Terug naar het overzicht

Wat is de leveringsdatum bij bedrijfsovername?

Bij een bedrijfsovername is zowel sprake van een overnamedatum als een leveringsdatum. En (zoals je zal vermoeden) zijn dit ook twee verschillende begrippen. Het gaat in de praktijk dan ook vaak om verschillende data. In deze blog lichten wij de definitie van de leveringsdatum toe en lichten we de relatie tot de overnamedatum toe.
 

De definitie van leveringsdatum

De leveringsdatum bij een bedrijfsoverdracht is de datum waarop een onderneming juridisch aan de koper wordt overgedragen. In de volksmond wordt dit ook wel de transportdatum, juridische overdracht of levering van aandelen genoemd. Op deze datum wordt de koper juridisch eigenaar van het bedrijf. Meestal vindt de leveringsdatum plaats na de overnamedatum. En laatstgenoemde is het moment waar het economische eigendom overgaat naar de koper. 
 
Een voorbeeld om het duidelijk te maken. Stel Bedrijventekoop.nl BV wordt per 1 januari 2023 verkocht. De koopovereenkomst is getekend en de levering van aandelen vindt plaats op 1 april 2023. Dit betekent in de praktijk dat wij Bedrijventekoop.nl BV effectief per 1 januari 2023 verkopen, en dus ook het economische eigendom overgedragen wordt. Maar, het juridische eigendom wordt pas later (op 1 april 2023) overgedragen. Het resultaat in de tussenliggende periode komt dan voor rekening van de koper. Tenzij er natuurlijk aanvullende afspraken gemaakt zijn.
 

Maak duidelijke afspraken over de leveringsdatum

Verder ingaand op de aanvullende afspraken kunnen wij alvast verklappen dat dit vaak het geval is. Als de overdrachtsdatum bijvoorbeeld op 1 januari van het boekjaar is gesteld. En de leveringsdatum pas (veel) later in dat boekjaar, dan kan dit tot weerstand van de verkoper leiden. Logisch, gezien hij als het ware voor de koper aan het werk is. Het resultaat van het lopende boekjaar komt tenslotte aan de koper ten goede. En níet aan de verkoper. 
 
Als de levering niet uiterlijk op een van tevoren bepaalde datum plaatsvindt doet de verkoper er dan ook goed aan om de overdrachtsdatum op te schuiven. De verkoper is dan ook gerechtigd om het resultaat van de onderneming vanaf de oorspronkelijke overdrachtsdatum tot een later te bepalen overdrachtsdatum. Het is verstandig om dan ook te bepalen dat de verkoper gerechtigd is om interim-dividend uitkering te doen over die periode. 
 

Wat mag je tot aan de leveringsdatum wel en niet doen?

Voor de koper is het van belang om op te nemen wat de verkoper vanaf de overnamedatum tot aan de leveringsdatum wel én (vooral) niet mag doen. Voorbeelden van zaken die de koper niet mag doen zijn hieronder opgesomd.
 
  • Dividend uitkeren
  • Activa verkopen
  • Financieringen aangaan
  • Grote investeringen doen
  • Beschadigen belangen onderneming
 
Het is dus van groot belang dat de verkoper en koper een intentieovereenkomst aangaan. Hierin kan dan duidelijk vastgelegd worden wanneer de overname en de transport plaatsvindt. Ook kan hierin vastgesteld worden hoe zij omgaan met de tussenliggende periode.
 

Over Bedrijventekoop.nl

Sinds 2002 is Bedrijventekoop.nl uitgegroeid tot het grootste bedrijfsovernameplatform van de Benelux. Wij doen er dan ook alles aan om vraag en aanbod van bedrijven bij elkaar te brengen. Met veel uiteenlopende branches doen wij dit zo snel én doeltreffend mogelijk. Klaar om (ver)kopers samen te brengen.
 
Omdat wij door de jaren heen een groot netwerk hebben opgebouwd, stellen wij deze graag tot je beschikking. Een overnamespecialist inschakelen is bijvoorbeeld tijdens het opstellen van een intentieovereenkomst mogelijk. Uiteindelijk weten wij dat het inschakelen van een goede specialist altijd meer geld oplevert dan deze kost. Neem dan ook een kijkje bij de adviseurs binnen ons netwerk.