Terug naar het overzicht

Wat houdt een MBI in?

MBI oftewel een Management Buy In is een veelgebruikte term bij bedrijfsoverdracht. Dit houdt in dat een (deel van een) bedrijf door een of meer personen buiten de onderneming overgenomen wordt die na de overname zelf de leiding over (een deel van) dat bedrijf gaan voeren.
 
Een MBI kandidaat kan een ervaren ondernemer betreffen, maar ook een nieuwe ondernemer die niet van nul af aan een bedrijf wil opbouwen. De MBI’er gaat vervolgens de onderneming besturen, meestal gesteund door financiers want financieringsmogelijkheden voor MBI kandidaten zijn doorgaans beperkt.
 

Motieven
 

Meestal komt een MBI vanuit de persoonlijke motieven van de mbi-kandidaat voort. Zoals:  
  • Graag eigen baas en onafhankelijk willen zijn
  • Zelf commerciële kansen zien en deze willen ontwikkelen
  • Nu niet tevreden zijn met de huidige werksituatie
  • Financiële motieven
 
Vanuit de verkopende onderneming kan het ook wenselijk zijn aan te sturen op een MBI. Vanwege:
  • Er is geen opvolging vanuit de familie of vanuit het bedrijf aanwezig
  • Het is noodzakelijk drastisch in te grijpen om een ‘turn around’ te realiseren
  • Behoefte aan innovatie, marktbewerking of nieuw elan 
  • Sterke groei die het huidige management niet (meer) kan of wil opbrengen
 

Voordeel van een MBI voor de verkoper
 

Een van de grootste voordelen van een MBI is de inzet en gedrevenheid van de betreffende persoon. De MBI’er zal er alles aan doen de overname succesvol te laten verlopen en de gestelde doelstellingen te realiseren.  Overnamefinanciering drukt doorgaans zwaar op de exploitatie en de MBI kandidaat geeft vaak veel zekerheden in privé af dus dit is een grote stok achter de deur. 
 

Aandachtpunt

 
Let bij de overname door een MBI kandidaat goed op de persoonlijkheid van de betreffende persoon. Deze zou voldoende in staat moeten zijn (competenties) het bedrijf te leiden en binnen de cultuur van de onderneming te passen. De competenties kunnen gecheckt worden via een assessment. De rest via het voeren van voldoende persoonlijke gesprekken. 
 
De verkopende partij en De MBI kandidaat zullen vaak een redelijke tijd aan elkaar verbonden blijven. Ook vanuit die optiek is het raadzaam veel energie te stoppen in het beoordelen van de juiste “match”.
 

Hulp inschakelen
 

Bedrijventekoop.nl beschikt over een ruim aanbod van bedrijven die op zoek zijn naar een MBI kandidaat. Heb je hulp nodig als MBI kandidaat of juist bij de verkoop van je onderneming? Bedrijventekoop.nl beschikt ook over een netwerk van gedegen adviseurs die je hier graag bij helpen.