Terug naar het overzicht

Wat betekent overnamedatum?

De betekenis van overnamedatum wordt in deze blog in de context van een bedrijfsoverdracht gedefinieerd. Concreet gezegd is het de datum waarop de activiteiten van een onderneming voor de spreekwoordelijke rekening én daadwerkelijke risico’s van de koper komt. Het betekent dan ook dat alle winsten én verliezen vanaf deze datum voor rekening van de koper zullen komen.
 

Overnamedatum bedrijf in de praktijk

Even een voorbeeld om het duidelijk te maken. Bij een besloten vennootschap gaat op de overnamedatum het economische eigendom over van de verkoper naar de koper. Maar, omdat de juridische overdracht vaak plaatsvindt via een notaris kan het voorkomen dat dit pas op een later moment plaatsvindt. Sterker nog, dit is in de praktijk vaak het geval.

De levering van aandelen vindt dan ook vaak met terugwerkende kracht plaats. Dit is dan ook een uitdrukking die in de praktijk veel gebruikt wordt. De aandelen van de besloten vennootschap worden tijdens het boekjaar verworven. En in de koopovereenkomst of de akte van aandelenoverdracht is bepaald dat de aandelen op een bepaalde datum voor de rekening én risico van de koper komen. Deze specifieke datum wordt naast de overnamedatum dan ook wel de ‘effectieve datum’ genoemd.
 

Wat als de leveringsdatum later plaatsvindt dan de overnamedatum?

In de praktijk komt het dus geregeld voor dat de leveringsdatum later plaatsvindt dan de afgesproken overnamedatum. Als dat het geval is zal de verkoper van de onderneming vanaf de overnamedatum tot aan de leveringsdatum de verantwoordelijkheden en risico’s voor zijn rekening moeten nemen ten behoeve van de koper. 

Maar, hoe zorg je er dan voor dat de koper daadwerkelijk krijgt waarvoor hij betaald heeft op de leveringsdatum? Daarvoor worden dan duidelijke afspraken gemaakt over wat de verkoper in deze tussenliggende periode wél en niet mag doen.

De overnamedatum is vaak afhankelijk van de overeengekomen verkoopvoorwaarden. Vanuit de basis zijn er twee verkoopmethoden mogelijk: locked box en closing accounts. Bij beide methodes kunnen de koper en verkoper een willekeurige datum overeenkomen. Vanuit praktische overwegingen is het vaak aan te raden om een datum aan het begin of einde van een maand te kiezen. Financiële administraties vinden namelijk vaak rond deze periodes plaats. 


Over Bedrijventekoop.nl

Sinds 2002 is Bedrijventekoop.nl uitgegroeid tot hét grootste bedrijfsovernameplatform van de Benelux. Niet voor niets doen wij er dan ook iedere dag alles aan om vraag en aanbod van bedrijven bij elkaar te brengen. Snel én doeltreffend. En met een ruim aanbod van (ver)kopers in verschillende branches kan je dan ook vaak bij ons terecht om in contact te komen met een potentiële partij. 

Door de jaren heen hebben wij de nodige ervaring opgedaan. We weten dan ook als geen ander dat het bij een bedrijfsovername cruciaal is om (tijdig) een overnamespecialist in te schakelen. Daarom stellen wij ons brede netwerk van overnamespecialisten ook graag tot je beschikking. Zo kan jij op de momenten dat het nodig is gebruik maken van de nodige expertise. Uiteindelijk brengt een goede adviseur ook altijd méér geld op, dan deze kost!