Terug naar het overzicht

Hoe ga je om met (deel)verkoop van je bedrijf?

Hoe ga je om met (deel)verkoop van je bedrijf? Dit hangt onder anderen af van de doelgroep met wie je te maken hebt.
 

Doelgroep

Als ondernemer is het natuurlijk belangrijk om te weten hoe je om moet gaan met het verkopen van je bedrijf. Afhankelijk van met welke doelgroep je te maken hebt, kan dit verschillen. Het is verstandig om anders om te gaan met de verschillende groepen zoals de opinie, personeel, klanten én relaties. Vanuit onze ervaring helpen wij je op weg om op de juiste manier met deze betrokkenen om te gaan. 
 

Omgaan met de opinie

Richting de opinie is het vaak verstandig om voorzichtig met alle publiciteit rondom de verkoop van je bedrijf om te gaan. Dit geldt zowel als de verkoop nog níet als wel rond is. Vaak draait de onderneming namelijk gewoon door. Zeker als het klantencontact via de medewerkers loopt. Op dat moment heeft het weinig toegevoegde waarde om de overdracht openbaar te maken. In de basis verandert er namelijk niets aan de dagelijkse activiteiten.

Zodra je het verkopen van je bedrijf wél onder de aandacht brengt kan dit ertoe leiden dat klanten óf leveranciers dit als gebeurtenis aangrijpen. En wel om over te stappen naar de concurrent. Dit leidt op haar beurt tot schade voor de nieuwe eigenaar. Leveranciers hebben namelijk vaak een ‘change of control’ in hun contract opgenomen waarmee zij het contract bij wisselingen van (groot)aandeelhouders kunnen opzeggen. Als dit het geval is, moet je erop voorbereid zijn en dit met deze klanten óf leveranciers overleggen. 
 

Omgaan met personeel

Over het algemeen geldt dat je niet over de verkoop van je bedrijf moet communiceren richting het personeel vóór de koopovereenkomst is getekend. Bij voorkeur is dit zelfs niet eerder dan de voorbehouden zijn uitgewerkt. Natuurlijk kunnen wél vertrouwelijke gesprekken plaatsvinden met de belangrijkste medewerkers van het bedrijf. Dit met onder anderen de intentie om hen langer aan je onderneming te binden. 

Zodra een bedrijfsovername nog níet definitief is, leidt dit doorgaans tot onrust onder het personeel. Dit kan op haar beurt weer leiden tot vertrekkende personeelsleden, terwijl de hele overname wellicht niet doorgaat. In dat geval zouden er alleen maar verliezers zijn. Op grond van de WOR is een OR verplicht voor bedrijven met méér dan 50 personen in dienst. Hieraan moet de verkopende ondernemer verplicht advies vragen én kan hiermee een geheimhouding worden afgesproken. Dit om het uitlekken van informatie naar de werkvloer te voorkomen. Het aanblijven van de ondernemer voor een bepaalde tijd kan de werknemers vervolgens nog het vertrouwen geven om langer bij de onderneming betrokken te blijven.
 

Omgaan met klanten én relaties

Klanten hoef je bij de wisseling van eigenaar níet altijd op de hoogte te brengen. Zeker niet als de onderneming los van jou als eigenaar draait. Dan is het aan te raden om de onderneming zoveel mogelijk door te laten lopen. Geleidelijk aan maken de klanten dan kennis én wennen zij aan een nieuwe eigenaar. Zodra zij ervaren dat de kwaliteit hetzelfde blijft óf verbeterd is er dan ook géén reden om te wisselen. Als je het wél nodig acht om belangrijke klanten op de hoogte te brengen is het aan te raden om deze persoonlijk in te lichten met een positief én enthousiast verhaal over de bedrijfsverkoop