Terug naar het overzicht

Wanneer licht je het personeel in bij verkoopplannen?

Bij iedere bedrijfsovername komt het moment een keer daar dat je het personeel moet inlichten over de verkoopplannen. Hoewel dit bij ieder bedrijf anders is zijn er een aantal aandachtspunten die bij iedere overname terugkomen. Daar gaan wij in dit bericht verder op in. 
 

Vroegtijdig betrekken personeel

Het informeren van personeel over de verkoopplannen van een bedrijf gebeurt vaak in fases. Zodra er een managementlaag naast de aandeelhouders aanwezig is, is het natuurlijk logisch dat zij eerder ingelicht worden. Ook spreekt het voor zich dat overige werknemers betrokken worden bij de bedrijfsverkoop. Met name individuen die géén eigenaar zijn óf in het management zitten, maar wél enorm belangrijk zijn moeten tijdig benaderd worden om het bedrijf goed door te laten lopen tijdens het verkoopproces.
 

Wettelijke richtlijnen

De overige medewerkers dienen ten minste volgens de wettelijke richtlijnen Wet op de ondernemingsraden (WOR) geïnformeerd te worden. Deze richtlijnen schrijven namelijk voor op welke wijze én wanneer de medewerkers geïnformeerd dienen te worden. Zodra je onderneming minstens 50 man personeel heeft, is het volgens deze wet verplicht om een ondernemingsraad (OR) in te stellen om de WOR na te leven. Dit aantal kan enigszins duurzaam beschouwd worden, als het aantal wegens een tijdelijke situatie hierboven komt hoeft geen OR aangesteld te worden.

 

Gebruik de ondernemingsraad

Over het algemeen is het gebruik van de ondernemingsraad ook niet vervelend. Zo moet je als verkoper de OR inlichten over een voorgenomen besluit. Omdat je het personeel niet onnodig lastig wil vallen omdat de verkoop nog níet concreet genoeg is, wordt het tekenen van de intentieovereenkomst vaak als aanknopingspunt aangehouden. Rondom dit moment dient de OR als uitstekend communicatiekanaal richting de overige medewerkers. Het is dan ook de kunst om de OR te overtuigen van de lange termijn én continuïteit van de overname. Dit helpt mee om de rest van de organisatie mee te krijgen. 

 

Ervaren werknemers betrekken

Als er géén OR aangesteld is beschik je als verkoper over meer flexibiliteit. In de praktijk moet je alleen wél handelen volgens dezelfde richtlijnen. Daarom is het belangrijk om tijdig enkele personeelsleden te betrekken bij de keuze. Ook is het belangrijk om te bepalen of er genoeg werkervaring is om het personeel mee te laten nemen in de veranderingen. Een andere belangrijke afweging in de praktijk is de bedrijfscultuur én de type medewerkers in de organisatie. 

 

Neem de tijd

Het belangrijkste advies is om de tijd te nemen om alle informatie aan het personeel te vertellen. Zij voelen zich daardoor serieus genomen en dit biedt de mogelijkheid om bepaalde wensen mee te nemen bij de overgang. Ook kan meegedacht worden over de kansen en risico’s van de bedrijfsovername. Het vertrouwen om ook onder een nieuwe leiding tot nieuwe kansen te komen kan ook worden gekweekt. Vroeg of laat blijkt dat een open en transparante communicatie loont.