Terug naar het overzicht

Hoe maak ik mijn bedrijf verkoopklaar?

Hoe maak ik mijn bedrijf verkoopklaar? Verkoop je bedrijf op hét juiste moment en zorg ervoor dat deze verkoopklaar is.
 

Hoe maak ik mijn bedrijf verkoopklaar?

Veel ondernemers verkopen hun onderneming níet op het optimale moment. Zolang een onderneming goed draait, wordt namelijk niet vaak aan de verkoop gedacht. Tóch is het dan ook al belangrijk om een bedrijf verkoopklaar te maken. Wanneer de energie minder wordt en de resultaten teruglopen lijkt het verkopen van een bedrijf namelijk vaak pas in beeld te komen. En juist daarom hebben wij het verkoopklaar maken van een onderneming opgedeeld in meerdere fases.
 

Markt voor bedrijfsovername

Bij een bedrijfsovername zijn er enkele externe omstandigheden die van invloed zijn. Zo heb je op de ontwikkelingen in de economie (macroniveau) én industrie (mesoniveau) géén invloed. Tóch heb je hier mee te maken én dien je hier dus rekening mee te houden. Over het algemeen valt te zeggen dat het aantal bedrijfsovernames toeneemt als de economie goed draait én er goedkoop geld voor handen is. Daarom is een hoogconjunctuur in de meeste gevallen ook een goed verkoopmoment wat betreft de externe omstandigheden. 
 

Bedrijf verkoopklaar maken voor lange termijn (>12 maanden)

 1. Rechtsvorm aanpassen – waar bedrijven vaak om goede redenen starten als eenmanszaak of VOF is dit bij een bedrijfsverkoop vaak géén optimale constructie.
 2. Toetredingsbarrières opwerpen – hiermee waarborg je toekomstige kasstromen door te verhinderen dat nieuwe partijen eenvoudig in de markt toetreden en gaan concurreren.
 3. Kasstromen structureel verhogen – het meest voor de hand liggend is om de omzet te verhogen, maar ook het verlagen van de kosten én het werkkapitaal optimaliseren valt hieronder.
 

Bedrijf verkoopklaar maken voor middellange termijn (2-12 maanden)

 1. Risicoprofiel verlagen – ga na hoe afhankelijk het bedrijf van jou is en verlaag het risicoprofiel door taken te delegeren én vast te leggen.
 2. Juridische problemen afhandelen – dit kost eenmalig geld, maar zorgt ervoor dat de kopers een hoger bod uitbrengen omdat zij deze kosten vaak nóg hoger inschatten.
 3. Afspraken met leveranciers én klanten vastleggen – zorg ervoor dat kortingsregelingen vastgelegd worden én overdraagbaar zijn, een ‘change of control’ van leveranciers kan er namelijk voor zorgen dat dit níet het geval is. 
 4. Arbeidsovereenkomsten schriftelijk vastleggen – de koper heeft namelijk de plicht om het personeel tegen minimaal dezelfde voorwaarden over te nemen, óók bij een activa-passiva transactie. 
 5. Administratie op orde brengen – dit is voor veel MKB-bedrijven redelijk eenvoudig, tóch is dit van belang om te voorkomen dat de onduidelijkheid een risico vormt en leidt tot een lagere verkoopprijs.
 6. Cashflow vergroten – mogelijkheden hiervoor zijn een omzetstijging, kostenbesparing én een optimalisatie van het werkkapitaal. 
 

Bedrijf verkoopklaar maken korte termijn (tot 2 maanden)

 1. Zorg voor volledige documentatie – denk hierbij aan financiële verslagen, het verkoopmemorandum én het overdrachtsdocument.
 2. Pro forma resultatenrekening(en) opstellen – samen met de boekhouder breng je hiermee de verwachte omzet én kosten voor de reguliere bedrijfsvoering in kaart, inden slechts één activiteit van een bedrijf wordt verkocht dient hier een aparte pro forma resultatenrekening voor opgesteld te worden.
 3. Bepaal de juridische overnamevorm – bij een eenmanszaak of VOF is altijd sprake van een activa-passiva transactie, bij een BV heb je wél de keuze tussen een activa-passiva transactie én een aandelentransactie.
Het traject voorafgaand aan de verkoop van je bedrijf is dus even goed een belangrijk traject. Orienteer je op dit traject en win tijdig advies in bij de specialisten