Terug naar het overzicht

Wat is een MBI?

Dé droom van vele managers in loondienst: een eigen bedrijf. Via een MBI lijkt deze droom eerder werkelijkheid te worden dan gedacht. Zo koop je jezelf in en word je (mede)aandeelhouder van een bestaande onderneming. Een vliegende start als ondernemer. Toch zijn er nog wat zaken om rekening mee te houden. Ga na hoe de praktische bedrijfsovername eruit ziet, of een MBI wel iets voor jou is én hoe je te werk gaat. 
 

Financieringsvorm

De term MBI ligt in het verlengde van een bedrijfsovername en komt geregeld ter sprake. Toch is het voor veel mensen niet duidelijk wat het inhoudt. En wat het precieze verschil met een MBO is. Kort gezegd is een MBI (Management Buy In) een overname van een (deel van een) bedrijf door een externe manager met een financiering van buitenaf. Dit in tegenstelling tot een MBO waarbij de zittende leiding of eventueel personeel de overname doet. Het verschil zit dus in het feit of de koper van een bedrijf al betrokken was bij de onderneming vóór de bedrijfsovername.
 
Van een MBI is alleen sprake als een particulier de aandelen én de directie van een bestaand bedrijf overneemt. Deze term is voortgekomen uit het al langer bekende MBO (management buy out). 
 
Het grootste probleem van een MBI is het vinden van een geschikt bedrijf. Gemiddeld is de zoektocht tussen de 1-2 jaar voor het vinden van een passende verkoper. In verschillende branches wordt gezocht, met industrie en handel als uitschieters. De meeste personen die op zoek zijn naar een MBI hebben géén specifieke eisen voor een bedrijf. Zo willen veel personen wel naar een slechtlopend bedrijf voor weinig geld kijken. Ook bedrijven dicht bij de woonplaats met een minimale omvang van 10 werknemers waarbij geen uitvoerende werkzaamheden hoeven plaats te vinden zijn populair. In de praktijk zien wij dat het in slechts 10% van de gevallen ook tot een daadwerkelijke MBI leidt. 
 

MBI motieven

De motieven om voor een MBI te gaan kunnen zowel voortkomen uit persoonlijke motieven van de kopende partij als vanuit initiatieven van de onderneming die een MBI wenselijk maakt. Mogelijke persoonlijke motieven om als kopende partij voor MBI te kiezen hebben wij alvast voor je op een rijtje gezet. 
 
  • Ondernemer willen zijn
  • Ontevreden met huidige werksituatie
  • Vermogenswinst
  • Zelfstandig commerciële mogelijkheid ontwikkelen
  • Financiële motieven
 
De initiatieven van de onderneming om te kiezen voor een MBI worden vaak gezien als oplossingen voor verschillende problemen. Deze problemen hebben vaak te maken met een gebrek aan opvolgers. Ook kan een zeer sterke groei ervoor zorgen dat het huidige management het niet meer aan kan. Verder kan het ook noodzaak zijn tot een drastische ingreep via een ‘turn-around’. 
 
Bij een MBI is meestal sprake van ondersteuning door externe financiers. Verder is een earn-out regeling een veel voorkomende financiering. Dit is een geleidelijke aandelenverwerving en betaling van een overnamesom. De betaling van een deel van de koopprijs van de bedrijfsoverdracht wordt in dat geval uitgesteld. De hoogte van de uiteindelijke overnamesom is afhankelijk gesteld van specifieke toekomstige (omzet)prestaties. Dit is nadelig voor de verkopende partij bij de bedrijfsovername. De hoogte van het overnamebedrag is dan deels afhankelijk van de prestaties van een bedrijf waar hij dan maar beperkte invloed op heeft.
 
Bekijk of er op dit moment passende bedrijven aangeboden worden die op zoek zijn naar een MBI kandidaat of plaats zelf je bedrijf te koop