Terug naar het overzicht

De management buy in (MBI)

Bedrijfsovername via een management buy in (MBI) betekent dat managers van buiten (een deel van) het bedrijf overnemen. Deze nieuwe eigenaren nemen vervolgens dan zelf de leiding van het bedrijf over. Een management buy in wordt bij de bedrijfsoverdracht meestal door externe financiers ondersteund.

Management-buy-in motieven

Een management buy in kan zowel voort komen uit de persoonlijke motieven van de  kopende partij als vanuit de initiatieven van een onderneming die een MBI wenselijk maken. Mogelijke persoonlijke motieven om als kopende partij voor een management buy in te kiezen:

  • Ondernemer willen zijn
  • Ontevreden met de huidige werksituatie
  • Vermogenswinst
  • Zelfstandig een commerciële mogelijkheid willen ontwikkelen
  • Financiële motieven

Initiatieven van een onderneming om te kiezen voor een management buy in worden vaak gezien als een oplossingen voor problemen die samenhangen met:

  • Gebrek aan een opvolger
  • Een zeer sterke groei die het huidige management niet aan kan
  • Noodzaak tot een drastische ingreep via een ‘turn-around’

Een veel voorkomende financiering bij een management-buy-in is de earn-out. Dit is een geleidelijke aandelenverwerving en betaling van de overname som. De betaling van een deel van de koopprijs van de bedrijfsoverdracht wordt dan uitgesteld. De hoogte van de uiteindelijke overnamesom wordt afhankelijk gesteld van het behalen van specifieke toekomstige (omzet)prestaties. Dit is nadelig voor de verkopende partij bij de bedrijfsovername, omdat deze de hoogte van het overnamebedrag dan deels afhankelijk maakt van de prestaties van het bedrijf waar hij dan maar een beperkte invloed op heeft.

MBI financiering

Bij een management buy in is de solvabiliteit veelal zwak, terwijl er ook vaak een tekort is aan zekerheden. Dit maakt de financiering voor de MBI vaak moeilijk. Er dient bovendien ook een scheiding te worden aangebracht tussen de financiering van het bedrijfskapitaal en de overnamefinanciering door de werking van de Wet Kapitaalbescherming. Bij de MBI is het belangrijk dat er, met name door de onzekerheden en de zwakke solvabiliteit, een goede cashflow aanwezig is in de onderneming. De bedrijfsoverdracht moet als het ware gefinancierd worden uit de toekomstige omzet. Bij de management buy in zijn daarom ook vooral de niet-financiële factoren doorslaggevend voor het slagen van de bedrijfsovername. Vooral de branche, marktomstandigheden en de concurrentiepositie zijn hiervoor belangrijk. De kwaliteit van het nieuwe management na de bedrijfsoverdracht is zeker net zo cruciaal.