Terug naar het overzicht

Wat houdt een MBO in?

Een MBO of management buy-out is een overname van een (deel van een) bedrijf door de zittende leiding en eventueel ander personeel, al dan niet met hulp van financiering van buitenaf.
 

Voordeel

Bij een MBO wordt de onderneming dus overgenomen door een of meerdere personen binnen het bedrijf. Vaak is dit iemand die al enige tijd bij het bedrijf werkt. Een praktisch voordeel is dat de opvolger het bedrijf al van binnen en van buiten kent (producten, diensten, markt, klanten, leveranciers, personeel, et cetera). Dit zorgt meestal voor een vlotter overnameproces, omdat de overnemer al weet wat hij koopt en zijn plannen al een heel eind uitgestippeld heeft.
 
Vanuit het management kunnen er ook diverse motieven zijn om te kiezen voor een MBO. Zoals: 
  • Opvolging vanuit de familie is geen optie. Het zittende management wil het bedrijf overnemen en is daartoe financieel (grotendeels) ook in staat.
  • Het management ziet kansen in - een vaak specialistische - markt die als onderdeel van een groter concern veel moeilijker tot een succes zijn te maken.
  • Het voorkomen van liquidatie van perspectiefvolle bedrijven.
  • Het voorkomen dat  managers vertrekken door ze aan je te binden door aandelen aan te bieden.
 
Zoals eerder benoemd is het voordeel van een MBO dat de ondernemer die het bedrijf overneemt de onderneming goed kent. Daarnaast heeft de overnemer vaak lang samengewerkt met de overdrager en er is een zekere vertrouwensband ontstaan. 
 
Let wel op: een goede manager is niet altijd ook een goede ondernemer. Ondernemerschap vraagt andere kwaliteiten en verantwoordelijkheden. Wil je hierover sparren of advies inwinnen? Bedrijventekoop.nl beschikt over een netwerk van gedegen specialisten die je graag vrijblijvend te woord staan.