Terug naar het overzicht

Ik wil een bedrijf verkopen - Fase 1: Oriëntatie

Een bedrijfsoverdracht heeft vergaande gevolgen. Het is dan ook van cruciaal belang dat je je eerst uitgebreid oriënteert. In de eerste plaats op je doelstellingen, zowel op persoonlijk als op zakelijk gebied. Maar ook op de emoties die een bedrijfsoverdracht bij jou en eventueel bij andere betrokkenen losmaakt. Als je deze zaken duidelijk in kaart hebt gebracht, stel je een overdrachtsplan op. Dit is een heldere omschrijving van je verkoopplannen.

Stap 1: Doelstellingen bepalen

De verkoop van je bedrijf is een grote stap. Het is dan ook erg belangrijk dat je daar van tevoren goed over nadenkt. Over de overdracht zelf, maar vooral ook over de periode na de overdracht. Breng jouw persoonlijke en zakelijke doelstellingen zorgvuldig in beeld. Wees daarbij realistisch en probeer je alvast zo goed mogelijk in te leven in de situatie na de overdracht. Dat is niet alleen een stimulatie voor jou, maar je voorkomt op deze manier ook dat je tijdens het overdrachtstraject nog gaat twijfelen.

Persoonlijke doelen

Jij hebt ongetwijfeld een goede reden om je bedrijf te verkopen. Breng die voor jezelf nog eens duidelijk in kaart. Wil je een nieuw bedrijf beginnen? Heb je een ander bedrijf op het oog? Ga je met pensioen? Of misschien wil je wel een wereldreis gaan maken. Bedenk ook wanneer je wil stoppen en welke gevolgen je keuze heeft. Wat ga je doen als je terugkomt van die wereldreis? En wat als je straks met pensioen bent? Kun je genieten van de zeeën van tijd die je dan hebt? Of ben jij juist iemand die zich snel verveelt? Bespreek je plannen ook met familieleden en houd hen op de hoogte van de voortgang van het proces. Dat is niet alleen prettig voor hen, het helpt jou bovendien om de zaken nog eens goed voor jezelf op een rijtje te zetten. Ook kun je overwegen om jouw plannen met een mediator/coach te bespreken om de emotionele kant van de zaak eens vakkundig onder de loep te nemen.

Zakelijke doelen

Denk ook na over je zakelijke belangen. Hoe zit het bijvoorbeeld met je pensioenvoorziening? En hoeveel inkomen heb je nodig na de overdracht? Bedenk of dit haalbaar is en waar de gelden vandaan komen. Ga ook na wanneer je pensioen vrijkomt. En of je hierover nog belasting moet betalen. Denk ook alvast na over het moment van de overdracht. Is dit het aangewezen moment om het bedrijf te verkopen? Of brengt het bedrijf over enkele jaren meer op? Je accountant en verzekeraar helpen jou graag bij het veiligstellen van de financiële toekomst.

Noodscenario's

Zoals hierboven is omschreven, is het verstandig om jezelf tijdig en goed te oriënteren op de bedrijfsoverdracht. Daarbij is het belangrijk om ook eens na te denken over noodscenario's. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je vroegtijdig overlijdt of arbeidsongeschikt wordt. Wat gebeurt er dan? En hoe groot is de kans dat je familie in deze gevallen in de problemen komt? Het is zinvol om deze zaken vast te leggen in een noodplan. Als je dit niet doet, is de kans groot dat het bedrijf plots klaps ophoudt te bestaan. Voor sturing en begeleiding op dit gebied kun je terecht bij een accountant. Het is belangrijk dat je in deze fase naar de toekomst kijkt. Wat komt er allemaal kijken bij de verkoop? Hoe maak je je bedrijf verkoopklaar? Denk ook alvast naover de waarde. En over het voortbestaan van het bedrijf en de toekomst van je werknemers. Bij deze eerste oriëntatie is de hulp van specialisten erg waardevol. Zij wijzen je op de verschillende aandachtspunten. Ook helpen zij je, afhankelijkvan hun expertise, bij het bepalen van de strategie en het uitzetten van een tijdlijn.

