Terug naar het overzicht

Bedrijfsovername van failliet bedrijf

Veel voorkomende oorzaken voor het failliet gaan van een bedrijf zijn concurrentie uit goedkopere productielanden, door een falend management of een ineengestorte markt. Een bedrijf overnemen uit het faillissement kan aantrekkelijk zijn. De doorstart van een failliet bedrijf kan met een nieuwe strategie en met een goed management, in afgeslankte vorm succesvol blijken. Een bedrijfsovername uit een faillissement brengt wel risico’s mee. Hieronder worden zes adviezen gegeven bij een overname van een bedrijf uit faillissement.

Advies 1: De strategie

Er moet kennis en ervaring zijn op het gebied van de faillissementswetgeving, want deze zit erg ingewikkeld in elkaar. Er is bijna altijd sprake van een lange termijn strategisch probleem bij een faillissement. Dit probleem wordt door veel mensen onderschat. Voornamelijk de breuk in het vertrouwen bij de klant is groot. Het probleem bevindt zich niet alleen bij de baas, maar ook alles wat zich daaronder bevind. Een doorstart maken is ook specialistenwerk. Dit heeft alleen een kans van slagen als de koper een strategische partij is die op eigen overhead het bedrijf gaat runnen. Er moet voldoende aandacht zijn voor de lange termijn strategie. Een goed team helpt hier bij. Vooral een goede administratieve man en een ervaren directeur, liefst nog met financiële achtergrond. Geen accountant van buiten inhuren, dat geeft tijdens een gesprek met de bank een teken van onvermogen door.

Advies 2: Objectiviteit

Een failliet bedrijf is er in alle opzichten meestal slecht aan toe. Er ontstaat door het failliet gaan van een bedrijf chaos op het gebied van de interne organisatie en administratie. Hier moet rekening mee gehouden worden bij een bedrijfsoverdracht van een failliet bedrijf. Niet elk bedrijf is het waard om gered te worden uit een faillissement. Wees daarom zeer objectief in uw beoordeling van het bedrijf. De hoofdvraag die u moet stellen is, is of het bedrijf een propositie heeft die in de markt levensvatbaar is. Een bedrijfsovername uit een faillissement heeft weinig zin als er geen vraag is naar het product of dienst. Wanneer het bedrijf wel levensvatbaar is, dient er nagedacht te worden over hoe en waarmee de investeringen renderend terug te verdienen zijn. Bij het maken van een plan moet er meestal een jaar of drie tot vijf vooruit worden gekeken. Tegen die tijd moet het bedrijf een positieve cashflow hebben of verkoopbaar zijn.

Advies 3: Wees voorbereid

Er kan beter niet worden begonnen aan een bedrijfsovername van een bedrijf uit faillissement als er geen kennis is van de branche. Wees hierin voorbereid. Een doorstart kan het best met hulp van de bank ‘van binnenuit’ worden georganiseerd. Een bank kan er het best in een vroeg stadium bij geroepen worden, want zij kunnen een positieve rol spelen in de bedrijfsovername en bijvoorbeeld iemand regelen die verstand van zaken heeft. Op basis van de bedrijfsgegevens wordt dan een realistisch plan op maat gemaakt.

Advies 4: Vertrouwen

Een van de belangrijkste taken begint meteen na het sluiten van de bedrijfsovername, namelijk het vertrouwen terugwinnen van de klanten, leveranciers en natuurlijk ook de werknemers. Benadruk de nieuwe situatie, dat er een nieuw management zit en er een nieuwe doorstart is van het bedrijf, goed aan alle betrokken. De meeste betrokkenen zijn na een faillissement meestal teleurgesteld, kwaad en zeer argwanend. Deze mensen moeten worden gerustgesteld. Dus de nieuwe situatie moet goed, helder en eerlijk worden uitgelegd.

Advies 5: Kostenstructuur

Na de doorstart moer er rekening gehouden worden dat de kosten de eerste paar maanden hoger zullen zijn dan bij een normale bedrijfsovername. De nieuwe ondernemer zal zeker een maand de exploitatie na de omzet zelf voorfinancieren. De curator eist vaak ook nog een bankgarantie. De leveranciers willen meestal ook nog eens vooruit betaald krijgen of alleen contant leveren. Begin met het schrappen van zoveel mogelijk kostenposten en zorg ervoor dar de activa op de balans zo laag mogelijk zijn. Het is belangrijk dat er een minimale kostenstructuur is, minimale assets en zo min mogelijk werknemers. Neem alleen mee wat nodig is, laat de rest achter bij de curator. Mocht het oude management met een eventueel doorstartplan komen, wees dan voorzichtig hiermee en kijk er zeer kritisch naar.

Advies 6: Beoordeling

Het is meestal wel duidelijk, na een periode van een half jaar, of de doorstart een succes wordt. Zo wel, dan kan het rendement hoog zijn. Zo niet dan bent u uw geld kwijt. Beoordeel of de bedrijfsovername positief of negatief is voor u. De doorstart voor de bedrijfsovername van een failliet bedrijf blijft een riskante aangelegenheid.