Terug naar het overzicht

Kopersvertrouwen bedrijfsovername neemt toe

Na een aantal roerige maanden waarin veel ondernemers pas op de plaats maakten zien we dat het aantal mensen dat zoekt naar bedrijven op onze website weer toeneemt. Ondanks de aanhoudende crisis en de huidige maatregelen zetten steeds meer ondernemers toch weer stappen om op zoek te gaan naar een passende onderneming om in te stappen of ter uitbreiding.
 
Kopers van bedrijven zijn grofweg onder te verdelen in twee segmenten, namelijk:
  • Vaste kopers
  • Gelegenheidskopers
Vaste kopers zijn ondernemers die onafhankelijk van de marktbeweging op zoek zijn naar interessante bedrijven. Dit zijn voornamelijk strategische kopers en vermogende management buy-in (MBI) kandidaten. Gelegenheidskopers daarentegen zijn gevoelig voor sentiment en zullen met de actualiteit mee bewegen. 
 
Toen half februari de ernst van het virus duidelijk begon te worden signaleerden we een beginnende daling van het aantal kopers van bedrijven. Deze daling versnelde nadat eind februari het eerste coronageval in Nederland geconstateerd werd. Het dieptepunt volgde eind maart, waar het aantal mensen dat reageerde op profielen 56% lager lag dan in dezelfde periode het jaar ervoor. Het absolute aantal lag zelfs lager dan tijdens de kredietcrisis. De grootste oorzaak hiervoor is het wegvallen van de gelegenheidskopers. Vooral de branches Horeca & recreatie, dienstverlening en Detailhandel die hard getroffen worden deze crisis konden rekenen op minder belangstelling.
 

Herstel in vertrouwen van kopers

Vanaf begin april zien we echter weer een stijging van het aantal geïnteresseerde kopers. Ondanks de intelligente lockdown en andere maatregelen oriënteren weer steeds meer ondernemers zich op een bedrijfsovername. Nu de maatregelen versoepeld worden en de coronacijfers teruglopen, zien we weer een toenemend aantal in bezoekers en reacties. Inmiddels zitten we weer bijna op hetzelfde niveau als in mei 2019. Nu de kruiddampen van de crisis langzaamaan beginnen op te trekken, zien veel ondernemers weer kansen om in te stappen of hun eigen onderneming uit te breiden.

 
 

Gevolgen coronacrisis

Bedrijventekoop.nl is al 18 jaar actief in de overnamemarkt en we zien dat de ontwikkelingen op onze website een goede afspiegeling zijn van de economische ontwikkelingen. De impact van de coronacrisis op bedrijfsovernames is op dit moment nog niet geheel duidelijk. Wel zijn de experts het erover eens dat het een en ander gaat veranderen de komende periode betreffende de overname van een bedrijf

Verwacht wordt bijvoorbeeld dat kopers nu bij het onderhandelen meer in zullen zetten op de onzekerheid over de toekomst en er dus mogelijk een groter deel van de overnamesom via een earn-out betaald zal worden. Dit om het risico niet volledig bij de koper te leggen. Het is uiteraard erg afhankelijk van de markt waarin men opereert. Indien de onderneming weinig gevolgen van de crisis ondervindt moeten verkopers zich hier niet door laten (mis)leiden. Het traject van financiering via een bank kan langer duren door de crisis. Focus van de banken ligt momenteel op de korte termijn om de noodlijdende bedrijven door de crisis te helpen. Daarom kan de doorlooptijd van een financiering langer duren. 
 

Voldoende mogelijkheden

Als we terugkijken naar alle nieuwjaarsbijeenkomsten van begin januari werd verteld dat 2019 een succesvol overnamejaar was en 2020 daarin zal volgen. Dat het MKB voldoende kansen biedt en dat er naast de banken verschillende andere financieringspartijen in de markt zijn. Dit betekent dat er voldoende vermogen in Nederland aanwezig is. Daar heeft het Corona virus geen verandering in gebracht. Ondernemers en investeerders die een overname of participatie wilden doen in januari zullen ook nu weer gaan kijken voor een geschikte onderneming. 
 
Ondernemers die voornemens zijn hun bedrijf te verkopen zijn momenteel echter nog terughoudend. Enerzijds spreken wij veel ondernemers die twijfelen of dit wel het juiste moment is voor verkoop, omdat de cijfers minder zijn dan voor de crisis en zij de verwachting hebben dat er momenteel weinig interesse is. Anderzijds merken we dat ondernemers het zelf erg druk hebben met de aanpassing op de huidige situatie, waardoor verkoop op dit moment geen prioriteit heeft. De verwachting is echter dat hier de komende weken verandering in gaat komen en veel ondernemers hun verkoopplannen alsnog doorzetten. Het is raadzaam om op tijd te beginnen met het verkooptraject omdat de juiste voorbereiding tijd kost. Daarnaast neemt een overname gemiddeld zeker zes maanden tijd in beslag. Kopers zijn zich nu aan het oriënteren, om daarvan te profiteren is nu dus een goed moment om te starten met de verkoop van je onderneming.