Terug naar het overzicht

Strategische opties voor de verkoop van je bedrijf

Wie is de aangewezen kandidaat om je bedrijf over te nemen? Zoon of dochter die al jaren op de werkvloer zichzelf bewijst? Of komen leiding en eigendom in handen van niet-familieleden, via een management buy-in (MBI) of management buy-out (MBO)? In dat eerste geval: hoe vind je eigenlijk kopers van buiten je bedrijf? En wie kan je hierbij adviseren? In dit bericht geven we een overzicht van de verschillende alternatieven voor verkoop.
 

Verschillende processen

Bedrijfsoverdracht wordt in de regel gezien als een proces waarbij eigendom en leiding gelijktijdig worden overgedragen. Toch is dat niet altijd het geval. Opvolging in leiding en overdracht van eigendom zijn totaal verschillende processen die elkaar wel kunnen beïnvloeden. Vooral bij familiebedrijven zien we regelmatig dat deze processen niet simultaan verlopen en dat er sprake is van een ‘ingroeiscenario’ bij de opvolger. 
 

Naar de familie

Ongeveer 75% van de bedrijven wordt daadwerkelijk overgedragen. Opvolging door een of meerdere kinderen is daarbij een heel stuk minder vanzelfsprekend dan vroeger het geval was. Toch gebeurt het in de meerderheid van de overdracht situaties. Opvolging binnen de familie is daarom nog steeds de favoriete optie. 
 

Naar derden

In ongeveer 20% van de gevallen wordt gekozen voor overdracht aan niet-familieleden die al wel werkzaam zijn in het bedrijf. We spreken dan van een management buy-out (MBO). Als de overdracht van leiding en eigendom voor een belangrijk deel geschiedt aan derden die niet in het bedrijf werkzaam zijn, spreken we van een management buy-in (MBI).
Bij een investors buy-in ligt de nadruk niet op het aantrekken van management maar op het aantrekken van financieringscapaciteit. Dit kan zijn in de vorm van eigen vermogen door middel van uitgifte van aandelen in de onderneming of door vreemd vermogen door het aantrekken van leningen. De investeerder zal daarbij meestal bedingen dat hij of zij in zekere mate invloed kan hebben op de beslissingen die genomen worden door het bedrijf. Dat kan zijn door een plaats in het management in te nemen of als commissaris aan de onderneming verbonden te worden. Het motief van deze financiële koper is het realiseren van rendement op het geïnvesteerde vermogen en dan hoger dan wat een investeerder elders had kunnen realiseren. Indien het een strategische overname betreft, dus dat het ene bedrijf het andere bedrijf overneemt, dan zijn synergievoordelen het voornaamste doel.
 

Fusie

Indien met gaat voor schaal- en synergievoordelen of groei dan kan men ook kiezen voor een fusie tussen twee bedrijven. Een fusie in economische zin is het samengaan of samensmelten van twee of meerdere bedrijven.
 

Sluiting

Indien echt geen perspectief geboden kan worden of er geen overnamekandidaat te vinden is, dan kan een ondernemer of bedrijfsfamilie kiezen voor sluiting van het bedrijf. Deze optie is uiteraard een worst case scenario en willen we graag voorkomen om de identiteit van het bedrijf te behouden. Ga voor jezelf op tijd na welk scenario je het beste past en schakel hier desgewenst hulp bij in. 

Bedrijventekoop.nl kan je helpen bij het zoeken naar de juiste kandidaat. Je kan eenvoudig een profiel op ons platform plaatsen. Indien je volledige begeleiding zoekt gedurende het traject verwijzen wij graag naar de specialisten op dit gebied.