Terug naar het overzicht

Op wat voor manieren kun je jouw bedrijf verkopen?

Je bedrijf verkopen kan op verschillende manieren. Dit is afhankelijk van de juridische structuur en de situatie. In sommige gevallen kan slechts op één manier een bedrijfsoverdracht plaatsvinden. Onderstaand lichten we de verschillende vormen van bedrijfsverkoop verder toe. 
 
Samengevat bestaan er 3 manieren waarop bedrijfsovername plaats kan vinden: 
 

1. Activa(/passiva)transactie

Bij deze vorm worden de losse bezittingen (activa) en eventueel de schulden (passiva) overgedragen aan de koper. In het geval van een B.V. wordt dan niet de B.V. zélf verkocht, maar alleen (een aantal van) de bezittingen en schulden. Na de verkoop blijft de overnamesom (plus eventueel niet overgedragen activa en/of passiva) achter in de B.V., waarvan de aandelen nog in handen zijn van de verkopende ondernemer.  
 

2. Aandelentransactie

Bij een aandelentransactie blijft de B.V. eigenaar van de activa en passiva. In dit geval wordt de koper de nieuwe eigenaar van de B.V. De verkoop verloopt in principe een stuk eenvoudiger, omdat alle contracten, overeenkomsten en verplichtingen van rechtswege automatisch mee over gaan. De complete B.V. wordt immers overgedragen. De aandelen worden gewaardeerd, betaald en overgedragen en alle vennootschappelijke aspecten zijn bij de verkoop van de aandelen inbegrepen. 
 

3. (Juridische) fusie

Een onderneming kan ook overgedragen worden door deze samen te voegen met een andere onderneming. Een andere optie is samen met een andere onderneming een nieuwe onderneming oprichten en beide bestaande ondernemingen hierin inbrengen. In dat geval spreekt men van een (juridische) fusie. Hiervan kunnen enkel rechtspersonen gebruik maken.
 
Zoals uit bovenstaande blijkt kan een eenmanszaak of een vennootschap onder firma alleen via een activa- of activa/passivatransactie verkocht worden. Een onderneming die in de vorm van een besloten vennootschap (B.V.) wordt gedreven kan zowel door een activa/passivatransactie of aandelentransactie verkocht worden.
 
De vorm van overname kan fiscale gevolgen hebben, overleg daarom voorafgaand aan een verkooptraject met een fiscalist. In sommige gevallen kan het fiscaal gunstig zijn om voor bedrijfsoverdracht te veranderen van juridische structuur.