Terug naar het overzicht

Financiering van een bedrijf, welke mogelijkheden zijn er?

Een goed plan is altijd financierbaar. En dus ook bancair. Toch zijn banken terughoudend bij het verstrekken van een financiering. Indien de plannen goed onderbouwd zijn én opgedeeld naar verschillende financiers voor risicospreiding is nog steeds veel mogelijk op het gebied van bedrijfsfinanciering. 
 
Bij zowel het financieren van het kopen van een onderneming als financiering ter uitbreiding van een bedrijf zijn verschillende financieringsvormen mogelijk. Hieronder hebben wij de meest voorkomende op een rijtje gezet én verder toegelicht.
  • Eigen vermogen
  • Banken
  • Overheidsregelingen
  • Lening van de verkoper
  • Alternatieve financiering
 

Eigen vermogen 

Een overname financieren zonder inbreng van eigen middelen is zo goed als onmogelijk. Zo zal een bank niet helpen met de financiering indien je zelf als ondernemer níet laat zien risico te willen lopen. De bank vraagt als het ware om een bepaalde vorm van commitment. En dat is dus vaak in de vorm van eigen vermogen. Ook het afgeven van borgstellingen óf hypothecaire zekerheden behoort tot de mogelijkheden. 
 

Banken

De eerste gedachte bij het aangaan van een financiering is vaak de weg naar de bank. Ga als eerste bij de huisbankier te raden. En indien zij niet verder willen helpen moet je de moed niet opgeven. Neem contact op met een andere bank. Iedere bank kijkt namelijk nét iets anders naar het risicoprofiel. Indien de bedrijfsfinanciering gestapeld wordt – wat inhoudt dat je een financieringsmix hebt met verschillende financieringsvormen – geeft het je meer kans op succes. 
 

Overheidsregelingen

Op het moment van behoefte aan een bedrijfsfinanciering is het raadzaam om de regelingen die de overheid biedt na te gaan. Vanuit hen zijn namelijk verschillende regelingen geboden die afhankelijk zijn van de levensfase van de onderneming. Hiervoor kan je de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) bekijken. Ook wordt hier direct duidelijk of er mogelijkheden bestaan voor een subsidie. 
 

Lening van verkoper

Zodra je bijna tot een deal komt kan je ervoor kiezen om de verkoper een deel mee te laten financieren in de vorm van een achtergestelde lening óf een earn-out regeling. Bij een achtergestelde lening wordt een bedrag aan de verkoper betaalt. Echter, pas na aflossing van het bedrag aan de bank of een percentage daarvan. Een earn-out regeling is een aflossing aan de verkoper gekoppeld aan de behaalde omzet óf winst.
 

Alternatieve financiering

Onder alternatieve financiering kan gedacht worden aan externe partijen. Een private equity partij, participatiemaatschappij óf crowdfunding zijn de meest voorkomende alternatieve financiersvormen. Dit kan zowel gebruikt worden voor een bedrijfsovername als uitbreiding van een bedrijf. Vaak wordt verwacht dat een deel van de aandelen uit het bedrijf verkocht worden aan een betreffende partij. In zijn totaliteit zijn er veel uiteenlopende alternatieve financieringsvormen. Zo kan je ook kiezen voor leasing of factoring. 
 
Al met al is het cruciaal dat je goed voorbereid te werk gaat zodra je de financiering van een bedrijfsovername- of uitbreiding wilt verzorgen. Ons advies is om je dan ook goed in te lezen. In ons boek spreken wij onder andere over een financiering. Verder is het belangrijk om goed advies te krijgen van specialisten. Schakel een adviseur in. Wij stellen ons netwerk graag tot je beschikking.