Terug naar het overzicht

Aandeelhoudersconflict en het effect op de waarde van de onderneming

Naast de reguliere bedrijfsoverdracht vinden er veel uitkooptransacties plaats. Twee of meer aandeelhouders kunnen niet langer door één deur samen. Het gevolg van hun conflict is een stuurloze onderneming. Dit komt vaker voor dan je denkt. Onze partner Alexander Thomassen van het Instituut voor Zakelijke Mediation licht in dit bericht toe wat de gevolgen van een dergelijk conflict kunnen zijn. 
 

Het conflict is geboren

In elke samenwerking ontstaan ergernissen en irritaties. Mensen voelen zich niet gehoord, gezien, begrepen of gewaardeerd. Iemand vindt dat hij of zij disproportioneel meer tijd en moeite in het bedrijf steekt dan de ander. Of te weinig beloning ontvangt. De balans is weg. Als daar niet over wordt gesproken is het conflict geboren. 


Effect op de waarde

Wat heeft een conflict voor effect op de waarde van de onderneming? Er zijn vier gevolgen:

  1. De focus ligt op elkaar en niet op de klanten. De ontwikkelingen in de markt worden niet langer gevolgd. De onderlinge strijd neemt alle tijd en aandacht in beslag en dat leidt tot dalende omzetten, krimpende marges en gebrek aan beheersing over de kosten.
  2. Bestuurlijke impasse. Het onderling overleg stopt en belangrijke besluiten worden niet langer genomen. Investeringen stoppen, projecten vallen stil en de instroom van nieuw talent stokt. 
  3. Het conflict is als een olievlek. Conflicten spreiden zich uit. Conflictpartijen zoeken steun bij familie, vrienden en loyale collega’s. Het bedrijf valt uiteen in twee of meer “kampen”.
  4. Reputatieschade. Een bedrijf met ruzie in de top houdt dat niet stil. Medewerkers weten wat er speelt en er wordt heimelijk over gesproken. Maar ook klanten, leveranciers en concurrenten gaan het merken. Ontevreden klanten zorgen voor beschadiging van de goede naam.

Het effect is dubbel: zowel de teller (cashflow) als de noemer (risicokosten) worden in negatieve zin geraakt. Als er sprake is van schuld of hoge vaste lasten dan ontstaat er bovendien financial distress. En de kosten van langdurige juridische procedures worden meestal ook op de onderneming afgewenteld.
 

Los het op!

Alle reden om een conflict op aandeelhoudersniveau zo snel mogelijk op te lossen. Neem daarom contact op met een specialist.

Alexander Thomassen
Instituut voor Zakelijke Mediation