Terug naar het overzicht

'Verkoper blijft investeerder op achtergrond'

Op steeds meer mkb-bedrijven, waaronder veel familiebedrijven, prijkt tegenwoordig het bordje 'te koop'. Kopers en verkopers tonen zich steeds realistischer. Dit blijkt uit een analyse van het Fambizz.nl. De markt voor de koop en verkoop van mkb-bedrijven maakt een opleving door. Veel ondernemers die de verkoop tijdens de crisisjaren nog uitstelden, zien nu wel kansen om een goede opbrengst voor hun bedrijf te krijgen. Tom Beltman, bestuurder NIRV en partner bij fusie- en overnameadviseur Marktlink, signaleert in het eerste kwartaal van 2014 een verdubbeling van het aantal verkooptrajecten ten opzichte van een jaar eerder.

Pensioen

De stijging wordt mede veroorzaakt doordat ondernemers uit de babyboom-generatie steeds meer met pensioen gaan. Familiebedrijven zoeken een opvolger die ze vaak in hun eigen familie niet meer vinden. "De kinderen hebben er vaak geen trek in", ziet zegt Berrie Abelen, bestuurslid BOBB en directeur bij Adcorporate. "Het betreft dan vooral de bedrijven tot 25 man personeel, waarin de ondernemer diverse functies zelf bekleedt omdat het bedrijf te klein is om daar specialisten voor aan te trekken." De beoogde opvolger, vaak het kind, ziet hoeveel tijd dit vergt en zet dit af tegen de verwachte opbrengst. "Als zij hetzelfde bedrag elders kunnen verdienen met een 40-urige werkweek, vinden zij het ook prima."

Realisme

Beltman ziet als gevolg van de crisis een nieuw realisme ontstaan bij zowel kopers als verkopers. "De tijden dat kopers dachten dat een bedrijf alleen maar kon groeien, zijn voorbij. Men is realistischer geworden." Tegelijkertijd met een nieuw realisme als het gaat om verkoop, is het ook zo dat bedrijfsoverdracht een 'normaal' thema is geworden. "Het is een normale fase in een bedrijf. Vroeger gebeurde het weleens dat een ondernemer stopte en zijn bedrijf ophield met bestaan. Dat is zonde van de werkgelegenheid en de waarde van het bedrijf," zegt Abelen.

Risico's

"Ook onder starters is er het besef dat zij een veel grotere kans van slagen hebben als zij kunnen starten via overname van een bestaand bedrijf", Kopers zijn zich veel meer bewust van de risico's van het starten van een bedrijf, waardoor zij eerder kiezen voor een overname. Hun risico-aversie uit zich ook in de financiering voor overnames, waardoor zij eerder geneigd zijn rendement in te ruilen voor zekerheid. "Het is nog altijd niet zo dat alle overnames slagen, maar kopers beseffen dat wanneer zij voor een minder risicovolle financiering kiezen, het faillissementsrisico ook omlaag gaat", zegt Beltman.

Financiering

"Veel bankfinanciering leidt tot een hoge financieringsdruk, waardoor de verkoper vaker wordt gevraagd boter bij de vis te doen en een deel van zijn opbrengsten in het bedrijf te laten zitten. Dit maakt van hem een investeerder op de achtergrond." "Je hoort vaak dat de koper het prettig vindt dat de verkoper een bepaald percentage van het vermogen, bijvoorbeeld 20 procent, in het bedrijf laat zitten en zijn commitment toont. Dat toont veel vertrouwen naar de koper en ook andere financiers zoals de bank", aldus Beltman.

Investeringsmaatschappijen

Banken financieren tegenwoordig minder, maar deze trend wordt niet alleen veroorzaakt door de houding van de banken zelf. Niet alleen de voormalige eigenaar schiet hierin te hulp als investeerder, ook is er steeds meer geld van investeringsmaatschappijen die zich op de markt voor bedrijfsfinanciering roeren. "Dat komt ook door de lage rentestanden op spaarrekeningen en obligaties. Ook de beurs is niet zo sexy meer. Daardoor komen investeerders steeds vaker bij mkb-bedrijven uit."