Terug naar het overzicht

Wat zijn garanties en vrijwaringen?

Garanties en vrijwaringen zijn een belangrijk onderdeel van de koopovereenkomst. Niet voor niets dat het dus ook belangrijk is om hier aandacht aan te besteden. De onderhandelingen over het wel én niet opnemen van garanties en vrijwaringen kan dan ook een de nodige tijd kosten. In deze blog lichten wij graag toe hoe dit er in de praktijk aan toe gaat. En waar jij als (ver)koper op moet letten. 
 
De standpunten van de koper en verkoper staan over het algemeen tegenover elkaar. Zo wil de verkopende partij vaak zo weinig mogelijk garanties en vrijwaringen opnemen. Maar, de kopende partij wil juist zoveel mogelijk garanties en vrijwaringen opnemen. Daarom raden wij ook aan om een jurist of advocaat in te schakelen. Deze kan uiteindelijk adviseren hoe, in welke mate én welke vorm de garanties en vrijwaringen opgenomen moet worden.
 

Wat zijn garanties?

Als eerste de garanties. Nadat een boekenonderzoek is uitgevoerd, worden de uitkomsten hiervan gebruikt om de koopovereenkomst samen te stellen. Vervolgens worden afspraken gemaakt en komen zowel garanties en vrijwaringen aan bod. 
 
Kort gezegd staat een garantie voor het ‘verkopen van een verklaring’. Dit betreft de staat van de onderneming op het moment van verkoop. Hieronder hebben we voorbeelden op een rijtje gezet die in de praktijk voorkomen. 
 
 • Overnamebalans is goed
 • Activa zijn eigendom (en dus niet verpand óf met beslag erop)
 • Geen onbekende claims
 • Geen belastingschulden
 • Geen inbreuk op intellectueel eigendom van derden
 • Personeelsgegevens kloppen
 • Cao nageleefd 
 • Werkgeversverplichtingen nagekomen
Uit bovenstaande voorbeelden kan je al het een en ander uithalen. Zo zijn garanties nog niet specifiek geïdentificeerde risico’s. En heeft het betrekking op meer algemene en onvoorziene situaties. Als (achteraf) blijkt dat de garantie niet juist was, dan is de koper in staat om de opgelopen schade te verhalen op de verkoper. Daarom is dit ook van cruciaal belang tijdens het opstellen van de koopovereenkomst.
 

Wat is een vrijwaring?

Net zoals een garantie is een vrijwaring een afspraak tussen zowel de kopende- als verkopende partij. Een verschil tussen deze begrippen is dat het bij een vrijwaring om een specifiek én bekend probleem of risico gaat dat voor de rekening van de verkoper komt. Hieronder hebben we enkele vrijwaringen opgesomd die veelal in het boekenonderzoek naar voren komen.
 
 • Lopende claim van een schuldeiser
 • Discussie met de Belastingdienst
 • Gebrek van bepaald product
 • Bekende bodemverontreiniging
 

Wat is het verschil tussen een garantie en een vrijwaring?

Uiteindelijk kan dus gesteld worden dat een vrijwaring een concreet risico betreft. Dit wordt dan ook opgenomen in de koopovereenkomst waarbij de kosten hiervan voor rekening van de verkoper komen. Als het risico reëel is, maar níet concreet, dan wordt in de koopovereenkomst doorgaans een garantie opgenomen. 
 
Sinds 2002 is Bedrijventekoop.nl uitgegroeid tot het grootste bedrijfsovernameplatform van de Benelux. Wij stellen ons netwerk van bedrijfsovernamespecialisten graag tot je beschikking. Bij het opstellen van garanties en vrijwaringen is het namelijk zéker aan te raden om een specialist in te schakelen.