Terug naar het overzicht

Tijd voor juridische bewustwording onder (MKB-)ondernemers

De bewustwording onder (MKB)ondernemers moet worden vergroot als het gaat om het belang van het laten opstellen van juridische documenten bij een overname. Alleen dan worden de langdurige conflicten die vaak ontstaan bij overnames voorkomen. Voor Bedrijventekoop.nl en Holland Van Gijzen Advocaten en Notarissen LLP reden om de handen ineen te slaan en actie te ondernemen. Aanleiding voor een samenwerking tussen de partijen was één van de conclusies uit een afstudeeronderzoek, uitgevoerd binnen Bedrijventekoop.nl. De conclusie is even duidelijk als zorgwekkend: “Onder (MKB)ondernemers is onvoldoende bewustwording met betrekking tot het belang van degelijke juridische documenten bij een overname. Bepaalde garantieclausules zijn vaak te onduidelijk geformuleerd. Dit met als gevolg dat er vrijwel altijd problemen ontstaan met de garanties na de formele overdracht”.

Verschil in mening

Bedrijventekoop.nl spreekt uit ervaring: “Partijen verschillen van mening over de werking en strekking van de garanties en het langdurige conflict dat ontstaat wordt uiteindelijk uitgevochten in de rechtszaal. Dat betekent een hoop rompslomp en onnodig hoge extra kosten die met goede en degelijke juridische documenten voorkomen hadden kunnen worden”.

Standaard dienstenpakket

Als gevolg van deze conclusie is een samenwerking in gang gezet. Deze krijgt invulling middels een standaard dienstenpakket, ontworpen door Holland Van Gijzen, voor de bezoekers van Bedrijventekoop.nl. Het pakket bestaat uit het laten opstellen van documenten/overeenkomsten onmisbaar bij bedrijfsovernames. Bedrijventekoop.nl verwijst haar bezoekers, voor een groot deel (MKB)ondernemers, op verschillende wijzen naar deze dienstverlening. De samenwerkende partijen hopen hiermee een eerste stap te hebben gezet tot juridische bewustwording.

Over Bedrijventekoop.nl en Holland Van Gijzen

Op Bedrijventekoop.nl staat een actueel aanbod van een groot aantal bedrijven die te koop aangeboden of te koop gevraagd worden. Met gemiddeld 80.000 bezoekers en 250 nieuwe profielen per maand is Bedrijventekoop.nl de grootste en meest actuele bedrijfsovernamesite van Nederland. Holland Van Gijzen behoort qua omvang en praktijk tot de landelijke top van de Nederlandse advocatuur. Vanuit vijf vestigingen in Nederland en één in België zijn zij actief op alle rechtsgebieden die voor ondernemingen relevant zijn.