Terug naar het overzicht

Wat voor type belegger ben jij?

Naast de bekende risicoprofielen is de invulling van de beleggingsportefeuille uiterst gevarieerd. Het vereist maatwerk om de juiste aansluiting te vinden bij de persoonlijke wensen van elke belegger. Senior Investment Advisor Hans van der Velden van onze partner Auréus bespreekt de mogelijkheden. 
 
Er kunnen vijf verschillende varianten worden onderscheiden voor het samenstellen van een portefeuille, elk met een eigen specifieke benadering. Wat voor type belegger ben jij?
 
Type belegger

 Passende benadering
 
  1. Inzetten op voorspelbaar rendement:
 Inkomensgericht
  1. Rotsvast vertrouwen in bewezen concept:
 Markt/Factor
  1. Actief gebruik maken van marktontwikkelingen:
 Actieve fondsen
  1. Vertrouwen op het beste team:              
 Individuele aandelen
  1. Maatschappelijk verantwoord, duurzaam én groen:
 
SRI-Impact
 
 

1) Inkomens benadering: Voorspelbare jaarlijkse opbrengsten

Focus op aandelen met en stevig dividendrendement en obligaties met een hoge couponopbrengst. Het grote verschil tussen het inkomen uit de portefeuille en het koersrendement is de voorspelbaarheid. Deze benadering is geschikt voor de meer calvinistische belegger. In dat kader past het om wel de vruchten te plukken, zonder de bron aan te tasten. Deze benadering zorgt vooral voor financiële rust.
 

2) Markt-factor benadering: Lange termijn, gemiddeld rendement 

Deze specifieke benadering heeft een brede basis van aandelen over de gehele markt aangevuld met aandelen die worden geselecteerd op basis van: waarde, omvang, momentum, lage volatiliteit of kwaliteit. Onderzoek heeft aangetoond dat deze factoren op lange termijn een structurele premie bieden boven het marktrendement. Er wordt waarde toegevoegd door regelmatig de beleggingscategorieën weer terug te brengen op het oorspronkelijke gewicht. Wat feitelijk neer komt op laag kopen, hoog verkopen. Uitermate geschikt voor beleggers die op langere termijn (na kosten) het net wat beter willen doen dan een passieve indexbelegging, zonder dat er sprake is van een groter risico van de index.
 

3) Actieve benadering: Winnen door niet te verliezen.

In de actieve benadering staat de hele portefeuille in dienst van de doelstelling om een betere risico/rendementsverhouding te bereiken dan een complete marktportefeuille. Het actieve aspect zit in het feit dat deze benadering flexibel kan inspelen op veranderende marktomstandigheden, waarbij de vooraf bepaalde kaders soms ruimte bieden om tijdelijk aangepast te worden. Uitermate geschikt voor beleggers die kort op de bal willen spelen.
 

4) Individuele benadering: gericht op maximaal rendement

De aandelenselectie zorgt voor portefeuillekeuzes met een hoge overtuiging en relatief weinig mutaties. Door zorgvuldige selectie is het historisch rendement van deze aanpak het hoogst. De tussentijdse volatiliteit (koersschommelingen) is ook groot. Naast voldoende spreiding worden risico’s mede beperkt door te begrijpen waarin wordt belegd. Als rendement over de lange termijn het uitgangspunt is, dan beleg je met deze aanpak met het beste team.
 

5) SRI-Impact benadering: Beleggen in duurzaamste bedrijven die het verschil maken

De combinatie van (groene) indexbeleggingen waarbij kenmerken op duurzaamheid de top 25% een harde eis is, extra focus met beleggingen die apart gericht zijn op bedrijven die een specifieke crisis (zoals klimaat-, energie-, milieu-, voedsel-, water- en zorgcrisis) oplossen. Deze bedrijven lopen voorop in het sociaal verantwoord ondernemen en zullen daarom in de toekomst een bepalende factor worden. Rendement op de korte termijn is ondergeschikt aan gewin op de lange termijn.
 
Hans van der Velden