Terug naar het overzicht

Opvolging binnen de familie

De bedrijfsopvolging in een familiebedrijf gaat er over het algemeen anders aan toe dan in een niet-familiebedrijf. En juist daarom zetten wij de kenmerken én pijnpunten met tips voor overdragers en opvolgers op een rijtje. De bedrijfsopvolging binnen een familiebedrijf kent meestal een natuurlijk verloop. Zo werkt één of meerdere kinderen binnen het bedrijf. Eén óf meerdere maken carrière binnen het bedrijf dat resulteert in bedrijfsopvolging. Of de familie wijst een mogelijke bedrijfsopvolger aan. Na de overdracht op de nieuwe generatie kan gesteld worden dat de cyclus rond is. 
 

Valkuilen

In de praktijk blijkt dat een familieopvolging gepaard gaat met enkele valkuilen. Enkele typische kenmerken van de bedrijfsopvolging in een familiebedrijf hebben wij alvast voor je op een rijtje gezet.
 • De familie is de spin in het web
 • Enerzijds is familie een bindend element, maar anderzijds kan familie ook storend werken vanwege bestaande banden en relaties
 • Het belang van familie is niet altijd in belang van het bedrijf
 

Communicatie & overleg

Het succes van een goede bedrijfsopvolging binnen de familie zit met name in goed en voldoende overleg met heldere communicatie. Wanneer er géén heldere communicatie naar de belanghebbenden komt, ontstaan er al snel verschillende pijnpunten. 
 
 • Familieleden voelen zich te kort gedaan bij bedrijfsoverdracht
 • De aangetrouwden bemoeien zich (ongevraagd) met de bedrijfsoverdracht én praten alleen maar over geld
 • Jaloezie én frustratie ontstaat tussen de familieleden
 • De erfenis vanuit de familie
 • Het ontbreken van een familie instituut
 

Tips voor overdragers

Om een bedrijfsopvolging binnen een familiebedrijf in goede banen te leiden hebben wij enkele tips voor overdragers. 
 • Begin tijdig – afhankelijk van de situatie is dit tussen de 4 en 7 jaar voordat de oude generatie de leiding én het eigendom wil overdragen
 • Betrek familieleden bij het overdrachtsproces – vraag om meningen, houd ze op de hoogte én voer overleg voordat beslissingen genomen worden
 • Schakel deskundigen in
 • Zorg voor perspectief na de overdracht – bedenk wat je gaat doen met alle vrije tijd
 • Maak duidelijke afspraken over tijdstip van de overdracht – zorg voor een taakverdeling én samenwerking met opvolgers, beoordeling van opvolgers én overleg gedurende het opvolgingsproces
 

Tips voor opvolgers

Ook voor opvolgers is het belangrijk om enkele praktische tips in acht te nemen. 
 • Ga eerst een aantal jaren voor een ander bedrijf werken vóór je in het familiebedrijf stapt
 • Overleg ook met broers en zussen die níet in de zaak werken
 • Zet een voorbereidingstraject uit – wat moet ik leren én aan ervaring opdoen om straks met vertrouwen & kennis van zaken de leiding over te nemen
 • Maak afspraken met de overdrager – zorg voor een taakverdeling, beoordeling, voortgang én tijdstip van overname
 • Maak tijd én budget vrij – zo is het een investering die te belangrijk is om ‘er even bij’ te doen
 • Oriënteer tijdig bij banken, adviseurs en notarissen – vraag na wat de mogelijkheden zijn én wat er geregeld moet worden
Kortom het is belangrijk om de bedrijfsopvolging binnen het familiebedrijf serieus te nemen. Ga na wat er allemaal voor nodig is en zorg voor een goede voorbereiding. Hierdoor kom je achteraf niet voor (onaangename) verrassingen te staan. En kan je het startschot geven van een familiebedrijf voor de volgende generatie.
 
Vraag het boek “Opvolging en overdracht van familiebedrijven” aan en bereid je nog beter voor op bedrijfsopvolging binnen de familie.