onderdeel aan wanneer u welke actie moet ondernemen. Uw overnameadviseur is u graag van dienst bij het opstellen van een overdrachtsplan.

 

Ga door naar fase 2: Voorbereiding

 

Speciale december actie

Profiteer alleen in december en ontvang €50,- korting
bij plaatsing van een profiel

Meer informatie