Terug naar het overzicht

Hoe vindt overdracht van de onderneming plaats?

De overdracht van een onderneming is de laatste horde voordat je bedrijf daadwerkelijk overgedragen wordt. De koopovereenkomst, met eventuele bijlagen, zijn getekend. En het is tijd om de activa-passivatransactie of aandelentransactie te voltooien. Natuurlijk zijn hier wel de nodige regels aan verbonden. In deze blog lichten wij toe waar je allemaal rekening mee moet houden!
 

Overdracht via een activa-passivatransactie

Als de overdracht van een onderneming via activa-passivatransactie plaatsvindt, hoeft dit niet altijd via een notaris plaats te vinden. Hieronder hebben we enkele scenario’s op een rijtje gezet waarbij dit het geval is.
 
  • Overdacht activa (en passiva) verkoop eenmanszaak
  • Overdracht activa (en passiva) bij verkoop vennootschap onder firma
  • Verkoop activa (en passiva) uit bv of nv (dus zonder aandelenoverdracht)
 
Bij bovenstaande gevallen kunnen de transacties eenvoudig onderhands geregeld worden. Namelijk via de ondertekening van de koopovereenkomst. En natuurlijk met de afzonderlijke levering van activa en de overname van passiva.
 
Formeel gezien kan je de passiva (ook wel schulden van een bedrijf) pas overgenomen als de betreffende crediteuren hier toestemming voor gegeven hebben. Ook is bij de overdracht van overeenkomsten nog medewerking van de contractspartij nodig. Omdat dit complex is wordt vaak in de koopovereenkomst opgenomen dat de verkoper verplicht is om mee te werken aan zo’n overdracht. Uiteindelijk stemmen de crediteuren en contracten dan ook vaak mee in bij de verkoop van een onderneming.
 

Overdracht via aandelentransactie

De overdracht van een onderneming via een aandelentransactie moet plaatsvinden via de notaris. Zo moet deze de aandelen van een bv of nv overdragen. Hierdoor worden de aandelen geleverd van verkoper aan de koper. Ook het ondertekenen van de akte is nodig – in de volksmond wordt dit ook wel het passeren van de akte genoemd.
 
Zodra de akte ondertekend is zorgt de notaris ervoor dat de nodige wijzigingen doorgevoerd worden in bijvoorbeeld het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Verder zorgt de notaris dat de dag na de overdracht de koopprijs op de rekening van de verkoper wordt gestort. 
 

Schakel een overnamespecialist in

Alhoewel het bij een activa-passivatransactie niet altijd nodig is om een notaris in te schakelen, raden wij het zeker wel aan om dit te doen. Waarom? Samen met de notaris ga je als koper en verkoper nog gezamenlijk door de koopovereenkomst heen. De notaris beheert dan ook de geldstromen van de transactie. Hierdoor hebben uiteindelijk zowel koper als verkoper meer zekerheid. 
 
Waar Bedrijventekoop.nl sinds 2002 is uitgegroeid tot hét grootste bedrijfsovernameplatform van de Benelux hebben wij natuurlijk ook de nodige ervaring opgedaan. En deze ervaring delen we graag met je. En daar houdt het bij ons niet op. Zo stellen we ook graag ons brede netwerk van overnamespecialisten tot je beschikking. Uiteindelijk levert een (goede) overnamespecialist ook altijd méér geld op dan deze kost.