Terug naar het overzicht

Wat betekent WACC? En wat is de verhouding tot waarderingsmethodes

De WACC (gewogen gemiddelde kosten van kapitaal) is de berekening van de gemiddelde kosten voor het kapitaal waarmee een bedrijf of organisatie gefinancierd wordt. Financiering bestaat normaal gesproken uit een deel eigen vermogen, aangevuld met een deel vreemd vermogen. In deze blog geven wij verdere uitleg hoe dit in verhouding staat tot waarderingsmethodes zoals de DCF-methode.
 

Wat betekent WACC?

Letterlijk gezegd staat WACC voor Weighted Average Cost of Capital. In het Nederlands kan dit ook wel gezien worden als de gemiddeld gewogen kostenvoet van het eigen en vreemd vermogen. 
 

Hoe staat WACC in verhouding tot waarderingsmethodes?

Waar we in eerdere blogs meerdere waarderingsmethodes hebben behandeld, is duidelijk geworden dat de DCF-methode over het algemeen het meest gangbaar is. Hierbij wordt namelijk rekening gehouden met de toekomst. De toekomstige kasstromen worden dan teruggerekend vanaf het moment van waarderen. En dit gebeurt op zijn beurt weer aan de hand van de zogenaamde vermogenskostenvoet (lees: WACC).
 
De WACC kan dus gezien worden als een kengetal dat uitgedrukt is in een percentage. Deze uitdrukking heeft betrekking op de kosten die een bedrijf maakt voor het vermogen waarmee het bedrijf gefinancierd wordt. Oftewel: het drukt uit wat het geëiste rendement is op zowel het eigen- als het vreemd vermogen.
 

Risicoprofiel binnen de WACC

De kosten van vreemd vermogen kunnen vergeleken worden met rente die over leningen betaald moet worden. Daarentegen kunnen de kosten voor het eigen vermogen lastiger bepaald worden. Dit komt omdat het samenhangt met het risicoprofiel van de onderneming zelf. En dat is natuurlijk voor ieder bedrijf anders.
 
Omdat er verschillende elementen onderdeel van het risicoprofiel zijn kan dit verduidelijkt worden met enkele voorbeelden. Specifieke risico’s die hier onderdeel van zijn:
 
  • Veranderende wetgeving
  • Ontstaan van valutarisico
  • Mate van concurrentie
  • Spreiding van omzet naar producten en/of diensten
  • Beperkte toetredingsbarrières
  • Afhankelijkheid van eigenaar
  • Afhankelijkheid van klanten en/of leveranciers
 

Hoe wordt de WACC berekend?

De WACC wordt berekend door de kosten van ieder van deze twee vermogenstypes te ‘wegen’ naar aandeel van het vermogenstype in de totale bedrijfsfinanciering. Dit wordt dan niet berekend op basis van de boekwaarde, maar op basis van de marktwaarde. Dit betekent dat de waardering eerst uitgevoerd wordt waarbij de aandelenwaarde uitgedrukt kan worden in het percentage van de ondernemingswaarde. 
 
Oftewel: hier wordt de marktwaarde van het eigen vermogen uitgedrukt in de marktwaarde van het eigen én vreemd vermogen samen. Het achterliggende doel hiervan is om bij de weging van het deel van het eigen vermogen vanuit de wacc te bepalen of dit gelijk staat aan de uitkomst van de waardering.
 

Benieuwd naar de waarde van je bedrijf?

Vul dan hier onze gratis waarderingstool in en krijg binnen 5 minuten een goede indicatie van de waarde van je bedrijf.