Stap 2: Emoties bespreken

De doelstellingen zijn helder. Besteed nu aandacht aan de emotionele kant van de overdracht. Afstand doen van het eigen bedrijf blijkt voor veel ondernemersimmers moeilijker dan verwacht. Je emoties onderdrukken is geen optie dit leidt juist vaak tot vertraging in een later stadium van het overdrachtstraject doordat de emoties toch gaan opspelen. Schuif je emoties daarom vooral in het begin van het traject niet aan de kant, maar maak er juist tijd voor vrij en bespreek ze met familie of vrienden. In het vervolg van het traject heb je hier veel profijt van.

Familiebedrijven

Ben je de eigenaar van een familiebedrijf? Realiseer je dan dat de overdracht ook voor uw familie een emotionele gebeurtenis is. Neem uitgebreid de tijd voor het bespreken van de emoties. Ga moeilijke vragen niet uit de weg, maar maak deze juist bespreekbaar. Het overdrachtstraject is voor iedereen een spannende periode. Voor jouw en je familie, maar ook voor je werknemers. Zij weten immers vaak niet of ze hun baan kunnen behouden. Verminder deze onzekerheid: informeer de werknemers tijdig en duidelijk over de overdracht en de gevolgen ervan. De overnameadviseur geeft je graag advies over de juiste aanpak.

Stap 3: Oriënterende gesprekken

Je hebt je uitgebreid georiënteerd op je doelstellingen en de emotionelegevolgen van de bedrijfsoverdracht. Ben je er nog steeds van overtuigd dat het verkopen van het bedrijf de juiste stap is? Dan is het verstandig om nu alvast contact te zoeken met de partijen die je gedurende het overdrachtstraject nodig heeft. Maak afspraken met de verschillende specialisten en zorg ervoor dat je tijdens deze oriënterende gesprekken goed wordt geïformeerd. Bijvoorbeeld over de manier waarop deze specialisten u van dienst kunnen zijn en welke werkwijze ze hanteren. Hieronder zie je welke specialisten je tijdens het overnametraject nodig kan hebben. Benader per specialisatie ten minste één organisatie. Zo krijgt je een goed beeld van de diensten van de specialisten. Bovendien kun je de verschillende aanbieders op deze manier met elkaar vergelijken. - accountant - bank - verzekeraar - jurist / advocaat - fiscalist - overnameadviseur - taxateur - notaris - mediators

Stap 4: Overdrachtsplan

De laatste stap in de oriëntatiefase is het maken van een overdrachtsplan. Dit document maakt jouw verkoopplannen helder en inzichtelijk. Zo maak je bijvoorbeeld duidelijk wat je precies te koop aanbiedt. Je geeft aan wat je doelstellingen zijn en op welke manier je op zoek gaat naar een koper. Het overdrachtsplan biedt in de eerste plaats houvast voor jou, maar geeft ook steun aan anderen die bij de overdracht betrokken zijn, zoals adviseurs, potentiële kopers en familieleden. Het overdrachtsplan bevat in elk geval de volgende informatie:

  1. Belangrijke informatie over het bedrijf, zoals sterktes, zwaktes,kansen en bedreigingen
  2. Je doelstellingen
  3. Beschrijving van de wijze waarop je op zoek gaat naar een koper
  4. Ontwikkelingen om rekening mee te houden
  5. De winstverwachting voor de lange termijn.

Wees kritisch bij het opstellen van het overdrachtsplan. Stel jezelf veel vragen en probeer zo volledig mogelijk te zijn in je omschrijvingen. Voeg bovendien een duidelijke planning toe en geef per onderdeel aan wanneer je welke actie moet ondernemen. De overnameadviseur is je graag van dienst bij het opstellen van een overdrachtsplan.